Φοιτητικές Παρατάξεις

Φοιτητικές Παρατάξεις

Οι παρατάξεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

ΠΑΣΠ

Δίκτυο Αυτόνομων Ριζοσπαστικών Αριστερών Σχημάτων

Πανσπουδαστική

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Ιστοσελίδα: www.dap-papei.gr

Αριστερά Σχήματα

Ιστοσελίδα: www.arister.gr

ΠΑΣΠ

Πανσπουδαστική

Δίκτυο Αυτόνομων Ριζοσπαστικών Αριστερών Σχημάτων

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Ιστοσελίδα: www.dap-papei.gr

Αριστερά Σχήματα

Ιστοσελίδα: www.arister.gr