Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο
Μαρία Τσιρτσίκου Γραφείο Τύπου Υπεύθυνη Τύπου Πανεπιστημίου Πειραιώς 6945970774