Τμήμα Πληροφορικής

Ενημερωθείτε για τα νέα του τμήματος:
facebook icon linkedin icon email icon  
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Email: plh-secr@unipi.gr

Τηλ: +30 210 414-2067, -2437, -2105, -2263

Βίρβου Μαρία
MHNYMA ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΙΡΒΟΥ

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες, αλλά και τις διοικητικές δομές, του Τμήματός μας.

Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε με σκοπό την διεξαγωγή έρευνας σε τομείς της σύγχρονης Πληροφορικής και την κατάρτιση νέων επιστημόνων Πληροφορικής που θα συνεισφέρουν στην οικονομία της χώρας μας.

Η Πληροφορική είναι μια συναρπαστική επιστήμη. Η θεωρητική πλευρά της έχει μεγάλο βάθος. Παράλληλα, το εύρος εφαρμογών της σύγχρονης Πληροφορικής είναι τεράστιο και συνεχώς επεκτείνεται, καθώς συναντούμε εφαρμογές Πληροφορικής σε κάθε έκφραση της καθημερινότητάς μας. Παρά την τεράστια αυτή ανάπτυξή της, μπορεί κανείς να πει ότι η Πληροφορική, ως επιστήμη και τεχνολογία, έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει. Αυτό το γεγονός δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες καριέρας για νέους, τόσο σε διάφορες εταιρίες Πληροφορικής, όσο και στη μέση εκπαίδευση, όσο και στον Πανεπιστημιακό χώρο, καθώς τα ακαδημαϊκά Τμήματα Πληροφορικής αποτελούν τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα Τμήματα των Πανεπιστημίων. Εκτιμώ ότι οι ευκαιρίες αυτές θα υφίστανται για αρκετές δεκαετίες ακόμα, καθώς η Πληροφορική θα επεκτείνεται συνεχώς σε νέα πεδία εφαρμογών.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί ένα από τα κορυφαία Τμήματα Πληροφορικής στη χώρα μας, με διεθνή αναγνώριση και μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Λειτουργεί ήδη 25 χρόνια και σε αυτό ασκούν διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα περίπου 25 Καθηγητές διαφόρων βαθμίδων, καθώς και αριθμός έκτακτων συνεργατών. Διαθέτουμε πολύ αξιόλογα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Παράλληλα, έχουμε κατακτήσει μια σημαντική θέση ερευνητικού συμμέτοχου στις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό με τη μεγάλη απορροφητικότητα των αποφοίτων μας, έχουν καταστήσει το Τμήμα μας περιζήτητο τόσο για προπτυχιακές όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές.

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρουν στους φοιτητές που τα παρακολουθούν κάποια εξειδίκευση πρώτου επιπέδου με διάφορα μαθήματα επιλογής και με τη λειτουργία τριών κατευθύνσεων που επικεντρώνονται σε κάποιους τομείς της Πληροφορικής. Όμως, ο στόχος των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Πληροφορικής είναι η παρουσίαση του συνόλου της επιστήμης της Πληροφορικής και όχι η ειδίκευση σε κάποιον τομέα της. Ειδίκευση μπορεί να παρασχεθεί μόνο στα πλαίσια ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής. Καθώς η Πληροφορική έχει ήδη διανύσει πέντε δεκαετίες εξέλιξής της, έχει καταστεί αναγκαία η εξειδίκευση μέσω παρακολούθησης κάποιου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής» λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 και έχει ως αντικείµενο τη συντονισµένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήµης της Πληροφορικής και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τοµείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα µας. Το περιεχόµενο και η φυσιογνωµία του προγράµµατος έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστηµονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Θέλω να τονίσω δύο πολύ σημαντικές ιδιαιτερότητες του ΠΜΣ : 1) σε αντίθεση με ΠΜΣ άλλων ιδρυμάτων διάρκειας δύο ετών, η κανονική διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του δικού μας ΠΜΣ είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφιερώνονται στη διδασκαλία μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής και 2) οι κατευθύνσεις του είναι πρωτοποριακές για την Ελλάδα και με μεγάλη σημασία για την αγορά εργασίας και για έρευνα. Οι κατευθύνσεις αυτές δεν προσφέρονται από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας μας αλλά μόνο από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με ιδιαίτερα μεγάλο κόστος.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) σε μια τις επόμενες έξι κατευθύνσεις: (1) ∆ικτυοκεντρικά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα, (2) Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή, (3) Επιχειρηματική Ευφυΐα, (4) Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού, (5) Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας και (6) Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών. Οι κατευθύνσεις αυτές καλύπτουν σύγχρονες τάσεις της Πληροφορικής αναφορικά τόσο με την αγορά εργασίας όσο και με τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε τομείς της Πληροφορικής με ευρύ ερευνητικό ενδιαφέρον.

Δεκτοί γίνονται, μετά από επιλογή, κυρίως, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ οι οποίοι έχουν ήδη μια αρκετά καλή γνώση της Πληροφορικής από τις προπτυχιακές σπουδές τους και επιθυμούν να αποκτήσουν μια περαιτέρω ειδίκευση σε κλάδους της Πληροφορικής. Επομένως, αυτό το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Πληροφορικής και ίσως κάποιων σχολών πολύ συναφών με την Πληροφορική.

Από το έτος 2007 στο Τμήμα μας λειτουργεί και το ΠΜΣ στην «Πληροφορική». Σε αντίθεση με άλλα ΠΜΣ σε αντικείμενα Πληροφορικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, το ΠΜΣ στην «Πληροφορική» απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλων της Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση στα θέματα Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Η ανάγκη για αυτό το πρόγραμμα σπουδών υπαγορεύθηκε από την υψηλού βαθμού διαθεματικότητα της Πληροφορικής και από τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής γνώσης της Πληροφορικής σε όλες τις ειδικότητες επιστημών. Στην σημερινή εποχή, όλες οι επιστήμες χρειάζονται ειδικές και υψηλές γνώσεις Πληροφορικής που μπορούν να αποκτηθούν από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σαν το δικό μας.

Το ΠΜΣ «Πληροφορική» καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εκπαιδευτικό κενό. Μέχρι πριν τη λειτουργία του δικού μας ΠΜΣ, κάποιος επιστήμονας μπορούσε να παρακολουθήσει αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές μόνο στο εξωτερικό (Αγγλία, Αμερική κ.ά.), όπου τέτοια προγράμματα λειτουργούσαν με μεγάλη επιτυχία από 30ετίας. Τα προγράμματα αυτά αποκαλούνται “M.Sc. conversion courses” και προσφέρονται από Τμήματα Πληροφορικής κορυφαίων Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμά μας έχει συνταχθεί με βάση αυτά τα πρότυπα. Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα να μπορεί πλέον κάποιος να παρακολουθήσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα.

Εκτός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, το Τμήμα μας προσφέρει και τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Στα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία περίπου 60 διδακτορικές διατριβές. Πολλοί από αυτούς τους 60 Διδάκτορες του Τμήματός μας αποτελούν σήμερα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και ερευνητικών κέντρων. Αυτή τη στιγμή, είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα περίπου 80 Υποψήφιοι Διδάκτορες. Η θεματολογία των διδακτορικών ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των ερευνητικών περιοχών της σύγχρονης Πληροφορικής. Στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, οι υποψήφιοι διδάκτορες προετοιμάζουν και παρουσιάζουν πρωτότυπες εργασίες οι οποίες ανακοινώνονται σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά πολύ υψηλού κύρους. Χαρακτηριστικό του πολύ υψηλού επιπέδου της έρευνας που επιτελείται στο Τμήμα μας είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, εργασίες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και υποψηφίων διδακτόρων έχουν όχι μόνο δημοσιευθεί, αλλά και διακριθεί σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια και περιοδικά, είτε λαμβάνοντας βραβεία «καλύτερων εργασιών», είτε λαμβάνοντας κολακευτικά σχόλια από άλλους ερευνητές σε άλλες χώρες, είτε λαμβάνοντας σημαντικές θέσεις στις λίστες των πιο πολυδιαβασμένων άρθρων των επιστημονικών περιοδικών στα οποία δημοσιεύθηκαν. Το επίτευγμα αυτό δεν είναι αμελητέο, καθώς τα διεθνή συνέδρια και περιοδικά δημοσιεύουν άρθρα σε καταξιωμένους επιστημονικούς εκδοτικούς οίκους που εδρεύουν σε χώρες που θεωρούνται τεχνολογικά πιο εξελιγμένες από τη χώρα μας και όπου παρουσιάζονται εργασίες από πολλές άλλες χώρες του κόσμου.

Επιπρόσθετα προς τα παραπάνω, το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης σεμιναριακών μαθημάτων σε πολλά τρέχοντα θέματα της Πληροφορικής που απευθύνονται σε ευρύ κοινό. Τα σεμιναριακά μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω ενός προγράμματος e-learning.

Το Τμήμα Πληροφορικής έχει αναγνωριστεί μέσω σημαντικών διεθνών διακρίσεων. Μια τέτοια σημαντική διεθνής αναγνώριση αποτυπώνεται στα αποτελέσματα του εργαλείου ακαδημαϊκής αναζήτησης Microsoft Academic Search που έχει κατασκευάσει η γνωστή εταιρία Microsoft. Σύμφωνα με το εργαλείο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατατάσσεται στα 100 κορυφαία του κόσμου, συγκεκριμένα στη θέση 73, για την περιοχή της Πληροφορικής Computer Education, ανάμεσα σε 4.333 άλλα πανεπιστήμια και οργανισμούς διεθνώς. Το ίδιο εργαλείο κατατάσσει μέλη του Τμήματος Πληροφορικής στους κορυφαίους επιστήμονες της περιοχής αυτής και άλλων περιοχών ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες επιστημόνων διεθνώς.

Πρόσφατα, στις 29 Απριλίου 2014, το Τμήμα μας είχε την ιδιαίτερη τιμή να δεχτεί στην ακαδημαϊκή του κοινότητα τον κορυφαίο Έλληνα επιστήμονα της Πληροφορικής, τον Καθηγητή κ. Ιωσήφ Σηφάκη, αναγορεύοντάς τον σε Επίτιμο Διδάκτορά του. Ο κ. Ι. Σηφάκης είναι ο μοναδικός Έλληνας και από τους λίγους Ευρωπαίους Επιστήμονες που έχει λάβει το βραβείο Turing, το οποίο θεωρείται ισότιμο με Νόμπελ για την Πληροφορική.

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Θα χαρούμε πολύ να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα μας σε κάθε ενδιαφερόμενο, είτε τηλεφωνικά (210-4142263 και 210-4142105) είτε μέσω του ιστότοπου www.cs.unipi.gr.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Δρ. Μαρία Βίρβου
Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε με ΦΕΚ του 1991 και λειτουργεί από το 1992. Είναι ένα από τα αρχαιότερα Τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Οι βασικοί άξονες του Τμήματος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα. Η εκπαίδευση, παρέχεται σε 3 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο παρέχονται οι προπτυχιακές σπουδές με την εισαγωγή φοιτητών από τις Πανελλαδικές εξετάσεις της χώρας που οδηγούν στην απόκτηση Πτυχίου Πληροφορικής. Στο δεύτερο επίπεδο παρέχονται μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και στο τρίτο επίπεδο παρέχονται διδακτορικές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) παρέχει στέρεα εκπαίδευση σε όλα τα αντικείμενα της σύγχρονης επιστήμης της Πληροφορικής σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις της Πληροφορικής παγκοσμίως. Στο 3ο έτος σπουδών δίνεται η δυνατότητα επιλογής μιας κατεύθυνσης από 3 κατευθύνσεις:
1. Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα,
2. Πληροφοριακά συστήματα και Υπηρεσίες και
3. Δίκτυα και Υπολογιστικά Συστήματα.

Ακόμα δίνεται η δυνατότητα απόκτησης Διδακτικής Επάρκειας για να μπορούν οι απόφοιτοι του Τμήματος να διδάσκουν Πληροφορική σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ακόμα λειτουργούν 2 ακόμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με άλλα τμήματα.

Στο Τμήμα Πληροφορικής διενεργείται έρευνα υψηλού επιπέδου, η οποία τεκμηριώνεται σε μεγάλο πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια υψηλού κύρους. Το Τμήμα έχει διακριθεί επανειλημμένως διεθνώς για την έρευνα που διεξάγει με βραβεία «καλύτερων εργασιών» σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Με βάση την έρευνα που διεξάγεται σε ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό εργαλείο Microsoft Academic Search που αναλύει δεδομένα από 25827 πανεπιστήμια και Οργανισμούς παγκοσμίως, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατατάσσεται 1ο κορυφαίο Πανεπιστήμιο του κόσμου για τις ερευνητικές περιοχές: Κινητά συγγραφικά εργαλεία, Προσαρμοστική Διδασκαλία, Οπτική αναγνώριση συναισθήματος προσώπων, Εξατομίκευση λογισμικού με βάση μοντελοποίηση μαθητή. Ακόμα κατατάσσεται 5ο στην παγκόσμια κατάταξη στις ευρύτερες περιοχές του 1. Εκπαιδευτικού Λογισμικού και 2. Μοντελοποίησης Χρηστών.

Το Τμήμα Πληροφορικής έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του από κορυφαίους Καθηγητές του εξωτερικού σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Στην αναφορά της εξωτερικής αξιολόγησης αναγνωρίζεται η υψηλή στάθμη της παρεχόμενης προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η σημαντική συμμετοχή του Τμήματος Πληροφορικής στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι. Αναφέρεται ότι ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος διαθέτουν εξέχουσα προβολή (visibility) σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς, ότι «το βάθος και το εύρος της διδακτορικής δραστηριότητας βρέθηκε να είναι εντυπωσιακό» ότι «το πρόγραμμα σπουδών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Πληροφορικής είναι πολύ καλά καθορισμένο και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι επιτελείται εξαιρετική εργασία».

Στο Τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα θεσμοθετημένα εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες:
• Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού.
• Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων.
• Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Εργαστήριο Διαδικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Υπηρεσιών και Ασφάλειας.
• Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Εικονικής Πραγματικότητας.
• Εργαστήριο Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων.
• Εργαστήριο Ασφάλειας.
• Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων και Μηχανικής Μάθησης – Πολυμέσων.
• Εργαστήριο Διακριτών Μαθηματικών και Θεωρητικής Πληροφορικής.
• Εργαστήριο Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ):
• ΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης”
• ΠΜΣ “Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες”
• ΠΜΣ “Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας”
• ΠΜΣ “Πληροφορική”, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε αποφοίτους άλλων επιστημών που επιθυμούν να εξειδικευτούν στην Πληροφορική.

Ερευνητικό έργο

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στον αριθμό επιστημονικών περιοδικών που τη δημοσιεύουν, στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των μελών ΔΕΠ, στη συμμετοχή αφοσιωμένων και ικανών Διδακτορικών και Μετα-διδακτορικών φοιτητών, καθώς και στις ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Τμήμα.

Στο Τμήμα διενεργείται ερευνητικό έργο – στο οποίο οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν – σε μία πληθώρα τομέων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος.

Παιδαγωγική Επάρκεια

Σύμφωνα με την από 13/06/2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και την από 27/06/2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναφορικά με την απόκτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) από Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΔ) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Το πλήθος των μαθημάτων του κρίνεται ικανοποιητικό για απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας είναι έξι (6), με συνολικό πλήθος διδακτικών μονάδων τις τριάντα (30).
2. Το Τμήμα Πληροφορικής θα προσφέρει συνολικά οκτώ (8) μαθήματα στο πλαίσιο του ΕΠΣ_ΠΔΕ.
3. Από τα έξι απαιτούμενα μαθήματα,τα δύο (2) είναι υποχρεωτικά μαθήματα με πιστωτικές μονάδες, που όμως δεν συνυπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) είναι είτε όλα επιλογής είτε τρία (3) μαθήματα επιλογής και ένα (1) μάθημα κατεύθυνσης από τα προσφερόμενα του ΕΠΣ_ΠΔΕ του ΠΠΣ.
4. Το σύνολο των οκτώ (8) μαθημάτων θα αποτελούν το νέο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΕΠΣ_ΠΔΕ), που θα μπορούν να παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και εξασφαλίζουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των πτυχιούχων εκείνων που παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα ΕΠΣ_ΠΔΕ (2 Υποχρεωτικά και 4 Επιλογές), σύνολο 30 ECTS (6*5).
5. Θα δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα δήλωσης επιπλέον μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο από το 3οως και το 8οώστε να μην καταστρατηγηθεί η επιλογή μαθημάτων διαφορετικών κατευθύνσεων. Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέγουν και να εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα από τα απολύτως απαραίτητα για την απόκτηση πτυχίου, προσθέτοντας τα υπόλοιπα στο παράρτημα διπλώματος.
6. Η επιλογή των μαθημάτων που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό του πτυχίου δεν θα πρέπει να συναρτάται με την πιθανή απόκτηση επάρκειας αλλά να αποφασίζεται από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια με δήλωση του στη Γραμματεία του Τμήματος στη φάση της ανακήρυξης.
7. Επισημαίνεται ότι το τελευταίο μάθημα που θα κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος θα είναι η Πτυχιακή Εργασία και πέραν αυτής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα οποιασδήποτε αλλαγής.

Πρακτική άσκηση

Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) είναι η εξοικείωση των φοιτητών όλων των επίπεδων σπουδών με την εργασιακή πραγματικότητα της επιστήμης της Πληροφορικής και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα η Π.Α. αποβλέπει:
  Α. στην προσαρμογή των φοιτητών στους χώρους εργασίας και στην εξάσκηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους,
  Β. στην πλήρη αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
  Γ. στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας,
  Δ. στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής,
  Ε. στην αξιοποίηση εκ μέρους του Τμήματος Πληροφορικής της εμπειρίας που αποκτούν οι φοιτητές δια της προσαρμογής της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής, έχει ελάχιστη διάρκεια δύο (2) ημερολογιακών μηνών και μέγιστη δώδεκα (12) και αναφέρεται στους φοιτητές όλων των επίπεδων (κύκλων) σπουδών. Η απασχόληση αναφέρεται σε ισοδύναμα ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης και μπορεί να είναι είτε πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης με μεταβλητό ωράριο. Η ημερολογιακή διάρκεια σύμβασης θα προσαρμόζεται κατάλληλα, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης, ώστε να είναι αντίστοιχη των ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης. Οι λεπτομέρειες των όρων απασχόλησης περιγράφονται στη σύμβαση. Η πρακτική άσκηση μπορεί να εκτελείται στο εσωτερικό ή εξωτερικό και να λάβει χώρα οποτεδήποτε φοιτητής διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα, ειδικά δε για τους προπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο φοίτησης τους.

Το πρόγραμμα εντάσσεται ως προαιρετικό μάθημα επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και ως δράση στα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος (εφόσον δεν υπάρχει ως μάθημα), ενώ η αξιολόγηση του βασίζεται στην έκθεση των ασκούμενων φοιτητών που υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της άσκησης τους.

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, ο βαθμός του μαθήματος αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, όταν δηλώσει για πρώτη φορά το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση που ο φοιτητής εκτελέσει πρακτική άσκηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό περισσότερες της μιας φοράς (εφόσον επιτρέπεται) π.χ. εκτέλεση μέσω Συγχρηματοδοτούμενου ή άλλου έργου, και μέσω Erasmus+, ή μέσω Συγχρηματοδοτούμενου ή άλλου έργου περισσότερες της μιας φοράς, ή μέσω φορέων, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός επιτρέπεται, τότε η βαθμολογία που καταχωρείται στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης είναι η βαθμολογία που επιλέξει ο φοιτητής κατά την εξεταστική περίοδο που δηλώσει για πρώτη φορά το μάθημα, ενώ η άλλη(ες) Πρακτική(ές) Άσκηση(εις) και ο σχετικός βαθμός αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος και δεν προσμετράται στην Τελική Βαθμολογία. Σε περίπτωση που δεν δηλώσει ποτέ το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, τότε η Πρακτική Άσκηση και ο σχετικός βαθμός αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Στην Περίπτωση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, εφόσον δεν υπάρχει ως μάθημα, τότε η Πρακτική Άσκηση και ο σχετικός βαθμός αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς φιλοδοξεί να εκπληρώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους εξής στόχους:
 1. Ευθυγράμμιση με τους τρέχοντες προσανατολισμούς που ορίζονται διεθνώς στον τομέα της Πληροφορικής και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 2. Προσδιορισμό της ιδιαίτερης ταυτότητας του Τμήματος με την καθιέρωση κατευθύνσεων που θα θεραπεύουν επαρκώς, για προπτυχιακό επίπεδο, τομείς-αιχμής της Πληροφορικής,
 3. Δημιουργία «φυτώριου» νέων επιστημόνων με την ενσωμάτωση σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων σε συνδυασμό και με τα ήδη δρομολογημένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών εισάγονται στα δύο τελευταία έτη σπουδών τρεις κατευθύνσεις,
 1. Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα
 2. Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα
 3. Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες
οι οποίες θα παρέχουν την απαραίτητη και κρίσιμη, για προπτυχιακό επίπεδο, εξειδίκευση που θα καθιστά τους φοιτητές του Τμήματος ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και έτοιμους να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις στον επιστημονικό στίβο της Πληροφορικής. Πρόγραμμα Σπουδών Οδηγός Σπουδών 2020-2021 Οδηγός Σπουδών 2019-2020 Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Τα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα (1ο και 2ο έτος) είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Στα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα (3ο και 4ο έτος) καθιερώνονται τρεις κατευθύνσεις:

Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα (ΤΛΕΣ):Η ταχύτατη εξέλιξη των υπολογιστών που σηματοδοτείται από αυξημένη υπολογιστική ισχύ, αυξημένη χωρητικότητα μνήμης και εξειδικευμένων περιφερειακών συσκευών, έχει επιτρέψει την διάδοση προηγμένων και απαιτητικών προγραμματιστικών τεχνικών ακόμα και σε επίπεδο προσωπικού υπολογιστή. Οι τεχνικές αυτές θεραπεύονται από τα επιστημονικά πεδία της Τεχνολογίας Λογισμικού, των Γραφικών και της Εικονικής Πραγματικότητας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Ευφυών Συστημάτων, της Αναγνώρισης Προτύπου καθώς και από τις πλέον προηγμένες τεχνικές Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή. Η κατεύθυνση αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές αφ’ ενός το απαραίτητο υπόβαθρο, αφ’ ετέρου τις ιδιαίτερες εκείνες γνώσεις ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αναπτυξιακά και ερευνητικά στην ευρύτερη περιοχή των μοντέρνων και προηγμένων τεχνικών ανάπτυξης λογισμικού.

Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα (ΔΥΣ):Η σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εκρηκτική ανάπτυξη του Διαδικτύου και οι εκθετικές αλλαγές στην πολυπλοκότητα και στις ταχύτητες των συστημάτων που υποστηρίζουν τις παραπάνω τεχνολογίες, απαιτεί την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στους επιστημονικούς τομείς των διαδικτυακών ή δικτυοκεντρικών συστημάτων και των υπολογιστικών συστημάτων που είναι απαραίτητα για την εξάπλωση των τεχνολογιών αυτών. Το πρόγραμμα σπουδών στην κατεύθυνση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν κατ’ αρχήν το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση, λειτουργία και χρήση των τεχνολογιών αυτών και ύστερα να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ανάπτυξη, συντήρηση και αριστοποίηση συστημάτων που λειτουργούν σε ένα δικτυακό περιβάλλον.

Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες (ΠΣΥ):Η ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων απαιτεί ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που αναφέρονται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, και στη διοίκηση επιχειρήσεων, ώστε τα πληροφοριακά συστήματα να είναι αποδεκτά από τους χρήστες και να ενσωματώνονται επιτυχώς στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι η παροχή προς τους φοιτητές του Τμήματος των αναγκαίων γνώσεων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, σχετικά με τις μεθοδολογίες και τεχνολογίες ανάπτυξης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, τις διαδικασίες διοίκησης έργων που αφορούν στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, και τις μεθόδους διοίκησης εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων. Ενδεικτικά, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων, σχεδίασης και ανάπτυξης αποδοτικών βάσεων δεδομένων, δικτύων υπολογιστών, ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις επιχειρησιακές διαδικασίες, συστημάτων ροής εργασίας και ασφάλειας πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, για την απόκτηση του τίτλου σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και η συγκέντρωση συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σύμφωνα με το εν ισχύ πρόγραμμα σπουδών απαιτούνται σαράντα οκτώ (48) μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, πλέον των μαθημάτων ξένης γλώσσης (στη περίπτωση μη απαλλαγής, ως ορίζεται κατωτέρω), καθώς και του μαθήματος «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που αφορά στο σύνολο των φοιτητών (ως ορίζεται κατωτέρω). Ακολουθεί ανάλυση ανά εξάμηνο σπουδών:

1ο εξάμηνο σπουδών: επιτυχής ολοκλήρωση έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων. 2ο εξάμηνο σπουδών: επιτυχής ολοκλήρωση έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων. 3ο εξάμηνο σπουδών: επιτυχής ολοκλήρωση πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων, ενός (1) εκ των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής και ενός (1) μαθήματος ξένης γλώσσας («ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ» ή «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ»). Για την ξένη γλώσσα («ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ» ή «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ»)σημειώνεται ότι: •   Η επιτυχής ολοκλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου. •   Ο βαθμός δεν προσμετράται στο γενικό βαθμό πτυχίου. •   Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS)που αποκτούνται δεν προσμετρούνται στο σύνολο των 240. •   Είναι δυνατή η απαλλαγή απότην εξέταση του μαθήματος, καταθέτοντας στη γραμματεία του Τμήματος τίτλο γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ. 4ο εξάμηνο σπουδών: επιτυχής ολοκλήρωση πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων, ενός (1) εκ των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής και ενός (1)μαθήματος ξένης γλώσσας(«ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV» ή «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV»). Για την ξένη γλώσσα («ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV» ή «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV») σημειώνεται ότι: •   Η επιτυχής ολοκλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου. •   Ο βαθμός δεν προσμετράται στο γενικό βαθμό πτυχίου. •   Οιπιστωτικές μονάδες (ECTS) που αποκτούνται δεν προσμετρούνται στο σύνολο των 240. •   Είναι δυνατή η απαλλαγή από την εξέταση του μαθήματος, καταθέτοντας στη γραμματεία του Τμήματος τίτλο γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ. 5ο εξάμηνο σπουδών: υποχρεωτική επιλογή μιας εκ των τριών κατευθύνσεων (ΔΥΣ, ΠΣΥ, ΤΛΕΣ), εν συνεχεία επιτυχής ολοκλήρωση των δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνση και των τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού. Σημειώνεται ότι ένα εκ των τεσσάρων Υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού είναι η «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», για το οποίο ο λαμβανόμενος βαθμός επιτυχίας δεν υπολογίζεται στο γενικό βαθμό πτυχίου, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτησή του και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) του μαθήματος δεν προσμετρώντας στο σύνολο των 240, ενός (1) εκ των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής ή ενός (1) μαθήματος άλλης κατεύθυνσης ως επιλογής, και ενός (1) μαθήματος ξένης γλώσσας(«ΑΓΓΛΙΚΑ V» ή «ΓΑΛΛΙΚΑ V»). Για την ξένη γλώσσα («ΑΓΓΛΙΚΑ V» ή «ΓΑΛΛΙΚΑ V») σημειώνεται ότι: •   Η επιτυχής ολοκλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου. •   Ο βαθμός δεν προσμετράταιστο γενικό βαθμό πτυχίου. •   Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αποκτούνται δεν προσμετρούνται στο σύνολο των 240. •   Είναι δυνατή απαλλαγή από την εξέταση του μαθήματος, καταθέτοντας στη γραμματεία του Τμήματος τίτλο γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ. 6ο εξάμηνο σπουδών: επιτυχής ολοκλήρωση των τριών(3) υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης και των δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού, ενός (1) εκ των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής ή ενός μαθήματος άλλης κατεύθυνσης ως επιλογής, και ενός (1) μαθήματος ξένηςγλώσσας («ΑΓΓΛΙΚΑ VΙ» ή «ΓΑΛΛΙΚΑ VΙ»). Για την ξένη γλώσσα («ΑΓΓΛΙΚΑ VΙ» ή «ΓΑΛΛΙΚΑ VΙ») σημειώνεται ότι: •   Η επιτυχής ολοκλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου. •   Ο βαθμός δεν προσμετράται στο γενικό βαθμό πτυχίου. •   Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αποκτούνται δεν προσμετρούνταιστο σύνολο των 240. •   Είναι δυνατή η απαλλαγή απότην εξέταση του μαθήματος, καταθέτοντας στη γραμματεία του Τμήματος τίτλο γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ. 7ο εξάμηνο σπουδών: έναρξη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, επιτυχής ολοκλήρωση των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης, δύο (2) εκ των προσφερόμενων μαθημάτων / ή και μαθημάτων άλλης κατεύθυνσης ως επιλογής. 8ο εξάμηνο σπουδών: εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, επιτυχής ολοκλήρωση τωντριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης, δύο (2) εκ των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής / ή και μαθημάτων άλλης κατεύθυνσης ως επιλογής.
Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει και λειτουργεί τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:
– ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης».
– ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες».
– ΠΜΣ «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας».
– ΠΜΣ «Πληροφορική».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Αrtificial Intelligence) έχει ως αντικείμενο τη συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήμης της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας.
Το «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Αrtificial Intelligence) θεραπεύει αμιγώς τα πλέον προηγμένα ζητήματα επιστήμης στο χώρο της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα, όσο και τα μαθήματα επιλογής, έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») έχει ως αντικείμενο την συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήμης των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας, όπως είναι ο Ψηφιακός Πολιτισμός, οι Έξυπνες Πόλεις, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς και οι Σύγχρονες Επικοινωνίες και Ψηφιακές Τεχνολογίες.
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» με τις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις (tracks) : «Ψηφιακός Πολιτισμός», «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες». Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Distributed Systems, Security and Emerging Information Technologies), έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις επιστημονικές περιοχές της Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων, των Κατανεμημένων και των Υπολογιστικών Συστημάτων, καθώς και της Επιχειρησιακής Αναλυτικής και των Αναδυόμενων Τεχνολογιών και Υπηρεσιών Πληροφορίας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και συναφών επιστημών, σε πεδία της Πληροφορικής που επιδεικνύουν ραγδαία επιστημονική ανάπτυξη, υψηλή δυναμική και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας όπως είναι τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, με σκοπό την εκπαίδευση καταρτισμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική» (Informatics) έχει ως αντικείμενο την άρτια και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων στις αρχές και μεθοδολογίες εφαρμογής της σύγχρονης επιστήμης της Πληροφορικής.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική» θεραπεύει σύγχρονα ζητήματα τεχνολογίας και εφαρμογών της επιστήμης της Πληροφορικής σε άλλες σύγχρονες επιστήμες. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής και των εφαρμογών της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος έχει στόχο τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας και την άρτια εκπαίδευση των νέων ερευνητών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της επιστήμης της Πληροφορικής.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Αίτηση και διαδικασία εγγραφής

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση προς τη ΓΣΕΣ στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Η Γραµµατεία ελέγχει αν οι υποψήφιοι έχουν τα τυπικά προσόντα συµµετοχής, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τον παρόντα Κανονισµό του ΠΜΣ και διαβιβάζει τις αιτήσεις των υποψηφίων, µαζί µε τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη ΓΣΕΣ, η οποία αποφασίζει αν θα κάνει δεκτούς στο Τµήµα τους υποψήφιους διδάκτορες. Ακολούθως, εάν η αίτηση γίνει δεκτή, η ΓΣΕΣ ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή σύμφωνα µε την αίτηση του υποψηφίου και συγκροτεί την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή του υποψήφιου, σύµφωνα µε την πρόταση του επιβλέποντός του.

Η ΓΣΕΣ έχει τη δυνατότητα να προκηρύξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα. Η σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο, στους πίνακες ανακοινώσεων του Τµήµατος, καθώς και ηλεκτρονικά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι). της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή κάτοχοι ισότιµου Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από πανεπιστηµιακό ίδρυµα της αλλοδαπής, είναι απαραίτητη η αναγνώριση του τίτλου αυτού από το ∆ΟΑΤΑΠ.
 3. Να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας που να πιστοποιείται είτε µε πλήρη κύκλο σπουδών στο εξωτερικό ή τουλάχιστον πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχο του First Certificate.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Πρώτο πτυχίο σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα τύπου Μάστερ (ΜΒΑ, Μ.Sc.), σε συναφές αντικείμενο, από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα.
 5. Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
 6. Απόδειξη γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας.

Καθηγητές

Καθηγητές

Καθηγητής

Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγήτρια

Καθηγητής

Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επίκουροι Καθηγητές

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
Αλεξανδρής Νικόλαος Ομότιμος Καθηγητής
Ασημακόπουλος Νικήτας Ομότιμος Καθηγητής
Γεωργιακόδης Μιχαήλ Ομότιμος Καθηγητής
Γεωργιακώδης Φώτιος Ομότιμος Καθηγητής
Δεσπότης Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής
Παναγιωτόπουλος Αντώνιος Ομότιμος Καθηγητής
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης-Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής
Σαπουνάκης Αριστείδης Ομότιμος Καθηγητής
Τσικούρας Παναγιώτης-Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής
Φούντας Ευάγγελος Ομότιμος Καθηγητής

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος Email
Αναστασάκης Γεώργιος anastas@unipi.gr
Βαΐδης Τιμολέων
Βλάχος Αριστείδης avlachos@unipi.gr
Γκιζέλης Χρήστος-Αντώνιος
Ζορμπάς Δημήτριος
Θεοχαρόπουλος Ιωάννης
Καραγιώργου Σοφία karagior@unipi.gr
Καραντζιάς Αθανάσιος
Καρβουνίδης Θεόδωρος
Κατσιώνης Γεώργιος gkatsion@unipi.gr
Μανές Κωνσταντίνος kmanes@unipi.gr
Πετραντωνάκης Παύλος papetr@unipi.gr
Σκόνδρας Εμμανουήλ skondras@unipi.gr
Τσελίκης Χρήστος ctseliki@unipi.gr

Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Ημερομηνία Ανακήρυξης
Παπαθανασίου Ελένη Τμηματοποιημένες Βάσεις Γνώσης σε Τοπικά Δίκτυα Μικροϋπολογιστών 10/4/1995
Πέππες Δημήτριος Ασφάλεια Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων 24/01/2000
Πούλος Μάριος Αλγόριθμοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) με στόχο την Ταυτοποίηση του Ατόμου 4/2/2002
Μπελεσιώτης Βασίλειος Ευφυής Διαχείριση Σεναρίων με χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Εφαρμογή στην Εκπαίδευση 29/5/2002
Μαυρομμάτης Γεώργιος Επίλυση Προβλημάτων Εκθετικού Χρόνου με Συγχρονισμένο Προγραμματισμό 29/5/2002
Ζάχαρης Νικόλαος Ευφυές Προσαρμοστικό Σύστημα Πολλών Πρακτόρων για τη Συλλογή Πληροφοριών από το Διαδίκτυο 1/7/2002
Γκύρτης Κωνσταντίνος Απεικόνιση της Δομής Αντικειμένων με Ψηφιακή Ανάλυση Δεδομένων Κυματικής Σκέδασης 20/12/2002
Μουντρίδου Μαρία Διαδικτυακά Εργαλεία Συγγραφής Ευφυών Διδακτικών Συστημάτων με Έμφαση στην Μοντελοποίηση Χρηστών – Καθηγητή 13/12/2002
Παπαδάκης Ιωάννης Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Βασισμένες στο Web: Αρχιτεκτονικές, Ασφάλεια, Ανάκτηση Πληροφοριών 17/2/2003
Κοτζανικολάου Παναγιώτης Ασφαλή Συστήματα Κινητών Πρακτόρων 18/5/2003
Τσιρίγκα Βικτωρία Εξατομικευμένη Διδασκαλία σε Διαδικτυακά Ευφυή Διδακτικά Συστήματα 2/7/2003
Βοσινάκης Σπυρίδων Ευφυείς Πράκτορες σε Εικονικά Περιβάλλοντα 2/7/2003
Μάγκος Εμμανουήλ Ασφαλή Ηλεκτρονικά Συστήματα Συναλλαγών στο Διαδίκτυο 2/7/2004
Καμπάση Αικατερίνη Ευφυείς Μέθοδοι Εξατομίκευσης Βοήθειας σε Αντικειμενοστραφή Γραφικά Περιβάλλοντα Διεπαφής με τους Χρήστες 22/12/2003
Βλάχος Αριστείδης Μετα-Ευρεστικοί Αλγόριθμοι και Εφαρμογές τους σε Προβλήματα Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης 9/2/2006
Κότσιμπος Γεώργιος Συστημικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής Εικονικών Επιχειρήσεων και Υλοποίηση Λογισμικού Υποστήριξης για τη Διαχείριση Διαδικασιών Ηλεκτρονικής Φορολόγησης 14/3/2006
Μαραγκός Ηλίας Η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων ως Μέσο για Πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων – Μεθοδολογική Προσέγγιση 14/3/2006
Ρίγγας Αναστάσιος Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Αρχιτεκτονικής Εικονικών Επιχειρήσεων με Χρήση Συστημικών Πολυ-Μεθοδολογιών και Υλοποίηση Λογισμικού για τη Λειτουργία Εικονικής Επιχείρησης Κατασκευής Μηχανισμών Ηλεκτρονικών Πληρωμών 2/11/2006
Μαρκόπουλος Ευάγγελος Μεθοδολογικά Πλαίσια Εργασίας Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης και Απόκτησης Συστημάτων Πληροφορικής 6/7/2007
Δημητριάδης Χρήστος Αρχιτεκτονικές Ασφάλειας Ασύρματων Ευρυζωνικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτυών 4ης Γενιάς 6/7/2007
Κατσιώνης Γεώργιος Συναισθηματική Ευφυΐα για Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας στο Διαδίκτυο 19/9/2007
Μητροκώστα Αικατερίνη Ανίχνευση Εισβολών σε Δίκτυα Υπολογιστών σε Αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης 12/11/2007
Ντούτση Ειρήνη Ζητήματα Ομοιότητας στην Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα – Μεθοδολογίες και Τεχνικές 10/9/2008
Φούντας Χρυσόστομος Αλγόριθμοι Τεχνητής Ευφυΐας Σμήνους και Εφαρμογές σε Μη- Ντετερμινιστικά Πολυωνυμικά Προβλήματα 26/11/2008
Αρτίκης Κωνσταντινος Στοχαστικά Μοντέλα Λειτουργιών Μείωσης της Συχνότητας Πληροφοριακού Κινδύνου 26/11/2008
Φρέντζος Ηλίας Διαχείριση Δεδομένων Τροχιών Κινούμενων Αντικειμένων 16/10/2008
Πατσάκης Κωνσταντίνος Κρυπτανάλυση Αλγορίθμων και Εφαρμογές της Κρυπτογραφίας σε Κακόβουλο Λογισμικό 16/10/2008
Δημητρίου Νικόλαος Συστημική Στρατηγική Διαχείρισης Γνώσης στην Ανάπτυξη και Λειτουργία Εικονικών Επιχειρήσεων: Εφαρμογή στο Σχεδιασμό, την Ανάλυση και την Υλοποίηση Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ανάπτυξη Εικονικής Επιχείρησης Τουρισμού 19/2/2009
Αλέπης Ευθύμιος Συναισθηματική Ευφυΐα σε Αντικειμενοστραφή Πολυτροπικά Συστήματα Διεπαφής για Κινητή και Ηλεκτρονική Μάθηση 6/4/2009
Πετραντωνάκης Παύλος Διοίκηση Κινδύνου σε Πληροφοριακά Συστήματα Εφαρμογές σε Συστήματα Εθνικής Άμυνας 23/3/2009
Ξενούλης Γεώργιος Προηγμένες Μεθοδολογίες Δοκιμής για Αρχιτεκτονικές Μικροεπεξεργαστών με Αριθμητική Υψηλών Επιδόσεων 27/4/2009
Μαυροπόδη Ρόζα Μοντελοποίηση και Ανάλυση Επίδοσης Ασφαλών Αρχιτεκτονικών σε Περιβάλλοντα Ευφυών και Ασύρματων Δικτύων 11/6/2009
Τασούλας Ιωάννης Πρότυπα σε Μονοπάτια DYCK και Διατεταγμένα Δένδρα 30/6/2009
Τσιτσάμης Δημήτριος Σταθμοί Εμπορευματοκιβωτίων Λιμένων: Προσομοιωτικά Μοντέλα και Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης 30/6/2009
Παπαστεργίου Σπυρίδων Πρακτικές και Μεθοδολογίες Ελέγχου Διαλειτουργικότητας και Ιδιωτικότητας: Εφαρμογές σε Προηγμένες και Ασφαλείς Ηλεκτρονικές και Κινητές Υπηρεσίες 14/10/2009
Πατσός Δημήτριος Αποτελεσματική Διοικητική Υποστήριξη Ασφάλειας Δικτυών και Επικοινωνιών: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Περιστατικών 14/10/2009
Σερρέλης Εμμανουήλ Διαχείριση Κρίσιμων Πληροφοριακών Υποδομών με τη Χρήση Μεθόδων Ποσοτικοποίησης της Ασφάλειας 14/10/2009
Αποστολάκης Ανδρέας Μεθοδολογίες Δοκιμής για Πολυεπεξεργαστικές και Πολυπύρηνα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 10/11/2009
Αβραμίδης Αγάπιος Μέθοδοι Εύρεσης Πληροφοριών σε Ασφαλή Περιβάλλοντα Δικτύων Μεγάλης Κλίμακας 9/12/2009
Δερπάνης Δημήτριος Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων 9/12/2009
Σταθοπούλου Ιωάννα -Ουρανία Αντίληψη και Αναγνώριση Συναισθήματος σε Εικόνες Προσώπου με Εφαρμογή σε Συστήματα Συναισθηματικής Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή 30/6/2009
Θεοχαρόπουλος Ιωάννης Συστημικές – Κυβερνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Εφαρμογή στον Σχεδιασμό, την Ανάλυση και την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος για την Ανάπτυξη Εικονικών Κοινοτήτων Συνεργασίας και Μάθησης Εκπαιδευτικών 26/1/2010
Μαρκέτος Γεράσιμος Τεχνικές Αποθήκευσης Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης για Βάσεις Κινούμενων Αντικειμένων 26/1/2010
Λαμπρόπουλος Αριστομένης Μέθοδοι Σύστασης Πολυμεσιτικών Δεδομένων Βασισμένες σε Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 13/4/2010
Τσελίκης Χρήστος Αυτόνομα και Ασφαλή Ασύρματα κατ’ Απαίτηση Δίκτυα 17/12/2009
Αναστασάκης Γεώργιος Αναπαράσταση και Λειτουργία Εικονικών Περιβάλλοντων 13/4/2010
Κοτσιφάκος Ευάγγελος Τεχνικές Αναπαράστασης και Διαχείρισης Προτύπων – Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Προτύπων 23/6/2010
Σαββόπουλος Αναστάσιος Μοντελοποίηση Χρηστών σε Συστηματα Ηλεκτρονικων Εμποριου 13/4/2010
Λαμπροπούλου Παρασκευή Μεθοδολογίες Αναγνώρισης Προτύπων για Ανάκτηση Πολυμεσικών Δεδομένων με βάση το Περιεχόμενο και μέσω Διαβαθμιστικού Λογισμικού 21/7/2010
Καστανιώτης Γεώργιος Υποστήριξη Τεχνολογιών Διανομής και Παράδοσης Διαδικτυακού Περιεχομένου 30/3/2011
Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Ανάπτυξη Προηγμένων Μετρητικών Συστημάτων και Τεχνικών για Ηλεκτροφυσιολογικά Φαινόμενα 30/3/2011
Τριανταφύλλου Ανδρέας Συστήματα Διαχείρισης της Διαθεματικότητας στην Ελληνική Υποχρεωτική Εκπαίδευση 4/5/2011
Μενεκλής Βασίλειος Κριτήρια για την Εφαρμογή και την Αξιολόγηση Μεθοδολογιών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων e-Διακυβέρνησης με βάση την Ανάλυση των Τεχνολογιών και των Κοινωνικών Δομών σε Περιβάλλοντα Δημοσίων Οργανισμών 24/2/2011
Τουρτόγλου Καλλιόπη Μοντελοποίηση Χρηστών και Προσαρμοστικότητα σε Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Αντικειμενοστραφείς Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού 23/6/2011
Ζορμπάς Δημήτριος Αλγόριθμοι Επιμήκυνσης της Διάρκειας Ζωής των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων υπό τον περιορισμό της Κάλυψης Στόχων 23/6/2011
Φραγκάκης Μιχαήλ Μοντέλα Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης για Συστήματα Κινητών Πρακτόρων Λογισμικού 20/7/2011
Νινιός Γεώργιος Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών στο χώρο του Διεπιχειρησιακού Ηλεκτρονικού Εμπορίου μέσω Αρχιτεκτονικής Υπηρεσιών 21/12/2011
Μανός Κωνσταντίνος Ενσωμάτωση Γνωστικών Θεωριών Αιτιολόγησης και Απομνημόνευσης σε Λογισμικό Ευφυών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών Εικονικής Πραγματικότητας 21/12/2011
Ζιντζαράς Ηλίας Monte- Carlo Μοντέλα Προσομοίωσης και Ανάλυσης Γενετικών Συστημάτων 21/12/2011
Γλυνός Δημήτριος Αρχιτεκτονική, Διαχείριση και Ασφάλεια Προγραμματιζόμενων Δικτυακών Υποδομών 20/9/2012
Πηρούνιας Σωτήριος Ποσοτικοποίηση των Κίνδυνων Παραβιάσεων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 20/9/2012
Ντούσκας Θεόδωρος Συνεργατική Πολυκριτηριακή Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 11/10/2012
Πενταφρόνιμος Γεώργιος Έμπιστο Περιβάλλον Συνεργασίας και παροχής Ασφαλών, Ιδιωτικών και Διαλειτουργικών Υπηρεσιών 11/10/2012
Μυριδάκης Νικόλαος Αντιμετώπιση Παρεμβολών και Έλεγχος Πρόσβασης σε Σύγχρονα Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 22/11/2012
Μέρμηγκας Δημήτριος Ποσοτικοποίηση της Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής με τη χρήση Στοχαστικών Μεθόδων 18/12/2012
Πετίκας Ισίδωρος Υβριδικοί Εξελικτικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές σε Προβλήματα Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης 18/12/2012
Σωτηρόπουλος Διονύσιος Μεθοδολογίες Μηχανικής Μάθησης Βασισμένες σε Τεχνητά Ανοσοποιητικά Συστήματα 7/12/2010
Αλεξόπουλος Σπυρίδων Ανάπτυξη Πελατοκεντρικής Στρατηγικής Επιχειρήσεων με Μεθόδους Πολυκριτήριας Ανάλυσης: Εφαρμογή σε Μεγάλο Εκδοτικό Οργανισμό 28/2/2013
Γιατράκος Νικόλαος Παρακολούθηση και Εξόρυξη Γνώσης από Κατανεμημένα Ρεύματα Δεδομένων 28/2/2013
Χίμος Κωνσταντίνος Διαχείριση, Αξιολόγηση και Ενίσχυση Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μάθησης με τη Χρήση Τεχνικών Διαχείρισης Έργου και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 28/2/2013
Καρβουνίδης Θεόδωρος Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Αποτίμηση Τεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό 13/6/2013
Καμπισιούλης Παναγιώτης Ανταγωνισμός και Συνεργασία ως Παράγοντες Στρατηγικής Αλληλεπίδρασης στη Συμπεριφορική Θεωρία Παιγνίων 23/1/2014
Μανές Κωνσταντίνος Απαρίθμηση Προτύπων σε Μονοπάτια DYCK Και “Grand-DYCK” 13/3/2014
Χρυσαφιάδη Κωνσταντίνα Μοντελοποίηση των Μεταβάσεων των Γνωστικών Καταστάσεων ενός Μαθητευόμενου χρησιμοποιώντας Τεχνικές Ασαφούς Λογικής για Εξατομικευμένη Μάθηση 13/3/2014
Δέλλιος Κλεάνθης Σχεδίαση Ασφαλών Διαλειτουργικών και Βιώσιμων Υπηρεσιών και Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών 26/1/2010
Νικολιδάκης Στεφανος Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων με Ενεργειακά Αποδοτική Δρομολόγηση 29/4/2015
Βαλιάκος Αθανάσιος Τεχνικές Πολυκριτήριας Ανάλυσης & Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων για τον Εξορθολογισμό των Αγροτικών Επιδοτήσεων 21/7/2015
Χριστοδουλάκης Νικόλαος Αναλυτικές Μέθοδοι και Συστήματα Υποστήριξης Πολυκριτήριων Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα 21/7/2015
Δρόσος Δημήτριος Σχέση Ικανοποίησης του Πελάτη και Χρηματοοικονομικής Απόδοσης Επιχειρήσεων: Εμπειρική και Αναλυτική Προσέγγιση 23/2/2016
Μαστοράκης Κωνσταντίνος Σχεδιασμός Στρατηγικής στο Φαρμακευτικό Χώρο με χρήση Τεχνικών Πολυκριτήριας Ανάλυσης 23/2/2016
Αρουκάτος Νικόλαος Σύγχρονες Τεχνικές στη Στενογραφία και στη Στεγανάλυση 31/3/2016
Γεωργακάκης Εμμανουήλ Αυθεντικοποίηση με χρήση Οπτικής Πληροφορίας και Διαχείριση Πρόσβασης με Δυναμικές Παραμέτρους σε Πληροφοριακά Συστήματα 31/3/2016
Λιάγκουρας Κωνσταντίνος Καινοτόμοι Πολυαντικειμενικοί Εξελικτικοί Αλγόριθμοι με Εφαρμογή στην Επίλυση του με Περιορισμούς Προβλήματος Βελτιστοποίησης Χαρτοφυλακίου 11/5/2016
Δρόσος Χρήστος Βελτιστοποιημένες Ευρετικές Εφαρμογές ( Αλγορίθμων ) σε Πολυ-Πρακτορικά Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης 6/7/2016
Ζαχαράκης Ευάγγελος Αλγοριθμικά Παίγνια και Στρατηγικές με έμφαση στη Διαπραγμάτευση 9/3/2017
Σωτήρος Δημήτριος – Γεώργιος Περιβάλλουσα Ανάλυση Αξιών και Περιβάλλουσα Ανάλυση Πολυσταδιακών Διεργασιών: Νέα Μοντέλα και Εφαρμογές 9/3/2017
Κουτάνης Δημήτριος Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 9/3/2017
Κορωνάκος Γρηγόριος The Composition and The Weak- Link Approaches to Network Data Envelopment Analysis 19/5/2017
Ταντούρης Νικόλαος Εύρωστες Μέθοδοι Ανίχνευσης Σφαλμάτων σε Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές 19/7/2017
Τρούσσας Χρήστος Εξατομικευμένη Διδασκαλία και Συναισθηματική Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή για την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών σε Λογισμικό με Χαρακτηριστικά Κοινωνικού Δικτύου 20/12/2017
Ζυγομήτρος Αθανάσιος Ανάκτηση Πληροφορίας σε Πολυμεσιτικές Ροές με βάση το Περιεχόμενο 5/4/2019
Κατσικόγιαννης Γεώργιος Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών 20/7/2018
Κρούσκα Ακριβή A Novel Social Network Incorporating Intelligent Techniques for Personalized Collaborative Learning in Adult Education 21/05/2019
Σκόνδρας Εμμανουήλ Βελτιστοποίηση και Μελέτη Επίδοσης σε Σύγχρονα Ασύρματα Δίκτυα 17/09/2019
Κοτσιφάκος Δημήτριος Προηγμένες Διαδικτυακές Υπηρεσίες, Λογισμικά και Εφαρμογές σε Περιβάλλοντα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 11/01/2020
Ταμπάκης Παναγιώτης Διαχείριση και Ανάλυση Μεγάλων Όγκων Δεδομένων Κίνησης 20/2/2020
Αλμάλης Νικόλαος Ολοκληρωμένο Σύστημα Σύστασης Εργασίας – Εργαζομένου βασισμένο στην Εισαγωγή Περιορισμών 15/10/2020
Βλαχάκης Γεώργιος Προδραστικότητα σε Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 3/11/2020
Πολίτου Ευγενία Revising Privacy, Forgetting & Profiling Under the GDPR in Emerging Computing Platforms and Decentralized Environments 23/12/2020

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Επώνυμο Όνομα
Almabrok Abdo-Alnasir
Αβραντινής Νικόλαος
Αγγελάκη Μαρία-Ευτυχία
Αδάμ Κωνσταντίνος
Αλογογιάννη Ελένη
Αντωνιάδης Ράλλης
Αποστολάτος Ιωάννης
Αποστολόπουλος Θεόδωρος
Βαβούσης Αλέξανδρος
Βάρσος Δημήτριος
Βασιλακόπουλος Βασίλειος
Βενέτη Αφροδίτη
Βλαγκούλης Βασίλειος
Βόντας Μάριος
Γαροφαλάκη Ζαχαρένια
Γιώτης Θεοφάνης
Γκοτσινάς Αντώνιος
Γκοτσιόπουλος Παναγιώτης
Γρηγοριάδης Χρήστος
Γρυλλάκης Φραγκίσκος
Δεϊρμεντζόγλου Ευάγγελος
Δρακούλης Σάββας
Δρακουλόγκωνας Παναγιώτης
Ευσταθίου Δημήτριος
Ζογκού Μαρία
Ζουμή Ειρήνη
Ζωάννος Νικόλαος
Θεοχάρης Σταμάτιος
Καλλέργης Δημήτριος
Καλλιγκάτσης Ιωάννης
Καλογεράκη Ελένη-Μαρία
Καλογερόπουλος Παναγιώτης
Καμήτσιος Μαργαρίτης
Καραλής Απόστολος
Κατσίκατσος Γεώργιος
Κατσίπης Μιχαήλ
Κοντοβά Χρυσούλα
Κοντογιάννη Αριστέα
Κοντούλης Ιωάννης
Κοπανάκη Δέσποινα
Κούτρας Δημήτριος
Κουτσαντώνης Διονύσιος
Κρασαδάκης Παντελεήμων
Κρίτσης Κοσμάς
Κυπριάδης-Σπυριδωνίδης Δαμιανός
Κυρανούδη Πηνελόπη
Κυριακίδης Σίμος
Λαμπρόπουλος Γεώργιος
Λιναρδάτος Γεράσιμος
Λυκουσάς Νικόλαος
Μαθιουδάκης Δημήτριος
Μακροδημήτρης Γεώργιος
Μάλαμας Ευάγγελος
Μαμαλής Ιωάννης
Ματζαβέλα Βασιλική
Μηλιαρέση Ιωαννα
Μηλιώρης Κωνσταντίνος
Μιάρης Αλέξανδρος
Μικελή Αγγελική
Μίσσος Παναγιώτης
Μουγιάκου Ειρήνη
Μουρίκης Ευάγγελος
Νίκα Χριστίνα
Νικολάου Σπυρίδων
Νομικός Κωνσταντίνος
Ξέστερνοσ Χρυσόστομος
Ξημέρης Γεώργιος
Παπαγεωργίου Αχιλλέας
Παπαδημητρίου Σπυρίδων
Παπαθανασίου Αναστάσιος
Παπαϊωάννου Παναγιώτης
Παπανίκας Δημήτριος
Παππάς Δημήτριος
Πάτση Δήμητρα
Πετράκος Νικόλαος
Πέτρου Χρυσάνθη
Πέτρου Πέτρος
Πλατιάς Νικόλαος-Αλέξανδρος
Πλιώτα Θεοδώρα
Πούτος Κυριάκος
Ρήγος Κωνσταντίνος
Σαρή Αϊτζάν
Σαρρής Αντώνιος
Σεραλίδου Ελένη
Σκαρτσής Νικόλαος
Σουβατζόγλου Ιωάννα
Στέλλιος Ιωάννης
Σφακιανάκης Εμμανουήλ
Σωτηρόπουλος Ανδρέας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Τζούμπα Δήμητρα
Τίγκας Οδυσσέας
Τριανταφύλλου Ανδρέας
Τρίχας Ιωάννης
Τσαντίλης Ιωάννης
Τσούνης Ιωάννης-Άγγελος
Τσώλης Νικόλαος
Φούντας Ιωάννης
Φραγκιαδάκη Δέσποινα
Χάλαρης Άγγελος
Χαντζής Φώτιος
Χατζησωφρονίου Γεώργιος
Χουρδάκη Πελαγία
Χρονάκης Αριστείδης
Ψαρρά Ευγενία
 • Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Το κτίριο της Γραμματείας του Τμήματος βρίσκεται στον Πειραιά επί της οδού Ζέας 80-82 (1ος όροφος). Η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί τους προπτυχιακούς φοιτητές κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11:30-14:00.

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής αποτελείται από τέσσερα μέλη:

Ονοματεπώνυμο   ΓραφείοΤηλέφωνο   E-mail
Βασιλική Γκότση (Προϊσταμένη Γραμματείας)Ζέας 80-82+30 2104142097bgotsi@unipi.gr
Ευγενία ΤομαράΖέας 80-82+30 2104142437eugenia@unipi.gr
Αριστέα ΚατσιαδράμηΖέας 80-82+30 2104142067aristeakats@unipi.gr
Μαρία ΓιαννούληΖέας 80-82+30 2104142114marygian@unipi.gr

Fax.: 210-4142107

Ομαδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Γραμματείας: plh-secr@unipi.gr

 • Γραμματεία Προέδρου

Η Γραμματεία Προέδρου βρίσκεται στον κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της Καραολή & Δημητρίου 80 (5ος όροφος) και εξυπηρετεί μόνο σε θέματα που αφορούν στην Πρόεδρο του Τμήματος καθώς και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος.

Τα μέλη της Γραμματείας Προέδρου είναι:

Ονοματεπώνυμο     ΓραφείοΤηλέφωνοE-mail
Αικατερίνη ΚανατούλαΚΕΚΤ/503+30 2104142105psp@unipi.gr
Ευθυμία ΑλαμανιώτηΚΕΚΤ/503+30 2104142263infodept@unipi.gr

 • Στη θεματική περιοχή του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Educational Software), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως 1η ως προς το πλήθος των σχετικών ετεροαναφορών και παγκοσμίως 2η ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 14η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή της ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Adaptive Tutoring), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση και η κ. Κωνσταντίνα Χρυσαφιάδη, διδάκτορας και μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, στην 2η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (Virtual Reality Educational Game), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση, ο κ. Κωνσταντίνος Μανός, διδάκτορας του Τμήματος, στην 2η θέση και ο κ. Γεώργιος Κατσιώνης, διδάκτορας του τμήματος, στην 3η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων.
 • Στη θεματική περιοχή Εργαλείο Συγγραφής για Κινητά (Mobile Authoring Tool), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση και ο κ. Ευθύμιος Αλέπης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος, στην 2η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων.
 • Στη θεματική περιοχή της ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Cognitive Intelligent Help), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση και η κ. Κατερίνα Καμπάση, διδάκτορας του Τμήματος, στην 4η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (Visual and Audio Lingual Emotion Recognition), ο Καθηγητής του Τμήματος, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση, η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 3η θέση, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος, κ. Ευθύμιος Αλέπης, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 5η θέση, η κ. Κατερίνα Καμπάση, διδάκτορας του Τμήματος, στην 4η θέση και η κ. Ιωάννα-Ουρανία Σταθοπούλου, διδάκτορας του Τμήματος, στην 2η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Automatic Reasoning Help), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή της ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (Student Modeling Personalisation), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 2η θέση, και η κ. Κωνσταντίνα Χρυσαφιάδη, διδάκτορας και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Educational Game Software), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση, ο κ. Κωνσταντίνος Μανός, διδάκτορας του Τμήματος, στην 2η θέση και ο κ. Γεώργιος Κατσιώνης, διδάκτορας του τμήματος, στην 3η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 11η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή της ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ (Student Modelling), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 11η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 6η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή της ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (User Modeling), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 5η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων.
 • Στη θεματική περιοχή των ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (Multimedia), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 39η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων.
 • Στη θεματική περιοχή της ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (User Interface), η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 46η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων.
 • Στη θεματική περιοχή 5G VEHICULAR SYSTEMS, o Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Δημήτριος Βέργαδος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση, και ο κ. Εμμανουήλ Σκόνδρας, διδάκτορας του Τμήματος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 2η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή ENERGY EFFICIENT ROUTING PROTOCOLS, o Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Δημήτριος Βέργαδος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 6η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 4η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή IDEAL NETWORK SELECTION, o Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Δημήτριος Βέργαδος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση, και ο κ. Εμμανουήλ Σκόνδρας, διδάκτορας του Τμήματος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 2η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή MOBILITY IN 5G SYSTEMS, o Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Δημήτριος Βέργαδος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 7η θέση, και ο κ. Εμμανουήλ Σκόνδρας, διδάκτορας του Τμήματος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 8η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 3η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή MOBILITY MANAGEMENT IN 5G VEHICULAR SYSTEMS, o Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Δημήτριος Βέργαδος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση, και ο κ. Εμμανουήλ Σκόνδρας, διδάκτορας του Τμήματος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 2η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή PRICING SCHEMES IN WIRELESS NETWORKS, o Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Δημήτριος Βέργαδος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 4η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 2η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή του STORAGE AS A SERVICE ON 5G NETWORKS, o Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Δημήτριος Βέργαδος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση, και ο κ. Εμμανουήλ Σκόνδρας, διδάκτορας του Τμήματος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 2η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Γιάννης Θεοδωρίδης είναι στη λίστα με τους κορυφαίους Επιστήμονες Πληροφορικής (με δείκτη h > 40), σύμφωνα με το εργαλείο guide2research (http://www.guide2research.com/u/yannis- theodoridis <http://www.guide2research.com/u/yannis-theodoridis>).
 • Στη θεματική περιοχή VISUAL FACIAL AFFECT RECOGNITION, o Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση, η κ. Ιωάννα-Ουρανία Σταθοπούλου, διδάκτορας του Τμήματος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 2η θέση, η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Μαρία Βίρβου κατατάσσεται παγκοσμίως στην 3η θέση και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος, κ. Ευθύμιος Αλέπης κατατάσσεται παγκοσμίως στην 4η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή του ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS SOFTWARE PERSONALISATION, o Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 2η θέση, και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, κ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων.
 • Στη θεματική περιοχή του ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEM MUSIC RECOMMENDATION, o Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 2η θέση, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, κ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση, και ο κ. Αριστομένης Λαμπρόπουλος, διδάκτορας του Τμήματος, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 3η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή του STOCHASTIC GEOPHYSICAL DIFFRACTION TOMOGRAPHY, o Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 2η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων.
 • Στη θεματική περιοχή του DIFFRACTION TOMOGRAPHIC INTENSITY DATA, o Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 3η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων.
 • Στη θεματική περιοχή της RUP LIFE CYCLE SOFTWARE, η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, κ. Μαρία Βίρβου, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 1η θέση, η κ. Βικτώρια Τσιρίγκα, διδάκτορας του Τμήματος, κατατάσσεται στην 2η θέση, ο κ. Αναστάσιος Σαββόπουλος, διδάκτορας του Τμήματος, κατατάσσεται στην 3η θέση, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, κ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος, κατατάσσεται στην 4η θέση, και ο Καθηγητής του Τμήματος, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, κατατάσσεται στην 5η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 1η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή INTELLIGENT MULTIMEDIA SYSTEMS AND SERVICES, o Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 7η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 2η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή του GROUP AFFECT RECOGNITION, o Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 7η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 4η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή ADVANCES IN LEARNING ANALYTICS, o Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 11η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 14η θέση.
 • Στη θεματική περιοχή του VISUAL AFFECT RECOGNITION, o Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής, κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, κατατάσσεται παγκοσμίως στην 16η θέση ως προς το πλήθος των σχετικών δημοσιεύσεων. Σημαντική συνακόλουθη διάκριση και διεθνής λάμψη και για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο αναδεικνύεται παγκοσμίως στην 3η θέση.

Πλήρες έγγραφο: Παγκόσμιες Κατατάξεις Ερευνητών

Σημείωση: Οι παραπάνω κατατάξεις βασίζονται στο ανεξάρτητο εργαλείο Microsoft Academic (updated: 08/01/2020)

 • Το 2022 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής κ. Δημήτριος Βέργαδος, ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής κ. Εμμανουήλ Σκόνδρας και ο απόφοιτος του Τμήματος κ. Ιωάννης Κοσμόπουλος: «Emmanouil Skondras, Ioannis Kosmopoulos, Emmanouel T. Michailidis, Angelos Michalas, Dimitrios Vergados, “A Group Handover Scheme for Supporting Drone Services in IoT-Based 5G Network Architectures”» βραβεύθηκε ως Featured Article στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Drones” του Οργανισμού Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).

 • Το 2020 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν η Πρόεδρος του Τμήματος και Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου και η διδάκτορας και μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος κ. Κωνσταντίνα Χρυσαφιάδη: K. Chrysafiadi, S. Papadimitriou and M. Virvou, “Fuzzy states for dynamic adaptation of the plot of an educational game in relation to the learner’s progress,” 2020 11th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA, Piraeus, 2020, pp. 1-7, doi: 1109/IISA50023.2020.9284380) βραβεύθηκε ως ένα από τα Best Papers στο διεθνές συνέδριο IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications IISA 2020.
 • Το 2020 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Δημήτριος Αποστόλου και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Δέσποινα Πολέμη, «Knowledge management methodology for identifying threats in maritime/logistics supply chains «, Knowledge Management Research and Practice, 16 (4), 508-524, βραβεύτηκε με το βραβείο Cook Medal 2020 από το OR society.
 • Το 2020 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Δέσποινα Πολέμη, «Kioskli, K. and Polemi N. (2020) “A Socio-Technical Approach to Cyber Risk Assessment” Proceedings of the ICCSITCSRA 2020 : 22nd International Conference on Cyber Security for Internet of Things, Cyber Security Risk and Analytics on November, 5-6, 2020, Amsterdam, The Netherlands», βραβεύτηκε ως Best Paper.
 • Το 2019 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Γεώργιος Τσιχριντζής και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος κ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος, D. G. Giatzitzoglou, D. N. Sotiropoulos and G. A. Tsihrintzis, “AIRS-x: An eXtension to the Original Artificial Immune Recognition Learning Algorithm,” 2019 International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS), Beijing, China, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/CITS.2019.8862043), βραβεύθηκε ως ένα από τα Best Papers στο διεθνές συνέδριο IEEE International Conference on Computer, Information, and Telecommunication Systems (CITS 2019).
 • Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Ευθύμιος Αλέπης Έχει δημοσιεύσει 3 CVE για Android, το ένα από τα οποία με CVE score 10/10.
 • Το 2018, , ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Κωνσταντίνος Πατσάκης έλαβε την NVIDIA GPU Grant (2018).
 • Το 2018, το ερευνητικό έργο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Ευθύμιου Αλέπη αναγνωρίστηκε από τη Microsoft, Security Researchers Acknowledgements, για τον εντοπισμό ευπάθειας στο λογισμικό Cortana των Windows (July 2018): https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/researcher-acknowledgments-online-services
 • Το 2017, το ερευνητικό έργο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Ευθύμιου Αλέπη αναγνωρίστηκε από τη Google, Android Security Acknowledgements, για τον εντοπισμό ευπάθειας στο λογισμικό του Android (2017): https://source.android.com/security/overview/acknowledgements
 • Το 2016, το ερευνητικό έργο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Ευθύμιου Αλέπη αναγνωρίστηκε από τη Google, Android Security Acknowledgements, για τον εντοπισμό ευπάθειας στο λογισμικό του Android (2016): https://source.android.com/security/overview/acknowledgements#2016
 • Το 2016, το ερευνητικό έργο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Ευθύμιου Αλέπη αναγνωρίστηκε από τη Microsoft, Security Researchers Acknowledgements, για τον εντοπισμό ευπάθειας στο λογισμικό Skype for Android (July 2016): https://technet.microsoft.com/en-us/security/ccaspx#0419
 • Το 2016, τον Νοέμβριο, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Κωνσταντίνος Πατσάκης αναγνωρίστηκε για την συμβολή του σε θέματα ασφάλειας Android Security Bulletin (https://source.android.com/security/bulletin/2016-11-01.html).
 • Το 2016, τον Αύγουστο, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Κωνσταντίνος Πατσάκης αναγνωρίστηκε από την Microsoft ως Security Researcher.
 • Το 2015 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν η Πρόεδρος του Τμήματος και Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Ευθύμιος Αλέπης και η διδάκτορας του Τμήματος κ . Κατερίνα Καμπάση, “Empirical study towards the creation of educational user profiles for the students of an open university” Maria Virvou, Katerina Kabassi, Efthimios Alepis, Achilles Kameas, Christos Pierrakeas, Aspasia Theodosiou: βραβεύθηκε ως ένα από τα Best Papers στο διεθνές συνέδριο IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications IISA 2015: 1-5, IEEE Press 2015.
 • Το 2015 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Κωνσταντίνος Πατσάκης, A. Morris, C. Patsakis, V. Cahill and M. Bouroche, “Snapcab: Urban Scale Context-Aware Smart Transport using Adaptive Context Trees”, βραβεύθηκε ως Best Papers στο διεθνές συνέδριο 4th EAI International Conference on Context-Aware Systems and Applications, November 26-27, 2015, Vung Tau, Vietnam.
 • Το 2015 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Κωνσταντίνος Πατσάκης, E. Galvan-Lopez, Marc Schoenauer, C. Patsakis, “Design of an Autonomous Intelligent Demand-Side Management System by Using Electric Vehicles as Mobile Energy Storage Units by Means of Evolutionary Algorithms”, βραβεύθηκε ως Best Papers στο διεθνές συνέδριο 7th International Joint Conference on Computational Intelligence, Lisbon, Portugal, 12-14 November, 2015.
 • Το 2014 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Γεώργιος Τσιχριντζής και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος κ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος, D. Sotiropoulos, D. Mathioudakis and G. A. Tsihrintzis, “Genetic-AIRS: A hybrid classification method based on Genetic Algorithms and Artificial Immune Systems,” IISA 2014, The 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, Chania, 2014, pp. 1-5, doi: 10.1109/IISA.2014.6878722), βραβεύθηκε ως ένα από τα Best Papers στο διεθνές συνέδριο IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), Chania, Crete, Greece, July 7-9, 2014.
 • Το 2014 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν η Πρόεδρος του Τμήματος και Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου, “A mapping mechanism of NL sentences onto an SPN state machine for understanding purposes” Adamantia Psarologou, Nikolaos G. Bourbakis, Maria Virvou βραβεύθηκε ως ένα από τα Best Papers στο διεθνές συνέδριο: IEEE IISA 2014: 321-324.
 • Το 2009 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν η Πρόεδρος του Τμήματος και Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου, ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Ευθύμιος Αλέπης και η διδάκτορας του Τμήματος κ . Ιωάννα-Ουρανία Σταθοπούλου, «On Assisting a Visual-Facial Affect Recognition System with Keyboard-Stroke Pattern Information» I.-O. Stathopoulou, E. Alepis, G.A. Tsihrintzis and M. Virvou βραβεύθηκε ως ένα από τα Best Papers στο διεθνές συνέδριο AI-2009: The Twenty-ninth SGAI International Conference Cambridge, UK, 15th-17th December 2009, BCS SGAI The Specialist Group on Artificial Intelligence.
 • Το 2008 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Γεώργιος Τσιχριντζής και οι διδάκτορες του τμήματος κ. Παρασκευή Λαμπροπούλου και κ. Αριστομένης Λαμπρόπουλος, P. S. Lampropoulou, A. S. Lampropoulos and G. A. Tsihrintzis, “Evaluation of a Middleware System for Accessing Digital Music Libraries in Mobile Services,” Fifth International Conference on Information Technology: New Generations (itng 2008), Las Vegas, NV, 2008, pp. 1206- 1207, doi: 10.1109/ITNG.2008.153), βραβεύθηκε ως Best Poster Paper στο διεθνές συνέδριο 5th IEEE International Conference on Information Technology: New Generations (IEEE ITNG), Las Vegas, USA, April 7-9, 2008.
 • Η Πρόεδρος του Τμήματος και Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου έγινε Gold Member στον Διεθνή Επιστημονικό Οργανισμό KES International το 2008.
 • Το 2007 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν η Πρόεδρος του Τμήματος και Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Ευθύμιος Αλέπης και η διδάκτορας του Τμήματος κ . Κατερίνα Καμπάση, Kabassi, K., Virvou, M. & Alepis, E. “Testing the Effectiveness of MBIUI Life-Cycle Framework for the Development of Affective Interfaces» In Communications in Computer and Information Science, Software and Data Technologies, Volume 22, βραβεύθηκε στα Best Papers of ICSOFT 2007.
 • Το 2007 η εργασία, στην συγγραφή της οποίας συμμετείχαν η Πρόεδρος του Τμήματος και Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Ευθύμιος Αλέπης και η διδάκτορας του Τμήματος κ . Κατερίνα Καμπάση, Alepis, E., Virvou, M. & Kabassi, K. (2009) “Knowledge Engineering Aspects of Affective Bi-Modal Educational Applications” In Communications in Computer and Information Science, E-business and Telecommunications, Volume 23, βραβεύθηκε στα Best Papers.
 • Η Πρόεδρος του Τμήματος και Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου έλαβε το 1ο βραβείο από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το έτος 2005-2006.
 • Η Πρόεδρος του Τμήματος και Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου έλαβε το 1ο βραβείο από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το έτος 2003-2004.
 • Το 2003 ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Ευθύμιος Αλέπης, έλαβε το 3ο βραβείο στο “6th Ericsson Awards of Excellence in Telecommunications”, για την εργασία “Mobile aspects in authoring and tutoring in the context of educational software”.
 • Η εργασία με τίτλο «Mobile educational features in authoring tools for personalized tutoring» που συγγράφηκε από την Πρόεδρο του Τμήματος και Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου και από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Ευθύμιο Αλέπη, και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Computers & Education, υπήρξε ένα από τα «TOP 25 articles of Computers and Education».
Συνιδρυτής / Γενικός Πρόεδρος / Πρόεδρος Προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου

 • 13th International Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE 2020), Larnaca, Cyprus, August 24-26, 2020.
 • 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2019, Patras, Greece, July 15-17, 2019.
 • 12th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE 2018) Corfu, Greece
 • 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2018, Zakynthos, Greece, July 23-25, 2018. IEEE Computer Society 2018
 • 29th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI 2017, Boston, MA, USA, November 6-8, 2017. IEEE Computer Society 2017
 • 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications, IISA 2017, Larnaca, Cyprus, August 27-30, 2017. IEEE 2017
 • 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications, IISA 2016, Chalkidiki, Greece, July 13-15, 2016. IEEE 2016
 • 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2015, Corfu, Greece, July 6-8, 2015. IEEE 2015
 • 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, Chania, Crete, Greece, July 7-9, 2014. IEEE 2014
 • 4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2013, Piraeus, Greece, July 10-12, 2013. IEEE 2013
 • 10th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications and 10th International Conference on Wireless Information Networks and Systems, Reykjavík, Iceland, 29-31 July, 2013.
 • Eighth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, IIH-MSP 2012, Piraeus-Athens, Greece, July 18-20, 2012. IEEE 2012
 • Tenth Conference on Knowledge-Based Software Engineering, JCKBSE 2012, Rodos, Greece, August 23-26, 2012.
 • International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications and International Conference on Wireless Information Networks and Systems, Rome, Italy, 24-27 July, 2012, SIGMAP is part of ICETE – The International Joint Conference on e-Business and Telecommunications.
 • Fifth International Conference on Software and Data Technologies, Athens, Greece, July 22-24, 2010.
 • International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, Athens, Greece, July 26-28, 2010, SIGMAP is part of ICETE – The International Joint Conference on e-Business and Telecommunications.
 • Eighth Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering, JCKBSE 2008, August 25-28, 2008, University of Piraeus, Piraeus, Greece.

Καθηγητής Γεώργιος Τσιχριντζής

 • 13th International Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE2020), Larnaca, Cyprus, August 24-26, 2020.
 • 11th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2020), Piraeus, Greece, July 15-17, 2020.
 • 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2019), Patra, Greece, July 15-17, 2019.
 • 12th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE2018), Corfu, Greece, August 27-30, 2018.
 • 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications IISA2018), Zakynthos, Greece, July 23-25, 2018.
 • 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2017), Golden Bay Beach Hotel, Larnaca, Cyprus, August 28-30, 2017.
 • 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2016), Porto Carras Grand Resort, Chalkidiki, Greece, July 13-15, 2016.
 • 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2015), Corfu, Greece, July 6-8, 2015.
 • 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2014), Chania, Greece, July 7-9, 2014.
 • 13th European Conference on Cyber Warfare and Security (ECCWS-2014), Piraeus, Greece, July 3-4, 2014.
 • 2014 International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2014), Chania, Greece, June 18-20, 2014.
 • 25th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI2013), Washington DC, USA, November 4-6, 2013.
 • 2013 International Conference on Innovation in Medicine and Healthcare (KES-INMED2013), Piraeus, Greece, July 17-19, 2013.
 • 4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2013), Piraeus, Greece, July 10-12, 2013.
 • 2013 International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2013), Sesimbra, Portugal, June 26-28, 2013.
 • 2013 IEEE International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS2013), Piraeus, Greece, May 7-10, 2013.
 • 5th IEEE International Symposium on Monitoring and Surveillance Research: Healthcare-Safety-Security, Athens, Greece, November 9, 2012.
 • 23rd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2012), Athens, Greece, November 7-9, 2012.
 • 10th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE 2012), Island of Rodos, Greece, August 23-26, 2012.
 • 8th IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIHMSP 2012), Piraeus, Greece, July 18-20, 2012.
 • 2012 International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2012), Gifu, Japan, May 23-25, 2012.
 • 2011 International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT-2011), Piraeus, Greece, July 20-22, 2011.
 • 2011 International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2011), Piraeus, Greece, July 20-22, 2011
 • 2011 International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP 2011), Seville, Spain, July 18-21, 2011.
 • 2010 International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2010), Baltimore, USA, July 28-30, 2010.
 • 2010 International Multi-Conference on Innovative Developments in Information Communication Technologies (INNOV 2010), Piraeus, Greece, July 29-31, 2010.
 • 2010 International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2010), Piraeus, Greece, July 26-28, 2010.
 • 2009 International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2009), Venice, Italy, July 16-17, 2009.
 • 2008 International Symposium on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2008), Piraeus, Greece, July 9-11, 2008.
 • 8th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE 2008), Piraeus, Greece, August 25-28, 2008.

Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωρίδης

 • Συνδιοργανωτής (Workshop co-chair) της σειράς Int’l Workshop on Big Mobility Data Analytics (BMDA), στο πλαίσιο του Int’l Conference on Extending Database Technology (EDBT): Μάρ. 2021 (Λευκωσία, Κύπρος), Μάρ. 2020 (Κοπεγχάγη, Δανία), Μάρ. 2019 (Λισσαβώνα, Πορτογαλία), Μάρ. 2018 (Βιέννη, Αυστρία).

Καθηγητής Χρήστος Δουληγέρης

 • Συμμετοχή στην οργάνωση, διαχείριση κα επίβλεψη πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων, όπως τα CIE, SEEDA, IEEE Educon, και KSEM.

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου

 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια (Keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE 2018, Larnaca, Cyprus, July 02-04, 2018. ACM 2018
 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια (Keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο IEEE 27th International Conference on Tools with Artificial Intelligence- ICTAI 2015
 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια (Keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο The 2013 International Conference on Computer, Information, and Telecommunication Systems, CITS 2013, Piraeus, Greece, May 7-8, 2013 . IEEE 2013
 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια (Keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence 2011 (3ΙΑ 2011), Athens, 27-28 May 2011.
 • Keynote speaker στο συνέδριο CIE2011-Conference on Informatics in Education, Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση 2011, 7-9 Οκτωβρίου 2011, Πειραιάς

Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωρίδης

 • Προσκεκλημένος ομιλητής (Keynote speaker) στο Workshop on Multiple-Aspect Analysis of Semantic Trajectories (MASTER’19), joint with EDBT/ICDT Conference, Würzburg, Germany, September 2019. Θέμα: «Learning from our movements – The mobility data analytics pipeline».
 • Προσκεκλημένος ομιλητής (Instructor) στο 2nd ACM Europe Summer School on Data Science, Αθήνα, Ιούλιος 2018 [summerschool.acm.org/2018]. Θέμα: «Mobility Data Science».

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μεταξιώτης

 • Προσκεκλημένος ομιλητής μετά από τιμητική πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρωσία στο πλαίσιο του προγράμματος “Public Diplomacy: EU and Russia” στο session ‘Science, Technology and Innovation Policy’.

Καθηγητής Γεώργιος Τσιχριντζής

 • Προσκεκλημένος ομιλητής (Keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο 2019 IEEE International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS2019), Beijing, China, August 28-31, 2019. Θέμα: «Machine Learning and Analytics with Significantly Imbalanced Data and Applications in Information Systems».
 • Προσκεκλημένος ομιλητής (Keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο IEEE International Conference on Computing, Power and Communication Technologies (GUCON2018), Greater Noida, Uttar Pradesh, India 28-29 September 2018. Θέμα: «Software Personalization Using Machine Learning with Imbalanced Samples».
 • Προσκεκλημένος ομιλητής (Keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο 12th Joint Conference on Knowledge-based Software Engineering (JCKBSE2018), Corfu, Greece, 27-30 August 2018. Θέμα: «Machine Learning Methodologies in Automated Recommendation».
 • Προσκεκλημένος ομιλητής (Keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο 29th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI2017), Boston, MA, USA, 6-8 November 2017. Θέμα: « Classification with Significant Class Imbalance and Applications in Software Personalization».
 • Προσκεκλημένος ομιλητής (Keynote speaker) στο διεθνές συνέδριο Multitheme Conference on Smart Digital Futures (AMSTA, IDT, IIMSS & STET), Chania, Crete, Greece, 18 – 20 June 2014. Θέμα: «One Class Classification Problems – Applications in Recommender Systems».

 

ΜΕΛΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Αντιπρόεδρος του Τμήματος και Καθηγητής Δημήτριος Βέργαδος

 • 2020: επελέγη από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και με ευρεία πλειοψηφία τακτικό μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωρίδης

 • 2020: Αντιπρόεδρος Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Επιστημών Πληροφορικής, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).
 • Από το 2018: Senior member του οργανισμού.
 • 2016-2019: Μέλος Editorial Board: ACM Computing Surveys – CSUR.
 • 2017-2018: Μέλος Γενικής Συνέλευσης, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Πολέμη

 • Μέλος (κατόπιν πρόσκλησης) των ομάδων εργασίας του Ευρωπαϊκού οργανισμού κυβερνοασφάλειας ENISA:
 • ENISA Ad-Hoc Working Group on the European Cybersecurity Skills Framework (12/2020-12/2021).
 • ENISA Working Group of experts on Risk Assessment & Certification, 3/2020-9/2020.
 • ENISA Working Group of experts on Artificial Intelligence & Cybersecurity, 6/2020-12/2020.

 

Τομείς έρευνας

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος καλύπτουν τους κυριότερους τομείς της Επιστήμης της Πληροφορικής. Οι τομείς αυτοί προσδιορίζονται από τις ακόλουθες περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας:
• Αλγόριθμοι Νοημοσύνης Σμήνους
• Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση
• Ανάλυση Εικόνας
• Ανάπτυξη και Ανάλυση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
• Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
• Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων
• Βελτιστοποίηση
• Γενετικοί Αλγόριθμοι
• Γλώσσες Προγραμματισμού
• Γραφικά
• Διακριτά Μαθηματικά
• Δίκτυα Υπολογιστών
• Δυναμικά Συστήματα
• Εκπαιδευτικό Λογισμικό
• Ενσωματωμένα Συστήματα
• Επεξεργασία Σήματος
• Επιστημονικοί Υπολογισμοί
• Ευφυή Εικονικά Περιβάλλοντα
• Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
• Θεωρία Γραφημάτων
• Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα
• Κρυπτογραφία
• Λειτουργικά Συστήματα
• Μαθηματική και Συνδυαστική Ανάλυση
• Νευρωνικά Δίκτυα
• Παράλληλοι και Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι
• Συστήματα Ασαφούς Λογικής
• Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
• Σχεδίαση και Έλεγχος Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
• Τεχνητή Νοημοσύνη
• Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού
• Τεχνολογία Λογισμικού
• Υπολογιστική Γεωμετρία
• Υπολογιστική Λογική
• Υπολογιστική Νοημοσύνη

Ποιότητα έρευνας

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στην ποιότητα των επιστημονικών περιοδικών που δημοσιεύουν τα μέλη του Τμήματος, στην επιστημονική κατάρτιση των διδακτορικών (Ph.D.) φοιτητών και μετα-διδακτορικών (Post-Doc) ερευνητών, και στο πλήθος δραστηριοτήτων που αφιερώνονται στην έρευνα. Η ποιότητα της έρευνας επίσης οδηγεί σε υψηλή ποιότητα διδασκαλίας.

Ερευνητικά έργα

Το τμήμα συμμετέχει σε 50 χρηματοδοτούμενα έργα, η κατάταξη των οποίων έχει ως εξής:
 • Ευρωπαϊκά έργα (ανταγωνιστικά): 8
 • Εθνικά έργα από ευρωπαϊκά ταμεία: 4
 • Έργα από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς: 3
 • Έργα από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς: 35

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Καθηγητές
Αποστόλου Δημήτριος https://dblp.org/pid/78/3465.html
Βέργαδος Δημήτριος https://dblp.org/search?q=vergados
Βίρβου Μαρία https://dblp.org/search?q=virvou
Δεσπότης Δημήτριος https://dblp.org/search?q=despotis
Δουληγέρης Χρήστος https://dblp.org/search?q=douligeris
Θεοδωρίδης Ιωάννης https://dblp.org/pid/t/YannisTheodoridis.html
Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος https://dblp.org/pid/14/1116.html
Μεταξιώτης Κωνσταντίνος https://dblp.org/pid/23/865.html
Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής https://dblp.org/pid/24/2872.html
Πολέμη Δέσποινα https://dblp.org/pid/94/4247.html
Σαπουνάκης Αριστείδης https://dblp.org/pid/85/5856.html
Τσιχριντζής Γεώργιος https://dblp.org/pid/29/304.html
Αναπληρωτές Καθηγητές
Αλέπης Ευθύμιος https://dblp.org/pid/27/4432.html
Βουγιουκλίδου Άννα https://dblp.org/pid/139/3015.html
Κοτζανικολάου Παναγιώτης https://dblp.org/pid/12/5285.html
Πατσάκης Κωνσταντίνος https://dblp.org/pid/70/180.html
Σακκόπουλος Ευάγγελος https://dblp.org/pid/64/6895.html
Ψαράκης Μιχαήλ https://dblp.org/pid/80/1382.html
Επίκουροι Καθηγητές
Βενέτης Ιωάννης https://dblp.org/pid/79/4904.html
Πικράκης Άγγελος https://dblp.org/pid/07/1737.html
Σωτηρόπουλος Διονύσιος https://dblp.org/pid/80/4302.html
Τασούλας Ιωάννης https://dblp.org/pid/31/4596.html
Ε.ΔΙ.Π.
Χρυσαφιάδη Κωνσταντίνα https://dblp.org/pid/57/2707.html
Τσάκωνας Παναγιώτης