Άλλες Δραστηριότητες

Άλλες Δραστηριότητες

Students Act

Το Students Act αποτελεί μια πλατφόρμα ιδεών, όπου οι φοιτητές θα μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους πάνω σε θέματα που πιστεύουν πως μπορούν να αλλάξουν και να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία. Οι ιδέες αυτές θα είναι σε θέση να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους φορείς του Πανεπιστημίου και να δώσουν μια καλύτερη εμπειρία στους φοιτητές. Το Students Act πραγματοποιείται στο πλαίσιο του TEDx University of Piraeus που λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με θέμα “Believe.Act.Change”.

TEDx University of Piraeus

Το TEDx University of Piraeus αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο κ. Θανόπουλος.

TEDx University of Piraeus

Το TEDx University of Piraeus αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο κ. Θανόπουλος.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το TEDx University of Piraeus οραματίζεται να αποτελέσει έναυσμα για δράση, προσφορά και θετική σκέψη στη νεανική κοινότητα, να εδραιωθεί σαν θεσμός στο Πανεπιστήμιο και να γίνει γνωστό στην κοινωνία για το έργο του.

Σκοπός του είναι να συγκεντρώσει ιδεαλιστές της ανθρωπότητας, εμπνευσμένους επιχειρηματίες, εκπαιδευτικούς με προοδευτική σκέψη και φορείς αλλαγής της κοινωνίας, οι οποίοι θα μοιραστούν ιδέες και εμπειρίες και θα δώσουν το έναυσμα στους νέους να αναπτύξουν, να μοιραστούν και να κάνουν τις ιδέες τους πράξη. Αποστολή μας είναι να δείξουμε τη ροή που ακολουθεί η αλλαγή, “πίστη-δράση-αλλαγή” και να προτρέψουμε τους νέους στη συνταγή της πράξης.

Περισσότερες πλητοφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του TEDx University of Piraeus στη διεύθυνση http://www.tedxuniversityofpiraeus.com/