Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Στατιστικης και Ασφαλιστικης Επιστημης
Ενημερωθείτε για τα νέα του τμήματος:
 linkedin icon  email icon
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Email: sta-secr@unipi.gr

Τηλ: +30 210 414-2083, -2084, -2085, -2086, -2222

Πότε Ιδρύθηκε: Το Τμήμα δημιουργήθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά με την ονομασία «Τμήμα Στατιστικής» το Ακαδημαϊκό Έτος 1977-78 στο πλαίσιο της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Υπ. Απόφ. 96792/21-9-77, Φ.Ε.Κ. 984Β/8-10-77). Με το Νόμο Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. και από το Ακαδημαϊκό Έτος 1984-85 (Ν.Δ. 1268/82 και Π.Δ. 43/1984) λειτούργησε ως ανεξάρτητο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Ποιος ο σκοπός του: Σκοπός το Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, πέραν των απαραίτητων μαθημάτων υποδομής και των μαθημάτων γενικού ενδιαφέροντος, αποτελείται από μία συστηματική σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών αυτών κλάδων. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 

Σε ποιους απευθύνεται: Το Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. 

Που βρίσκεται: Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το γραφείο του Προέδρου και τα περισσότερα γραφεία των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος βρίσκονται στον 5ο όροφο ενώ η Γραμματεία του Τμήματος στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου. Γραφεία μελών Δ.Ε.Π. υπάρχουν και στο κτήριο της οδού Λαμπράκη 126. Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια των φοιτητών βρίσκονται στο ισόγειο και στον 1ο, 2ο και 3ο όροφο του κεντρικού κτηρίου ενώ μερικά μαθήματα επιλογής διδάσκονται σε αίθουσες διδασκαλίας στο Νεοκλασσικό Κτήριο και στο Κτήριο της οδού Γρ. Λαμπράκη 21 (γωνία με οδό Διστόμου).

Ποιες οι υποδομές του: Το Τμήμα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό Πληροφορικής (PC, προγράμματα κ.λ.π.) για την εκπαίδευση των φοιτητών στην αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών στατιστικών και ασφαλιστικών προβλημάτων. Επίσης λειτουργούν και οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

 • Η Υπηρεσία Πληροφόρησης Φοιτητών στη διεύθυνση: 

http://students.unipi.gr

όπου παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης για θέματα βαθμολογίας, δηλώσεων μαθημάτων, προγραμμάτων σπουδών, διδασκαλίας και εξετάσεων.

 • Το Εργαστήριο Ασύγχρονης Διδασκαλίας μέσω του Web (γνωστό και ως e-class) στη διεύθυνση

http://eclass.unipi.gr

όπου οι φοιτητές μπορούν να βρουν ηλεκτρονικές σελίδες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος και την εκπαίδευση που παρέχει μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. 

Διοικητική Δομή Τμήματος

Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και από εκπροσώπους των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Στη Συνέλευση μετέχει επίσης εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος.

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ημερομηνία λήξης θητείας έως τις 31/8/2024):


Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Ηλιόπουλος

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πλάτων Τήνιος

Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος 2023-2024
   
1)   Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Τακτικά μέληΑναπληρωματικά μέλη 
Γ. Ηλιόπουλος (Συντονιστής) Μ. Κούτρας 
Μ. Κούτρας Α. Ρακιτζής  
Μ. Μπούτσικας Δ. Αντζουλάκος  
Ν. Πελέκης Ε. Κοφίδης  
Ε. Χατζηκωνσταντινίδης Γ. Ψαρράκος  
Χ. Ευαγγελάρας Γ. Βερροπούλου 
Π. Τήνιος Π. Ξένος  
   
2) Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με την Υ.Α. Aριθ. Φ2/121871/Β3  (ΦΕΚ 1517/3.11.2005 τ.Β’) και για αποφοίτους ΙΕΚ, σύμφωνα με την Υ.Α. Aριθ. 46935/Ζ1  (ΦΕΚ 2031/21.04.2022 τ.Β’) 
Γ. Ηλιόπουλος (Πρόεδρος Τμήματος)  
Απειροστικός Λογισμός Ι  
ΕξεταστέςΒαθμολογητέςΑναβαθμολογητής
Β. ΣεβρόγλουΕ. ΧατζηκωνσταντινίδηςΔ. Αντζουλάκος
Μ. ΜπούτσικαςΜ. Κούτρας 
   
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική  
ΕξεταστέςΒαθμολογητέςΑναβαθμολογητής
Γ. ΤζαβελάςI. Τριανταφύλλου Α. Ρακιτζής
Κ. ΠολίτηςΓ. Ηλιόπουλος 
   
Εισαγωγή στην Ασφάλιση  
ΕξεταστέςΒαθμολογητέςΑναβαθμολογητής
Π. ΤήνιοςΑ. ΜποζίκαςΓ. Πιτσέλης 
Π. ΞένοςΓ. Ψαρράκος 
Η κάλυψη των βαθμών στις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνει από την υπάλληλο της Γραμματείας κ. Γ. Γαραντζιώτη (αναπλ. κ. Αθ. Τσιλφίδου)
   
3) Επιτροπή Εγγραφής Εισαγομένων Ειδικών Περιπτώσεων – Μεταφοράς Θέσεων – Μετεγγραφών
Δ. Αντζουλάκος (Συντονιστής)  
Γ. Τζαβελάς  
Γ. Ψαρράκος  
   Η Γραμματέας του Τμήματος κ. Γεωργία Τζιβρά  
   
4)  Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος
Ν. Πελέκης  
Α. Μποζίκας  
Επίσης ορίζεται η Γραμματέας του Τμήματος κ. Γ. Τζιβρά ως μέλος που θα προσφέρει επικουρικό – βοηθητικό έργο.
   
5)  Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
Β. Σεβρόγλου (Συντονιστής)  
Π. Πιτσέλης  
Γ. Τζαβελάς  
Π. Χατζόπουλος  
   
6)  Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Π. Τήνιος (Συντονιστής)  
Β. Σεβρόγλου  
   
7)  Επιτροπή για το Πρόγραμμα ERASMUS+
Α. Ρακιτζής (Συντονιστής)  
Γ. Πιτσέλης  
Γ. Βερροπούλου  
   
8)  Επιτροπή για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ Placement 
Π. Τήνιος (Συντονιστής)  
Π. Ξένος  
   
9)  Υπεύθυνος Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Εξετάσεων
Χ. Ευαγγελάρας  
   
10)  Υπεύθυνοι Οδηγού Σπουδών
Μ. Μπούτσικας  
Π. Χατζόπουλος  
   
11)  Υπεύθυνος Διευκόλυνσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Π. Ξένος   
   
12) Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) για την Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023
Κ. Πολίτης (Συντονιστής)  
Χ. Ευαγγελάρας  
Μ. Μπούτσικας   
Ι. Τριανταφύλλου  
Α. Μποζίκας  
   
13)  Επιτροπή εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων (Ν. 4485/2017 άρθρ. 38 παρ. 3)
Γ. Ηλιόπουλος (Συντονιστής)  
Γ. Βερροπούλου  
Μ. Κούτρας  
   
14) Σύμβουλοι Σπουδών (Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, άρθρ. 20)
Γ. Βερροπούλου, για θέματα σχετικά με «Δημογραφία» 
Ν. Πελέκης, για θέματα σχετικά με «Πληροφορική» 
Β. Σεβρόγλου, για θέματα σχετικά με «Μαθηματικά » 
Γ. Τζαβελάς, για θέματα σχετικά με «Στατιστική και Πιθανότητες» 
Π. Χατζόπουλος, για θέματα σχετικά με «Αναλογισμός και Ασφάλιση»  
   
15) Επιτροπή Προβολής Τμήματος
Γ. Ηλιόπουλος  (Συντονιστής)  
Μ. Κούτρας  
Ε. Χατζηκωνσταντινίδης  
Π. Τήνιος  
Ι. Τριανταφύλλου  
   
16) Επιτροπή E-Learning
Ε. Κοφίδης (Συντονιστής)  
Ε. Ανδρουλάκης  
Δ. Αντζουλάκος  
Γ. Ηλιόπουλος    
Π. Ξένος  
Ν. Πελέκης  
Ι. Τριανταφύλλου  
   
17)  Επιτροπή Διοργάνωσης Σεμιναρίων 
Κ. Πολίτης (Συντονιστής)  
Γ. Ψαρράκος  
Α. Ρακιτζής  
   
18)  Υπεύθυνος Συστήματος Ποιότητας Τμήματος 
Χ. Ευαγγελάρας  
   
19) Επιτροπή καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στο Τμήμα 
Μ. Κούτρας   
Γ. Ηλιόπουλος  
Γ. Ψαρράκος  
   
20) Υπεύθυνος Κατάρτισης Προγράμματος Επιτηρήσεων
Ε. Ανδρουλάκης  
   
21) Επιτροπή Κατάρτισης Κανονισμού Εξετάσεων Τμήματος
Γ. Ηλιόπουλος  (Συντονιστής)  
Β. Σεβρόγλου  
Δ. Αντζουλάκος  
   
22) Επιτροπή Σύνταξης Αναπτυξιακού Σχεδίου Τμήματος
Κ. Πολίτης  
Α. Ρακιτζής  
Α. Μποζίκας  

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης παρέχει στους φοιτητές ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στις θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους των μαθηματικών και της στατιστικής επιστήμης από τη μια, και τους βασικούς άξονες που διέπουν την έννοια της ασφάλισης, στις διάφορες μορφές της, και τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς από την άλλη. Η εκπαίδευση που παρέχει το τμήμα γεφυρώνει συνεπώς τη θεωρητική θεμελίωση και ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων με τη χρήση των μοντέλων αυτών σε ένα ευρύτατο φάσμα της εφαρμοσμένης επιστήμης, όπως το πλούσιο πεδίο εφαρμογών της στατιστικής επιστήμης (ιατρική και βιοεπιστήμες, φυσική, οικονομικές επιστήμες και χρηματοοικονομική, γεωλογία, περιβάλλον κα) και ο χώρος της ασφαλιστικής επιστήμης και του αναλογισμού.
Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε πλήρη εναρμόνιση με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, δεσμεύεται πως θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (ΣΑΕ) έχει σκοπό τη δημιουργία ενός υψηλής στάθμης επιστημονικού δυναμικού, καταρτισμένου άρτια τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε πρακτικές δεξιότητες, προκειμένου να καλλιεργεί ατομικές κλίσεις και ενδιαφέροντα αλλά και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων του να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κοινωνίας και τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών για τη χώρα μας.
Ειδικότερα, οι κυριότεροι στόχοι του Τμήματος είναι οι εξής:
(i) Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
(ii) Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία με σκοπό τη δημιουργία ενός τμήματος με διεθνή αναγνώριση και φήμη, το οποίο διαθέτει ως μέλη ΔΕΠ επιστήμονες με διεθνές κύρος.
(iii) Να ανταποκριθεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και στα πλαίσια του γνωστικού του αντικειμένου, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό της.
Το Τμήμα, προσφέροντας τον σπάνιο συνδυασμό στα γνωστικά πεδία της στατιστικής και ασφαλιστικής, προσβλέπει στη δημιουργία επιστημόνων στα συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στον ευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο, εργασιακό χώρο. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος, από την αρχή της λειτουργίας του το 1982 έως και σήμερα έχει υποβληθεί σε διαρκείς αναθεωρήσεις και αλλαγές που αποβλέπουν στη διαρκή βελτίωσή του. Η τελευταία από αυτές τις αλλαγές οδήγησε σε μία πλήρη αναμόρφωση του ΠΠΣ, η οποία έχει τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, και προέκυψε λαμβάνοντας υπόψιν
(α) τις προτάσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης,
(β) αντίστοιχα προγραμμάτων σπουδών διακεκριμένων πανεπιστημίων στη Ευρώπη και τις ΗΠΑ,
(γ) τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Εκτιμούμε ότι το αναθεωρημένο ΠΠΣ καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων επιστημονικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τους ολοένα αναπτυσσόμενους και επαγγελματικά ελκυστικούς κλάδους της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Με τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων, ακαδημαϊκού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών και εντείνοντας από κοινού τις προσπάθειές μας μπορούμε να επιτύχουμε την περαιτέρω σωστή λειτουργία, την αναβάθμιση των σπουδών και την εξωστρέφεια του Τμήματός μας, ώστε αυτό να συνεχίσει τη λαμπρή του πορεία και την αξιόλογη συνεισφορά του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και γενικότερα στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας.

Προγραμματισμός στόχων και δράσεων
Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας γίνεται μέσα από τη θεσμοθέτηση Δεικτών Παρακολούθησης της ποιότητας του Π.Π.Σ. του Τμήματος ΣΑΕ. Οι δείκτες αυτοί ακολουθούν τους Στρατηγικούς Στόχους του Τμήματος και είναι εναρμονισμένοι με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος. Για κάθε στόχο προτείνονται ποσοτικοί δείκτες, η παρακολούθηση της τιμής των οποίων μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει την εξέλιξη της ποιότητας του ΠΠΣ.
Για κάθε δείκτη προτείνονται τιμές που θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση καθώς και συγκεκριμένες ενέργειες/διαδικασίες για την επίτευξή τους. Υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση τόσο των βασικών, όσο και των επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί.

Τρόποι δημοσιοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας
Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές/τριες του, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί. Επίσης, η πολιτική ποιότητας αναρτάται για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του τμήματος.

 

Πιστοποίηση Ποιότητας Τμήματος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Α. Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής:
Υλοποίηση Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Διαδικασίας για Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών.
Φορέας Πιστοποίησης EQA Hellas A.E. – Αριθ. Πιστοποιητικού ΣΔΠ 7492/21 (22.04.2021).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001_2015

Πολιτική Ποιότητας –  ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Β. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης έλαβε πιστοποίηση πλήρους συμμόρφωσης με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΕ και τις αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) – (Αρ. πρωτ. 23420/27.07.2021)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΠΕΙ – ΕΘΑΑΕ

Ηλιόπουλος Γεώργιος
MHNYMA ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Τμήμα μας θεραπεύει δύο βασικά επιστημονικά αντικείμενα, τη Στατιστική και την Ασφαλιστική Επιστήμη, που ως βάση έχουν τα Μαθηματικά και ειδικότερα τη Θεωρία Πιθανοτήτων.

Η Στατιστική είναι μία επιστήμη που βρίσκει εφαρμογή σε κάθε επιστημονικό κλάδο στον οποίον χρησιμοποιούνται ποσοτικά ή ποιοτικά δεδομένα και σκοπός της είναι η συλλογή τους, η ανάλυσή τους και η κατασκευή μοντέλων για τη λήψη αποφάσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η Ιατρική, η Γενετική, οι Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, η Φυσική, η Χημεία, οι σύγχρονες τεχνολογίες και κάθε άλλος κλάδος όπου πραγματοποιούνται μετρήσεις και παρατηρούνται δεδομένα, βασίζεται είτε λίγο είτε πολύ (είτε πάρα πολύ) σε εφαρμογή της Στατιστικής. Η κατανόηση και η εφαρμογή της Στατιστικής στο επίπεδο που διδάσκεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος απαιτεί εξοικείωση με τις έννοιες και τις τεχνικές του Απειροστικού Λογισμού, της Γραμμικής Άλγεβρας και της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Η Ασφαλιστική Επιστήμη αφορά σε οτιδήποτε σχετίζεται με το αντικείμενο της Ασφάλισης, από τον Αναλογισμό και τον Κίνδυνο μέχρι πρακτικά και οικονομικά ζητήματα που αφορούν στις ασφάλειες και την αγορά τους. Ο Αναλογισμός και η Διαχείριση Κινδύνων στο επίπεδο που διδάσκονται στο πρόγραμμα σπουδών μας, βασίζονται επίσης στον Απειροστικό Λογισμό και τη Θεωρία Πιθανοτήτων.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παράσχει τις βασικές γνώσεις των δύο αντικειμένων στους φοιτητές μέσα από την θεωρία και την πράξη καθώς και μέσω της χρήσης υπολογιστών και ειδικών πακέτων. Έτσι, οι φοιτητές μας παίρνουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε είτε να βγουν στην αγορά εργασίας είτε να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιο πρόγραμμα που σχετίζεται με τα αντικείμενα του Τμήματος. Ένα στοιχείο δε που αποδεικνύει ότι το επίπεδο της παρεχόμενης γνώσης είναι υψηλό είναι ότι σχεδόν καμμία αίτηση φοιτητή μας δεν έχει απορριφθεί από κάποιο συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Συναφή με τα αντικείμενα της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι και τα δύο υψηλού επιπέδου προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνονται από το Τμήμα. Το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, τα εργαστήρια και τα στατιστικά πακέτα και έχει ως βασική επιδίωξη να εξασφαλίσει στους αποφοίτους του σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων επιστημονικής έρευνας που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών κατευθύνσεων: βιοστατιστική, στατιστικές μεθόδους στα χρηματοοικονομικά, στατιστικό έλεγχο ποιότητας και στατιστικές μεθόδους στην επιστήμη δεδομένων. Το ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να γίνουν αναλογιστές και διαχειριστές κινδύνων και έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει το κοινό συμφέρον μέσω της κατάρτισης υψηλόβαθμων στελεχών τα οποία θα είναι ικανά να εντοπίζουν, να αναλύουν, να μετρούν και να διαχειρίζονται ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις, κινδύνους που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον όγκο της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και τα αποτελέσματά της.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σας μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του και να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες, μεθόδους και τεχνικές που πρέπει να κατέχει ένας νέος επιστήμονας με ειδίκευση στη Στατιστική ή την Ασφαλιστική Επιστήμη. Εκμεταλλευτείτε το λοιπόν!

Προπτυχιακές Σπουδές

Η φοίτηση στο τμήμα χωρίζεται σε 8 εξάμηνα σπουδών όπου προσφέρονται συνολικά 70 μαθήματα περίπου, από τα οποία 19 υποχρεωτικά (ΥΠ) και τα υπόλοιπα επιλογής (ΕΠ). Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 5 μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλαδή συνολικά σε 40 μαθήματα. Ειδικότερα απαιτείται:
(i) Επιτυχής εξέταση σε όλα μαθήματα της κατηγορίας ΥΠ (19 μαθήματα), 
(ii) Επιτυχής εξέταση σε 21 μαθήματα της κατηγορίας ΕΠ, τουλάχιστον 4 από τα οποία πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία Α (Πιθανοτήτων και Στατιστικής) και τουλάχιστον 4 στην κατηγορία Β (Αναλογισμού, Ασφαλιστικής Επιστήμης και Δημογραφίας).  
Τα παραπάνω ισχύουν για φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα παραπάνω, καθώς και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 μπορούν να βρεθούν στον οδηγό σπουδών του τμήματος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης λειτουργεί δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Συγκεκριμένα, το τμήμα προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

με κατευθύνσεις:

 1. Βιοστατιστική
 2. Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
 3. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
 4. Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων

Σελίδα Μεταπτυχιακού

Επίσης το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κάτοχους Μ.Δ.Ε. να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

Τα όργανα διοίκησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, οι Συντονιστικές Επιτροπές, και οι Διευθυντές Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα όργανα αυτά ασκούν τα καθήκοντά τους (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008), μέχρι την ίδρυση Σχολής ή Σχολών Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους (παρ. 11 εδαφ. α΄ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011).

Σελίδα Μεταπτυχιακού

Διδακτορικό

Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος αλλά και σε συγγενή πεδία, και αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πρακτική Άσκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Γενικά

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, για να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία, πέραν της θεωρητικής κατάρτισης. Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία σε Φορείς Απασχόλησης και επιχειρήσεις να γνωρίσουν φοιτητές στο πλαίσιο διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού.

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Πρακτική Άσκηση διέπεται από Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Είναι διάρκειας 2 μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές και διεξάγεται κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, με την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης να καθορίζεται κάθε έτος από τον αρμόδιο Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει για το 2021-22 Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Πλάτωνα Τήνιο.

Erasmus+

Τι είναι το Erasmus+ 

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). 

Το νέο πρόγραμμα που απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. 

Το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναλαμβάνει το Erasmus+ for Studies και Erasmus+ Placement.

Καθηγητές

Καθηγήτρια

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής

Καθηγητής

Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επίκουροι Καθηγητές

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Γνωστικό Αντικείμενο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στέγγος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής (-2017)

Στοχαστικά Μοντέλα Αποφάσεων

Μαρκοβιανά Μοντέλα Αποφάσεων

Βρόντος Σπυρίδων, Λέκτορας (-2016)

Αναλογισμός

Συστήματα εκπτώσεων – επιβαρύνσεων στην ασφάλιση αυτοκινήτου, στοχαστικά μοντέλα επενδύσεων – υποχρεώσεων, στοχαστικές διαδικασίες με εφαρμογές σε αναλογιστικά και χρηματοοικονομικά, στοχαστικές διαδικασίες μακράς μνήμης

Πανοπούλου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια (-2016)

Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στα Οικονομικά και Κοινωνικά φαινόμενα

Εφαρμοσμένη και Θεωρητική Οικονομετρία, Διεθνής Χρηματοοικονομική, Μακροοικονομική

Γκλεζάκος Μιχαήλ, Καθηγητής (-2016)

Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Portfolio Management

Αρτίκης Θεόδωρος, Καθηγητής (-2014)

Θεωρία Πιθανοτήτων

Μετασχηματισμοί χαρακτηριστικών συναρτήσεων, Στοχαστικά μοντέλα αρχικής και τελικής αξίας

Μπένος Βασίλειος, Καθηγητής (-2011)

Στατιστική

Στατιστική – Δειγματοληψία

Κατέρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (-2010)

Στατιστική

Κατηγορικών Δεδομένων, Μπεϋζιανή Στατιστική, Βιοστατιστική

Καφφές Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής (-2008)

Μαθηματική Στατιστική

Μαθηματική Στατιστική

Γεωργιακώδης Φώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (-2003)

Στατιστική

Διαχωριστική Ανάλυση, Νευρωνικά Δίκτυα, Βιομετρία, Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων, Κλινικές μελέτες στη ογκολογία

Κιόχος Πέτρος, Καθηγητής (-2002)

Στατιστική

Ερευνητικές εργασίες, Σύνταξη αναλογιστικών μελετών ασφαλ. Ταμείων

Σκουλούδης Ζαχαρίας, Καθηγητής (-2001)

Ιδιωτικό Δίκαιο με έμφαση στο Αστικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο

Γνωστικό Αντικείμενο

Ερευνητικά Ενδιφέροντα

Νεκτάριος Μιλτιάδης (-2020)

Ιδιωτική Ασφάλιση

Ιδιωτικές Ασφαλίσεις, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δημόσια Οικονομική

Κυριαζής Αθανάσιος (-2019)

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες

Συναρτησιακή Ανάλυση, Αφηρημένη Μιγαδική Ανάλυση, Ολική Διαφορική Γεωμετρία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαιδευτικά Συστήματα, Εκπαιδευτικές δομές και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τσίμπος Κλέων (-2019)

Δημογραφία

Τεχνικές Δημογραφικής Ανάλυσης, Ανάλυση Δεδομένων Θνησιμότητας, Πίνακες Επιβίωσης, Πληθυσμιακές Προβολές

Μαχαιράς Νικόλαος (-2018)

Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Μέτρου

Liftings στη Συναρτησιακή Ανάλυση. Disintegrations. Martingales. Επαγωγικά και προβολικά όρια. Κατηγορία Baire και χώροι Baire. Τοπολογικές παραστάσεις αλγεβρικών συστημάτων. Μέτρα πιθανότητας σε τοπολογικούς χώρους. Στοχαστικές διαδικασίες με ανεξάρτητες προσαυξήσεις. Θεμελίωση των στοχαστικών διαδικασιών. Σημειακές διαδικασίες. Θεωρία κινδύνου. Θεωρία δομών

Παπαδάκης Μιχαήλ (-2004)

Δημογραφία

Δημογραφική έρευνα, Οικονομική έρευνα, Κοινωνική έρευνα

Παπαϊωάννου Τάκης (-2004)

Πιθανότητες, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Στατ. Θεωρία Πληροφοριών, Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων, Μοντέλα συνάφειας, Βιοστατιστική, Ανάλυση Επιβίωσης, Στατιστικά ζητήματα στην ανάπτυξη φαρμάκων

 

Προσωρινοί ή Έκτακτοι Διδάσκοντες

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Email

Δρ. Σπυρίδων Τζανίνης

Εντεταλμένος Διδάσκων Ακ. Έτους 2023-2024

stzaninis@unipi.gr

Δρ. Φραγκίσκος Μπερσίμης

Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός ΔΕ Ακ. Έτους 2023-2024

fbersimis@unipi.gr

Δρ. Μιχαήλ Χουζούρης

Εντεταλμένος Διδάσκων Ακ. Έτους 2023-2024

mchouzouris@unipi.gr

Δρ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Εντεταλμένος Διδάσκων Ακ. Έτους 2023-2024

 kchrist@unipi.gr

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Γραφείο

Τηλέφωνο

Email

Μανωλιά Σταματίνα

ΕΔΙΠ

307/ΚΕΚΤ

210 414 2265

smanol@unipi.gr

 • Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Η Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (κεντρικό email επικοινωνίας: ) βρίσκεται στο κάτω επίπεδο του 1ου ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου (για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει πρώτα να ανεβεί στον 1ο όροφο.) Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την αρχειοθέτηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, την ανακήρυξη των πτυχιούχων, τη χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών κ.ά. Για την έκδοση όλων των πιστοποιητικών προηγουμένως θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση από το φοιτητή. Οι υπάλληλοι της γραμματείας εξυπηρετούν το κοινό συγκεκριμένες ημέρες και ώρες οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πρόοδό τους και να εκδίδουν πιστοποιητικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://sis-portal.unipi.gr .

 

Ονοματεπώνυμο

Γραφείο

e-mail

Τηλέφωνο

Τζιβρά Γεωργία (Γραμματέας Τμήματος)

 1ος όροφος, Γραφ. 115

gtzivra@unipi.gr

210 4142083

Τσιλφίδου Αθανασία

 1ος όροφος, Γραφ. 115

tsilfidou@unipi.gr

210 4142222

Κωνσταντέλου Αντωνία

1ος όροφος, Γραφ. 115

antoniak@unipi.gr

210 4142084

Καπότη Γεωργία

1ος όροφος, Γραφ. 115

gkapoti@unipi.gr

210 4142085

Γαραντζιώτη Γεωργία

1ος όροφος, Γραφ. 115

ggarantz@unipi.gr

210 4142086

 

 
 • Γραμματεία Προέδρου

  Ονοματεπώνυμο

  Γραφείο

  e-mail

  Τηλέφωνο

  Δημήρη Ελένη

  5ος όροφος, Γραφ. 536

  elenidimiri@unipi.gr

   210 4142005

  Κωνσταντίνου Αρετή  

  5ος όροφος, Γραφ. 536

  aretikon@unipi.gr

   210 4142307

Ερευνητική Δραστηριότητα

Η ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος είναι έντονη και εκδηλώνεται κυρίως με δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, την έκδοση βιβλίων και μονογραφιών, τη συμμετοχή σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, με ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, με ανάληψη και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, με συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, κ.ά.

Σημαντική συμβολή στην προαγωγή της έρευνας στο Τμήμα τα τελευταία χρόνια διαδραμάτισε η λειτουργία των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος που αποτέλεσαν τη σημαντικότερη δεξαμενή υποψηφίων διδακτόρων του.

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καλύπτοντας κυρίως δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει άρθρα σε κορυφαία διεθνή περιοδικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα διεθνή περιοδικά ταξινομημένα ανάλογα με την κύρια επιστημονική περιοχή που καλύπτουν.

 

Στατιστική

Annals of the Institute of Statistical Mathematics

Biometrika

Biometrics

Canadian Journal of Statistics 

Computational Statistics and Data Analysis

Electronic Journal of Statistics 

European Journal of Operations Research 

Journal of Multivariate Analysis

Journal  of Quality Technologyy

Journal of the American Statistical Association

Journal of the Royal Statistical Society Series C (Applied Statistics)

Journal of Statistical Planning and Inference

Psychometrica

Quality and Reliability Engineering International

Quality Technology and Quantitative Management 

Scandinavian Journal of Statistics

The Annals of Statistics

 

Πιθανότητες

Advances in Applied Probability

Annals of Applied Probability

Annals of Probability

Bernoulli

Journal of Applied Probability

Journal of Computational and Applied Mathematics 

Journal of Computational and Graphical Statistics

Journal of Theoretical Probability

Methodology and Computing in Applied Probability

Probability in Engineering and Informational Sciences

Stochastic Processes and their Applications

 

Αναλογισμός

ASTIN Bulletin

Insurance: Mathematics and Economics

Scandinavian Actuarial Journal

 

Ασφάλιση

Geneva papers on Risk and Insurance

 

Δημογραφία

Demography

European Journal of Population

Journal of Population Economics

International Journal of Public Health

International Migration Review 

Population Studies

 

Πληροφορική

Data Mining and Knowledge Discovery 

Future Generation Computer Systems 

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering

IEEE Transactions on Signal Processing

Journal of Intelligent Information Systems

Journal of Computer Assisted Learning 

Knowledge and Information Systems

Signal Processing

 

Κοινωνική Πολιτική

Journal of European and Social Policy

Political Studies 

Political Studies Review 

Journal of Population Economics

 

 

Ακολούθως δίνεται ο πλήρης κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ (Πηγή:  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος).

Κατάλογος Δημοσιεύσεων (2012-2016)

Κατάλογος Δημοσιεύσεων (2008-2013) 

Ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία, είτε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι είτε ως συνεργάτες, είναι αρκετά ικανοποιητικός.  Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε εγκεκριμένα ερευνητικά έργα του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΥΠΑΙΘ, ενώ άλλα μέλη ΔΕΠ θα είναι οι κύριοι ερευνητές για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε έργα του Προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, που χρηματοδοτείται από τη ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα και έργα που συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος :

1. Asset Liability Management in A Time Varying Volatility Environment. 2008 Research Grant Competition, SOA, The Actuarial Foundation, CKER.

2. Efficiency analysis of the Greek insurance market.

3. Improving the national health system.

4. Integrated Project (6th European Commission Framework Programme): Water management under water scarcity conditions (AquaScarcity). Prepared within EurAqua, a network of leading European research organizations for linking science and policy and for providing relevant knowledge to promote the protection and sustainable use of European freshwater resources.

5. IPUMS, Integrated Population Micro-census data project.

6. Ερευνητικό Πρόγραμμα Ιδρύματος Λάτση: Περιφερειακές Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα.

7. MOVE – The moving frontier: Delocalisation of labour intensive industries, (afroditi.uom.gr/move, ηέρευναολοκληρώθηκετο 2008).

8. National Catastrophe Insurance System for Greece.

9. New regulatory framework for insurance companies — Implementation of Solvency II.

10. EMPhAtiC (ICT-318362, http://www.ict-emphatic.eu) Έργο στα πλαίσια του FP7.

11. PHYDYAS (INFSO-ICT-211887, http://www.ict-phydyas.org). Έργο στα πλαίσια του FP7.

12. Restructuring public pension systems.

13. Semantic Enrichment of Trajectory Knowledge Discovery (SEEK), FP7/ PEOPLE Programme, 2012-15.

14. SHARE (Survey of health, ageing & retirement in Europe). Συντονιστής: Mannheim Research Institute for the Economics of Ageing.

15. WHO-health: Social Determinants of Health and the Health Divide in the WHO European Region.

16. ΑνίχνευσηΚρίσιμωνΔιεπιστημονικώνΔιασυνδέσεωνσεΓηράσκουσεςΚοινωνίεςκαιακρωνύμιο ICILAS (Investigating Crucial Interdisciplinary Linkages in Ageing Societies). Πρόταση Παντείου, Πειραιώς Κρήτης.

17. Το άτυπο κοινωνικό κράτος – Πρόγραμμα «Αριστεία» του Παντείου Πανεπιστημίου.

18. Gender Pension gap in Europe – Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ερευνητική έκθεση για την DG Justice της ΕΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σιένας, Ιταλία).

19. Αναβάθμιση της Ερευνας για την Υγεία, Γήρανση και την Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη – Πρόγραμμα ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της European Strategy Forum for Research Infrastructure (ESFRI). Κοινό πρόγραμμα Παντείου Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κρήτης 2009 – 2010.

20. Αντίστροφο πρόβλημα σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα Υλικά. 2007-2009. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

21. Ελαστική διέγερση πολυστρωμματικών μέσων, 2009-2011. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

22. Επικύρωση της μεθοδολογίας, βάσει της οποίας αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται τα μοντέλα credit scoring από την Alpha Bank. Το έργο αφορούσε στη διερεύνηση και την επικύρωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από τη Διεύθυνση Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής της Alpha Alpha Bank για την ανάπτυξη μοντέλων credit scoring (1/11/2008 έως 28/2/2009).

23. Επικύρωση της μεθοδολογίας, βάσει της οποίας αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται τα μοντέλα credit scoring από το τμήμα Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρηματικής Πίστεως της Alpha Bank. Το έργο αφορούσε στη διερεύνηση και την επικύρωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από το τμήμα Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρηματικής Πίστεως για την ανάπτυξη μοντέλων credit scoring (1/6/2009 έως 30/9/2009).

24. Πρόγραμμα Πυθαγόρας: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια: Νέες μέθοδοι στατιστικού ελέγχου ποιότητας με χρήση θεωρίας ροών επιτυχιών και τεχνικών Chen – Stein. 2005-2008.

25. Σκέδαση σφαιρικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από χειρόμορφα υλικά. 2005-2007. Καποδίστριας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

26. Συνδυασμός Πληθυσμιακών Δεδομένων και Δεδομένων Δειγματοληπτικών Ερευνών που αφορούν τις Γεννήσεις και την Οικογένεια, Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ανάπτυξης του Παιδιού των Η.Π.Α (NICHD). Υπεύθυνοςπρογράμματος: Dr. Michael S. Rendall (RAND Population Research Centre, USA).

27. EΙΚΟΣ – Θεωρητική και Αλγοριθμική Θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα”. Εθνικό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από ΓΓΕΤ / ΘΑΛΗΣ (2012-15) [web.imis.athena-innovation.gr/projects/eicos].

28. SEEK – Semantic Enrichment of Trajectory Knowledge Discovery”. Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από FP7/ PEOPLEProgramme [www.seek-project.eu].

29. Live Roads – Σύστημα υπολογισμού κυκλοφοριακού φόρτου και διαδραστικής μετάδοσης δεδομένων οδικής ασφάλειας στο σύνολο του οδικού δικτύου, σε πραγματικό χρόνο, με χρήση των δεδομένων θέσης και ταχύτητας των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων με δέκτες GPS. ΕθνικόερευνητικόέργοχρηματοδοτούμενοαπόΓΓΕΤ / ΠΕΠΑττικής (2011-13).

30. Data Science for Simulating the Era of Electric Vehicles (DATASIM), FP7/ICT/FET-Open Programme, 2011-14.

31. Διαχείριση Χωροχρονικών και Σημασιολογικών Δεδομένων για την Τεκμηρίωση Ιστορικής Πληροφορίας (ΔΙΑΧΩΡΟΝ), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» του μέτρου 1.2 του Ε.Π Αττικής.

32. Οντολογικά Κατευθυνόμενη Δημιουργία και Διαχείριση Μεταδεδομένων για «Έξυπνη» Αναζήτηση σε συλλογές Κειμένων και Εικόνων (ΜετΑ-Ον), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα «Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας» του μέτρου 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας».

33. Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery (GeoPKDD), (IST/FET – STREP Project), 2006-2008.

34. MODAP – Mobility, Data Mining, and Privacy, EU FET-OPEN 2009-2012. The Future and Emerging Technologies Open Scheme. URL: www.modap.org.

35. MOVE – Knowledge Discovery from Moving Objects, ESF/COST Programme, 2009-13. URL: www.move-cost.info.

Το Τμήμα έχει διοργανώσει σημαντικά διεθνή και πανελλήνια συνέδρια (conferences), συμπόσια (symposiums), και ημερίδες (workshops) στην περιοχή της στατιστικής, της ασφαλιστικής επιστήμης και της επιστήμης των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, έχουν διοργανωθεί τα ακόλουθα συνέδρια και ημερίδες:

 

-1997: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (28-31/05/1997), Πανεπιστήμιο Πειραιώς

-2004: 2nd International Workshop in Applied Probability (IWAP, 22-25/03/2004), University of Piraeus

-2007: 1th International Congress on Insurance Mathematics (IME, 10-12/7/2007), University of Piraeus

-2010: 28th European Meeting of Statisticians (EMS, 17-22/8/2010), University of Piraeus

-2011: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – 1st Actuarial Day (14/01/2011), University of Piraeus.

-2011: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – 2nd Actuarial Day (14/05/2011), University of Piraeus.

-2011: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – 3rd Actuarial Day (14/10/2011), University of Piraeus.

-2012: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – Solvency II (11/05/2012), University of Piraeus.

-2012: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – Risk Dependency and Ruin (09/11/2012), University of Piraeus.

-2013: 3rd International Symposium on Statistical Process Control (9 – 11/7/2013), University of Piraeus.

-2013: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (8-11/5/2013), Πανεπιστήμιο Πειραιώς

-2015: Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference (30/6- 4/7 2015), University of Piraeus.

-2016: Executive Seminar Actuarial Science – Risk Measures and Topics on Solvency (20/10/2016), University of Piraeus.

-2017: Executive Seminar Actuarial Science – Risk Measures (20/10/2017), University of Piraeus.

-2018 International Society for Business and Industrial Statistics (4-6/7/2018), University of Piraeus.

-2018 1st International Workshop on Big Mobility Data Analytics (3/2018), Vienna, Austria (satellite event of International Conference on Extending Database Technology 2018).

-2019 2nd International Workshop on Big Mobility Data Analytics (3/2019), Lisbon, Portugal (satellite event of International Conference on Extending Database Technology 2019).

-2019: 1st International Conference on Data Analytics & ML for Insurance Fraud Detection (20/6/2019), University of Piraeus.

-2020 3rd International Workshop on Big Mobility Data Analytics (3/2020), Copenhagen, Denmark (satellite event of International Conference on Extending Database Technology 2019).

-2020: 2nd International Conference on Data Analytics & ML for Insurance Fraud Detection (21/10/2020), University of Piraeus.

Το Τμήμα διοργανώνει διαλέξεις με ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού σε θέματα Στατιστικής και Ασφαλίσεων – Αναλογισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες διαλέξεις:

 • George Haiman, Pierre and Marie Curie University – Paris 6, France

“Scan statistics generated by some stationary sequences”

 • Alex Kuiper απότο Institute of Business and Industrial Statistics, University of Amsterdam

“Applying (Lean) Six Sigma in Services”

 • Michael Akritas, Professor of Statistics, Penn State University, USA

“Single and Multi Index Models for Mean and Quantile Regression”

 • Philippe CASTAGLIOLA, Université de Nantes, Γαλλία

«ZERO-INFLATED PROCESSES: ESTIMATED PARAMETER CASE AND EXTENSIONS»

 • Marianthi Markatou, Department of Biostatistics and Institute for Healthcare Informatics, University at Buffalo, The State University of New York (SUNY)

“The Role of Kernels in Data Analysis: A Statistical Perspective”

 • Claude Lefèvre, Université Libre de Bruxelles, Belgium

“Polynomials, order statistics and risk models in Insurance and Epidemics”

 • Giovanna Capizzi, University of Padua, Ιταλία

“Statistical process monitoring and variable selection algorithms”

 • Luís Castro, University of Aveiro, Portugal

“Wiener-Hopf factorization and non-linear stochastic dynamical systems”

 • Καρδαράς Κωνσταντίνος, London School of Economics and Political Science

“A version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing”

 • Marco Scarsini, LUISS, Ιταλία

“Bayesian Social Learning from Consumer”

 • Αθανάσιος Ρακιτζής

“Διαγράμματα Ελέγχου για την Παρακολούθηση Διεργασιών με Αυξημένο Αριθμό Μηδενικών Τιμών”

 • Ori Davidov, University of Haifa, Ισραήλ

“The linear stochastic order and directed inference for multivariate ordered distributions”

 • Serkan ERYILMAZ, Atilim University, Ankara, Turkey

“Runs and extremes in a discrete time risk model”

 • Fernanda Otília Figueiredo του Τμήματος Οικονομίας του Πανεπιστημίου του Πόρτο της Πορτογαλίας

«Comparison of sampling plans by variables using the bootstrap and Monte Carlo simulations»

 

 Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν συνέδρια και ημερίδες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του Τμήματος.

 

1. Που ενημερώνομαι για το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και το πρόγραμμα σπουδών του;

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ειδικότερα στην ενότητα Προπτυχιακές Σπουδές→ Προγράμματα Σπουδών. Στην ίδια ενότητα, είναι διαθέσιμος ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος, στον οποίο περιέχεται αναλυτική πληροφόρηση για τα μαθήματα και το Πρόγραμμα Εξαμήνων, στο οποίο περιέχονται τα περιγράμματα των μαθημάτων και λοιπές πληροφορίες για τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα μαθήματα επιλογής, τις πιστωτικές μονάδες, τους διδάσκοντες κλπ.

2. Πού βρίσκεται το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης;

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο γραφείο 115, στον 1ο όροφο και το Γραφείο Προέδρου βρίσκεται στο γραφείο 536, στον 5ο όροφο στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οδό Καραολή και Δημητρίου 80. Στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου, στην αίθουσα 006, βρίσκονται τα Εργαστήρια του Τμήματος. Τα γραφεία του διδακτικού προσωπικού στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οδό Καραολή και Δημητρίου 80, καθώς και στο κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οδό Γρ. Λαμπράκη 126.

3. Με ποιο τρόπο είναι δυνατή η πρόσβαση στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς;

Οι ακόλουθες γραμμές συγκοινωνίας έχουν διαδρομές που περνούν κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

•  Λεωφορείο: 040049218703Α1

•  Προαστιακός: Π2ΑΠ3Β

•  Μετρό: Μ1

Για τους φοιτητές διατίθεται μηνιαία κάρτα πολλαπλών διαδρομών με 13,50 ευρώ, την οποία μπορούν να εκδώσουν σε οποιοδήποτε σταθμό του μετρό.

4. Πότε μπορώ να κάνω την αρχική μου εγγραφή στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης;

Στις προθεσμίες που ανακοινώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετική ανακοίνωση αναρτάται και στο πεδίο Ανακοινώσεις

5. Είμαι πρωτοετής φοιτητής που μπορώ να βρω κατευθυντήριες οδηγίες για την φοίτησή μου;

Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγός για πρωτοετείς (δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού)

6. Ποιες ημέρες και ώρες εξυπηρετεί η Γραμματεία τους φοιτητές και ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, η Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές καθημερινά μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Εξυπηρέτηση φοιτητών με φυσική παρουσία, γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11.30-14.00. και εφόσον τα αιτήματά δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν από απόσταση. Μετά τη λήξη της πανδημίας, η Γραμματεία θα ακολουθήσει και πάλι το παλαιότερο ωράριο λειτουργίας της και θα δέχεται φοιτητές χωρίς ραντεβού, τις ανωτέρω μέρες και ώρες.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς, 1ος όροφος, γρ. 115
Τηλέφωνα: 210.4142083 -7, 2104142222

E-mail: sta-secr@unipi.gr

7. Που μπορώ να βρω όλα τα έντυπα/αιτήσεις που θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;

Όλα τα έντυπα/αιτήσεις που θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Φοιτητικά Θέματα → Έντυπα Γραμματείας.

8. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τους διδάσκοντες του Τμήματος;

Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail) και τα γραφεία των διδασκόντων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, βρίσκονται αναρτημένα στο πεδίο Ανθρώπινο Δυναμικό  → Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Οι ώρες γραφείου καθηγητών κατά τις οποίες δέχονται φοιτητές, αναρτώνται στην έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Προπτυχιακές Σπουδές → Ώρες Γραφείου Καθηγητών και Λεκτόρων.

9. Πώς ανανεώνω την εγγραφή μου;

Με την υποβολή δήλωσης μαθημάτων στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

10. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για διαγραφή από το Τμήμα;

•  Φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέσω Πανελληνίων εξετάσεων σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και επιθυμούν την διαγραφή τους από το τμήμα μας, υποβάλλουν αίτηση διαγραφής, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

•  Φοιτητές που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα για άλλους λόγους υποβάλλουν αίτηση διαγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Η σχετική αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Φοιτητικά Θέματα→ Έντυπα Γραμματείας. Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης τότε θα πρέπει να έχει επικυρωθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος.

Και στις δύο περιπτώσεις ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει την Ακαδημαϊκή του Ταυτότητα  – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) στη Γραμματεία του Τμήματος.

11. Πώς μπορώ να ζητήσω διακοπή/αναστολή σπουδών;

Με την υποβολή αίτησης διακοπής/αναστολής σπουδών στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η σχετική αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Φοιτητικά θέματα→ Έντυπα Γραμματείας.

Διακοπή φοίτησης δύναται να ζητήσει ο φοιτητής για ζυγό αριθμό εξαμήνων, λόγω της αλληλουχίας των μαθημάτων και όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Για όσο διάστημα διαρκεί η διακοπή/αναστολή σπουδών, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του φοιτητή κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

12. Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας ιδρυματικού λογαριασμού και απόκτηση πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου;

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, είναι απαραίτητο να προβείτε στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της Γραμματείας, θα πρέπει να επισκεφθείτε την υπηρεσία https://uregister.unipi.gr, όπου, με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου ή του e-mail που δηλώσατε στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Εκεί το σύστημα θα σας αποδώσει τον κωδικό χρήστη (username) σας και θα σας δώσει τη δυνατότητα να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (password). Κατά τη διαδικασία του uregister μην ξεχάσετε να δηλώσετε ένα έγκυρο κινητό και ένα έγκυρο email για την ανάκτηση του κωδικού σας σε περίπτωση απώλειας.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το uregister επιβεβαιώνει ορισμένα στοιχεία (όπως πχ το e-mail, το κινητό, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον ΑΜΚΑ σας), οπότε, εάν υπάρχει κάποιο λάθος στα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πιθανά να αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού και να χρειαστεί διόρθωση των στοιχείων σας μέσω της Γραμματείας.

Συμπληρωματική της υπηρεσίας uregister είναι η υπηρεσία https://mypassword.unipi.gr/, από όπου μπορείτε να ανακτήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό σας, εάν τον έχετε ξεχάσει, μέσω του email ή του κινητού ανάκτησης που δηλώσατε κατά τη δημιουργία του ιδρυματικού σας λογαριασμού μέσω του uregister.

13. Τι είναι το ηλεκτρονικό σύστημα https://sis-portal.unipi.gr;

Είναι η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Από την εφαρμογή αυτή έχετε τη δυνατότητα:

•  να ενημερώνεστε για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα κλπ.

•  να υποβάλλετε δηλώσεις εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

•  να ενημερώνεστε για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχετε εξεταστεί.

 •  να λαμβάνετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις σπουδών.

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω των προσωπικών σας κωδικών.

14. Πώς γίνεται η δήλωση μαθημάτων;

Η δήλωση των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου γίνεται από τους φοιτητές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://sis-portal.unipi.gr, στις προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.   

15. Η εγγραφή μου στο eclass είναι ταυτόχρονα και δήλωση μαθήματος;

Όχι. Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://sis-portal.unipi.gr ενώ το eclass είναι η πλατφόρμα ασύγχρονής διδασκαλίας.

16. Πόσα μαθήματα μπορώ να δηλώσω;

Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2017 και μετέπειτα θα πρέπει να δηλώσουν έναν αριθμό μαθημάτων Επιλογής του εξαμήνου φοίτησής τους ώστε να συμπληρώσουν (μαζί με τα αντίστοιχα Υπoχρεωτικά μαθήματα) ακριβώς 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Συγκεκριμένα ανάλογα με το εξάμηνο που φοιτούν θα πρέπει να επιλέξουν:

Εξάμηνο

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο

μαθήματα επιλογής

1

1

4

2

3

3

2

5

Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2011-2016 θα πρέπει να δηλώσουν έναν αριθμό μαθημάτων Επιλογής του εξαμήνου φοίτησής τους ώστε να συμπληρώσουν (μαζί με τα αντίστοιχα μαθήματα Υποχρεωτικά) ακριβώς 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το εξάμηνο που φοιτούν, θα πρέπει να επιλέξουν:

Εξάμηνο

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο

μαθήματα επιλογής

0

2

1

1

3

2

3

4

Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2001-2010 δύναται να δηλώσουν μέχρι 6 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο (εκτός των υποχρεωτικών που ενδεχομένως να χρωστάει ο φοιτητής).

Οι φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών 2000 και προγενέστερα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν με την Γραμματεία σχετικά με την αντιστοίχιση και εξέταση των οφειλομένων μαθημάτων τους.

Μπορούν να δηλωθούν όλα τα μαθήματα του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα καθώς και όσα οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ανήκουν αντίστοιχα σε εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο (ανάλογα με την περίοδο δήλωσης των μαθημάτων).

Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων μεγαλύτερων εξαμήνων από το εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή.

Μάθημα επιλογής το οποίο δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό, δύναται να αντικατασταθεί με άλλο μάθημα επιλογής, λαμβανομένου υπόψη ότι ο αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται να λάβει ο φοιτητής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

17. Σε πόσα μαθήματα έχω δικαίωμα αναβαθμολόγησης?

Οι φοιτητές του Τμήματος δικαιούνται με αίτησή τους στη Γραμματεία πριν την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου να βελτιώσουν την βαθμολογία τους σε έξι μαθήματα, στο σύνολο των σπουδών τους. Η βελτίωση βαθμολογίας κάθε μαθήματος επιτρέπεται μία και μόνο φορά. Η αίτηση αναβαθμολόγησης περιέχει παραίτηση του φοιτητή από τον υπάρχοντα προβιβάσιμο βαθμό. Συνεπώς αν κατά την επανάληψη της εξέτασης ενός μαθήματος:

•  προκύψει προβιβάσιμος βαθμός, καταχωρείται ο νέος προβιβάσιμος.

•  προκύψει μη προβιβάσιμος βαθμός, καταχωρείται ο μη προβιβάσιμος, οπότε ο φοιτητής οφείλει το μάθημα και δύναται να εξεταστεί εκ νέου οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο επιθυμεί και εξετάζεται το εν λόγω μάθημα.

•  δεν προσέλθει ο φοιτητής να εξεταστεί, δεν καταχωρείται κανένας βαθμός και ο φοιτητής (αφού έχει παραιτηθεί από τον προγενέστερο προβιβάσιμο βαθμό) οφείλει το μάθημα και δύναται να εξεταστεί οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο επιθυμεί και εξετάζεται το εν λόγω μάθημα.

18. Τι πρέπει να προσέχω κατά την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου;

Φροντίζω για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης των μαθημάτων, εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται και οπωσδήποτε αρκετές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία, ώστε σε περίπτωση που αντιμετωπίσω οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, να υπάρχει επαρκής χρόνος για την επίλυσή του.

Προσέχω μετά τη συμπλήρωση της δήλωσης, να πατήσω υποβολή της δήλωσης στο σύστημα. Μετά την υποβολή της δήλωσης, εισέρχομαι και πάλι στο σύστημα και ελέγχω ότι η αίτησή μου έχει υποβληθεί κανονικά. Εκτυπώνω και κρατώ τη δήλωση μαθημάτων που υπέβαλα.

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, το σύστημα κλείνει και δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης μαθημάτων (με τις αντίστοιχες συνέπειες για τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στα εργαστήρια και τις εξετάσεις των μαθημάτων).

Η Γραμματεία δεν μπορεί να βοηθήσει με κάποιο τρόπο τους φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση, για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να μην αμελούν την υποβολή της δήλωσης.

19. Υπάρχουν μαθήματα με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης;

Η παρακολούθηση της διδασκαλίας (διαλέξεων, φροντιστηρίων, εργαστηρίων, σεμιναρίων κ.λπ.) των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι κατά κανόνα προαιρετική, πλην όμως ο διδάσκων μπορεί να ορίσει υποχρεωτική παρακολούθηση ορισμένων από τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.

20. Πώς μπορώ να εκδώσω βεβαίωση σπουδών απλή ή για στρατολογική χρήση;

Βεβαίωση σπουδών απλή ή για στρατολογική χρήση μπορείτε να εκδώσετε και να εκτυπώσετε μόνοι σας στο σπίτι σας μέσω της εφαρμογής sis-portal.unipi.gr. Η βεβαίωση αυτή έχει ηλεκτρονική υπογραφή και γίνεται δεκτή σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Για την εκτύπωση των βεβαιώσεων ακολουθείστε τα βήματα για την έκδοση Ηλεκτρονικών Εγγράφων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη χορήγηση βεβαίωσης με πρωτότυπη υπογραφή, αποστέλλεται σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της εφαρμογής sis-portal.unipi.gr και την παραλαμβάνετε 1-2 εργάσιμες αργότερα, κατόπιν ραντεβού.

21. Πώς μπορώ να εκδώσω αναλυτική βαθμολογία για χρήση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτική βαθμολογία για χρήση στο εσωτερικό, αποστέλλετε σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της εφαρμογής https://sis-portal.unipi.gr και την παραλαμβάνετε μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες, στις ημέρες και ώρες που εξυπηρετεί η Γραμματεία.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτική βαθμολογία για χρήση στο εξωτερικό, αποστέλλετε σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της εφαρμογής https://sis-portal.unipi.gr και την παραλαμβάνετε μετά από 3-4 εργάσιμες ημέρες, στις ημέρες και ώρες που εξυπηρετεί η Γραμματεία.

22. Παρέχεται δωρεάν λογισμικό για εκπαιδευτική χρήση στους φοιτητές του Τμήματος;

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς διατίθεται δωρεάν εμπορικό λογισμικό για εκπαιδευτική χρήση, μέσω της ιστοσελίδας https://helpdesk.unipi.gr/software, όπου περιλαμβάνονται και οδηγίες για κάθε διατιθέμενο λογισμικό.

23. Ποια πλατφόρμα ασύγχρονης διδασκαλίας χρησιμοποιεί το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης;

Το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα eclass.unipi.gr στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από την «Εγγραφή →  Φοιτητή →  Είσοδος με ιδρυματικό λογαριασμό». Για πληροφορίες και υποστήριξη στην πλατφόρμα επικοινωνείτε με το email eclass@unipi.gr ή το email helpdesk@unipi.gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  

Οδηγός για πρωτοετείς (δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού)

24. Ποια πλατφόρμα σύγχρονης διδασκαλίας χρησιμοποιεί το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης;

Για τη διεξαγωγή της σύγχρονης διδασκαλίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει εγκαταστήσει την πλατφόρμα Microsoft Teams, η οποία υποστηρίζεται κεντρικά από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και χρησιμοποιείται από όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, το σύνολο των μαθημάτων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική διδασκαλία.

Αναλυτικές οδηγίες προς τους φοιτητές για την πλατφόρμα Microsoft Teams παρέχονται στο ακόλουθο link:

https://www.unipi.gr/unipi/images/various/ilekt_ipiresies/UnipiTeamsForStudents_V1_01.pdf

Επίσης, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την πλατφόρμα Microsoft Teams παρέχονται στο ακόλουθο link:
https://www.unipi.gr/unipi/images/various/ilekt_ipiresies/FAQ_v_1_01.pdf

25. Υπάρχει Ασύρματο Δίκτυο/ wi-fi στο Πανεπιστήμιο;

Όλοι οι χώροι του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο wi-fi που ονομάζεται unipi. Σε αυτό μπορείτε να συνδεθείτε είτε με φορητό υπολογιστή, είτε από το κινητό σας, χωρίς τη χρήση κάποιου κωδικού.

26. Που μπορώ να βρω οδηγίες για την συμμετοχή μου στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις;

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: Οδηγίες προς φοιτητές για τις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις

27. Μπορώ να έχω απομακρυσμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου;

Βεβαίως, υπάρχει η υπηρεσία πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (υπηρεσία VPN) και παρέχει δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα, όπως π.χ. από οικιακές συνδέσεις Internet. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, είναι για παράδειγμα εφικτή η πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, από θέσεις εργασίας εκτός Πανεπιστημίου. Περισσότερα στοιχεία για την υπηρεσία αυτή δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html

28. Παρέχει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail);

Όχι. Στους προπτυχιακούς φοιτητές δεν παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το παρόν.

29. Πώς μπορώ να εκδώσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Εκδίδεται μετά από αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username-password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα, ο φοιτητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που ο φοιτητής διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

30. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να υποβάλω αίτηση για να αποκτήσω την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην έκδοση και παραλαβή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://academicid.minedu.gov.gr

31. Για πόσα έτη δικαιούμαι Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);

Η χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τη απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των φοιτητών στις ακαδημαϊκές διαδικασίες π.χ. συμμετοχή στις εξετάσεις, ισχύει μέχρι την αποφοίτησή τους από το Τμήμα.

Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Εισιτηρίου για τις μετακινήσεις τους, ώστε να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών:

α) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας (διακοπή, διαγραφή) συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

32. Πώς μπορώ να επανεκδώσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) λόγω απώλειας/κλοπής;

Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) ο φοιτητής προσκομίζει στην Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητά την επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο). Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) επαναλαμβάνεται από την αρχή.

33. Πώς μπορώ να δηλώσω τα συγγράμματά μου και από που θα τα παραλάβω;

Η δήλωση και παραλαβή των συγγραμμάτων για το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος», κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος. Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει δήλωση συγγραμμάτων ένας φοιτητής, απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

Τα σημεία παραλαβής των συγγραμμάτων που έχετε δηλώσει διευκρινίζονται στην ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος».

Επισημαίνουμε ότι η δήλωση των συγγραμμάτων στον «Εύδοξο»  πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνεί με την δήλωση των μαθημάτων στο students.unipi.gr ανά εξάμηνο.

34. Που απευθύνομαι για οποιαδήποτε ερώτηση/απορία σχετικά με το σύστημα «Εύδοξος»;

Στην ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος» και συγκεκριμένα στο πεδίο «Συχνές Ερωτήσεις», θα βρείτε απαντήσεις σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις σας.

35. Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τη σίτιση και τη στέγαση;

Για τους φοιτητές που δικαιούνται σίτιση λειτουργεί μέσω του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, η πλατφόρμα https://sitisi.unipi.gr/ όπου μπορείτε να καταχωρήσετε την αίτησή σας και να ανεβάσετε τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Από την ίδια πλατφόρμα, οι φοιτητές που πληρούν τα αναγκαία κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στέγαση σε φοιτητική εστία. Όλες οι οδηγίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος Φοιτητικής Mέριμνας.

36. Χορηγούνται βραβεία – υποτροφίες – ανταποδοτικές υποτροφίες στους φοιτητές;

Οι υποτροφίες εισαγωγής, οι υποτροφίες επίδοσης, τα βραβεία εισαγωγής και τα βραβεία επίδοσης χορηγούνται σε προπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τον «Κανονισμό Υποτροφιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πρόγραμμα Υποτροφιών Επίδοσης και Βραβείων» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Website: https://www.iky.gr/el/

37. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση;

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής ενταγμένο στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος και ειδικότερα στην ενότητα Προπτυχιακές Σπουδές→  Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, καθώς και στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ».

38. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus;

Στην ιστοσελίδα του τμήματος και ειδικότερα στην ενότητα Προπτυχιακές Σπουδές → Πρόγραμμα Erasmus, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Erasmus του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

39. Τί είναι οι Σύμβουλοι Σπουδών και πως μπορούν να βοηθήσουν;

Ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι έχουν ορισθεί μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (ανά γνωστικό αντικείμενο). Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών. Αναλυτικότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα Τμήμα → Επιτροπές Τμήματος και στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών.

40. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου;

Για τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου ανά πρόγραμμα σπουδών, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος στο πεδίο Προπτυχιακές Σπουδές → Προγράμματα Σπουδών καθώς και τον οδηγό σπουδών που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

41. Πώς μπορώ να ζητήσω βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις;

O εκάστοτε καθηγητής συμπληρώνει και υπογράφει τη βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος.

42. Τί κάνω όταν τελειώσω με όλες μου τις υποχρεώσεις, προκειμένου να ανακηρυχθώ πτυχιούχος του Τμήματος;

Αποστέλλω ή προσκομίζω στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου. Η σχετική αίτηση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Φοιτητικά θέματα → Έντυπα Γραμματείας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το παράβολο για την εκτύπωση της περγαμηνής του φοιτητή. Για την έκδοση του παραβόλου απευθύνεστε στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή και Δημητρίου 80, 4ος όροφος).

43. Πότε πρέπει να ορκιστώ;

Τελετές ορκωμοσίας γίνονται τρεις φορές το χρόνο, μια για κάθε εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο φοιτητής που ανακηρύσσεται πτυχιούχος εντάσσεται αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα κάθε ορκωμοσίας, καθώς και τα ονόματα των ανακηρυχθέντων φοιτητών που συμμετέχουν σε αυτή, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Την τρέχουσα περίοδο, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, οι τελετές ορκωμοσίας δεν πραγματοποιούνται.

44. Είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχω σε ορκωμοσία;

Ναι, με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην τελετή της ορκωμοσίας, προκειμένου να λάβετε τον επίσημο τίτλο σπουδών σας.

45. Προσφέρονται μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα;

Στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→ Μεταπτυχιακές Σπουδές.

46. Τί χρειάζεται για να ζητήσω μια συστατική επιστολή;

Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και πολλοί εργοδότες, απαιτούν από τους υποψηφίους να συνοδεύουν τις αιτήσεις τους για σπουδές ή εργασία με συστατικές επιστολές.

Κάθε καθηγητής έχει συγκεκριμένα κριτήρια για το αν αποδέχεται να γράψει συστατική επιστολή, κριτήρια που συνήθως συνδέονται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών στα μαθήματα που έχει διδάξει.

Όταν απευθύνετε αίτημά για λήψη συστατικής επιστολής σε έναν Καθηγητή, φροντίστε να του παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

•  Περιγραφή του μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ενδιαφέρει μαζί με ένα διαδικτυακό σύνδεσμο για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών.

•  Την προθεσμία υποβολής της συστατικής επιστολής.

•  Τη μορφή και τον τρόπο υποβολής της συστατικής επιστολής (έντυπη ή σε ψηφιακή πλατφόρμα).

•  Την αναλυτική βαθμολογία σας σε όλα τα μαθήματα.

•  Πλήρες και επικαιροποιημένο βιογραφικό.

•  Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας.

47. Που βρίσκεται η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας της;

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο υπόγειο. Η είσοδός της είναι στην κεντρική κυκλική σκάλα στο μέσο του ισογείου. Επίσης, για τα ΑΜΕΑ χρησιμοποιείται και ο ανελκυστήρας στην αριστερή πλευρά του κτιρίου. Απευθύνεται στους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές και αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Η Βιβλιοθήκη αποτελείται από τρεις βασικούς χώρους:

•  Το Χώρο Υποδοχής, όπου βρίσκεται ο χώρος κίνησης του υλικού, η κλειστή συλλογή, σπάνιες συλλογές και οι υπολογιστές για την αναζήτηση στον κατάλογο και τις πηγές πληροφόρησης,

•  Το Βιβλιοστάσιο, όπου στεγάζεται το σύνολο της έντυπης συλλογής της βιβλιοθήκης, το φωτοτυπικό μηχάνημα και οι υπολογιστές για τους αναγνώστες, και

•  Το Αναγνωστήριο, όπου βρίσκονται τα λεξικά, τα εκθετήρια με τα τελευταία τεύχη των έντυπων περιοδικών και άλλο πληροφοριακό υλικό.

Την τρέχουσα περίοδο, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή. Μετά τη λήξη της πανδημίας, η βιβλιοθήκη θα επαναλειτουργήσει και θα είναι ανοιχτή καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-20:00.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

48. Τι είναι το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου;

Βασική επιδίωξη του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων, των Φοιτητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.

49. Τι είναι το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου;

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί ως ένας χώρος Συνάντησης, Υποστήριξης, Επικοινωνίας και Παρέμβασης, με στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες έχουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν μπορεί να γίνεται είτε μέσω της ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, είτε μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων εστιάζοντας στην προαγωγή της ακαδημαϊκής προσαρμογής του φοιτητικού πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλευτικού Κέντρου.

50. Τί μπορώ να κάνω αφού αποφοιτήσω; Ποια μπορεί να είναι η επαγγελματική μου αποκατάσταση;

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως στατιστικοί ή επιστήμονες των δεδομένων σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα κ.λ.π.), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ. Επίσης μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ για να αποκτήσουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας . Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, αναλυτές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ.

51. Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν άδεια ασφαλιστικού διαμεσολαβητή;

Ναι δεν απαλλάσσονται από τις σχετικές εξετάσεις.

52. Τί κάνω εάν έχω κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή ερώτημα;

Για την υποστήριξή σας σε τεχνικά προβλήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail  (Ιδρυματικός λογαριασμός) και  (λοιπές κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου) αναφέροντας το πρόβλημα, τον αριθμό μητρώου σας και ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) του μηνύματος λάθους/προβλήματος που αντιμετωπίζετε.

Για τεχνικά προβλήματα που αφορούν σε υπηρεσίες που διαχειρίζονται εξωτερικοί φορείς θα πρέπει να απευθύνεστε στον εξωτερικό φορέα.

Για προβλήματα που αφορούν στη διόρθωση/επεξεργασία των στοιχείων σας στο φοιτητολόγιο και γενικά διαδικαστικά θέματα των σπουδών σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στη Γραμματεία του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση sta-secr@unipi.gr.

53. Μπορώ να λάβω βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ από το Τμήμα;

Το Τμήμα χορηγεί βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, εφόσον ο φοιτητής στη διάρκεια των σπουδών του έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα που, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος, τεκμηριώνουν την αντίστοιχη γνώση. Τα μαθήματα που καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ανά πρόγραμμα σπουδών, αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος  Προπτυχιακές Σπουδές → Οδηγός Σπουδών.

54. Δικαιούμαι να ζητήσω προφορική εξέταση στα μαθήματα στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων;

Δικαιούνται προφορικής εξέτασης οι φοιτητές με αποδεδειγμένη, πριν την εισαγωγή τους στο Τμήμα, δυσλεξία, μετά από αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία. Προβλέπεται επίσης προφορική εξέταση σε ειδικές περιπτώσεις αποδεικνυόμενες με επίσημα δικαιολογητικά από Δημόσια Νοσοκομεία, τα οποία υποβάλλονται στη Γραμματεία πριν την εξέταση του μαθήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών, άρθρο 6. “Εξετάσεις –Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων”.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης περιγράφονται στα παρακάτω δύο ΦΕΚ:

Ν2515-97 μελη ΟΕΕ άρθρο 1παρ.4.1 (Δικαίωμα εγγραφής των πτυχιούχων ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε)

Προεδρικό Διάταγμα 50 (Αρθρο 4 Καθορισμός Πρσόντων Διορισμού σε θέσεις Δημοσίου, Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και/ή Οικονομικός)

1

Γενική αίτηση

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να διατυπώσει το αίτημά του

DOC

2

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε ενδιαφερόμενο, αφού επιλέξει την ιδιότητά του και το πιστοποιητικό που επιθυμεί να λάβει

DOC

3

Αίτηση αναστολής σπουδών

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, αναγράφοντας το χρονικό διάστημα και το λόγο που επιθυμεί να αναστείλει τις σπουδές του

DOC

4

Αίτηση διαγραφής από το Τμήμα

Κατατίθεται στη Γραμματεία σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί τη διαγραφή του από το Τμήμα.

DOC

5

Αίτηση αναβαθμολόγησης/επανεξέτασης

Κατατίθεται στη Γραμματεία από τους φοιτητές που επιθυμούν αναβαθμολόγηση/επανεξέταση σε μαθήματα που έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς και επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος

DOC

6

Αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε φοιτητή που έχει εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη πτυχίου μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ανακήρυξής του σε πτυχιούχο

DOC

7

Υπεύθυνη δήλωση επιπλέον Μαθήματών

Κατατίθεται στη Γραμματεία την περίοδο των δηλώσεων από φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν και να εξεταστούν μαθήματα πέραν του απαιτούμενου αριθμού μαθημάτων επιλογής για τη λήψη του πτυχίου

DOC

8

Αίτηση κατάταξης

Κατατίθεται στη Γραμματεία εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται από αποφοίτους άλλων Σχολών που επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

DOC

9

Αίτηση μετεγγραφής

Κατατίθεται στη Γραμματεία από φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα κατόπιν μετεγγραφής

DOC

10

Υπεύθυνη δήλωσης εξουσιοδότησης διαγραφής

Κατατίθεται στη Γραμματεία από φοιτητές που εγγράφονται στον Τμήμα μας κατόπιν μετεγγραφής και εξουσιοδοτούν τη Γραμματεία να ζητήσει τη διαγραφή τους από το Τμήμα Προέλευσης

DOC

11

Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων

Κατατίθεται στη Γραμματεία από φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα κατόπιν μετεγγραφής, κατάταξης ή πανελληνίων εξετάσεων και επιθυμούν να αναγνωρίσουν βαθμούς μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης.

DOC

12

Έντυπο καθομολόγησης πτυχιούχου και Υπεύθυνη Δήλωση

Συμπληρώνεται από τους υποψήφιους πτυχιούχους την ημέρα της ορκωμοσίας τους και παραδίδεται στη Γραμματεία. Στοχεύει στην καταγραφή/ανανέωση των στοιχείων επικοινωνίας των φοιτητών, στην παράδοση των φοιτητικών εγγράφων και στη δήλωση μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων με τη βιβλιοθήκη και τις φοιτητικές εστίες

DOC

13

Όρκος Πτυχιούχου

Έντυπο που δίνεται στους φοιτητές πριν τελετή ορκωμοσίας τους και αναγράφει τον όρκο που απαγγέλουν

DOC

14

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο από τους φοιτητές για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά και για το οποίο δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχετικό έντυπο

DOC

15

Υπεύθυνη Δήλωση ενημέρωσης για την τήρηση-επεξεργασία από τη Γραμματεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Υπεύθυνη δήλωση που δίνεται στους φοιτητές κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης τους (ολοκλήρωση εγγραφής) και αφορά στην ενημέρωση για την τήρηση-επεξεργασία από τη Γραμματεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπογράφεται και καταχωρείται από τη Γραμματεία στο φάκελο κάθε φοιτητή

DOC

Πρόγραμμα Συμβούλων Σπουδών του Τμήματος Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

 Για θέματα σχετικά με:

Σύμβουλος Σπουδών

Ημέρες και Ώρα Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Σύνδεσμος στο MsTeams

Μαθηματικά

Καθηγητής

Β. Σεβρόγλου

Παρασκευή 17:00 – 18:00

29.03.2024

26.04.2024

31.05.2024

28.06.2024

http://bit.ly/2NmBI5z

Πληροφορική

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ν. Πελέκης

Τρίτη 09:00 – 10:00

26.03.2024

23.04.2024

28.05.2024

25.06.2024

http://bit.ly/3sNAJfe

Στατιστική και Πιθανότητες

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γ. Τζαβελάς

Πέμπτη 14:00 – 15:00

28.03.2024

25.04.2024

30.05.2024

27.06.2024

http://bit.ly/3612vLg

Αναλογισμός και Ασφάλιση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Π. Χατζόπουλος

Πέμπτη 17:00 – 18:00

28.03.2024

25.04.2024

30.05.2024

27.06.2024

http://bit.ly/2Mb9CKe

Δημογραφία

Καθηγήτρια

Γ. Βερροπούλου

Τετάρτη 18:00 – 19:00

27.03.2024

24.04.2024

29.05.2024

26.06.2024

https://bit.ly/3Jk0paV

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, άρθρ. 20, οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Το ανωτέρω πρόγραμμα ισχύει μέχρι τη λήξη του εαρινού εξαμήνου του Ακ. Έτους 2023-2024, όπου και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Ανακοινώσεις Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης