Εθελοντική Ομάδα

Εθελοντική Ομάδα

Στο Πανεπιστήμιό μας δραστηριοποιείται η εθελοντική ομάδα Kerykes, η οποία συμμετέχει τόσο σε δράσεις του Πανεπιστημίου όσο και σε δράσεις με άξονες τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Υπεύθυνη κα Ελένη Σταθάτου

Email: volunteers@unipi.gr

Τηλ.επικοινωνίας: 2104142820