Πολέμη Δέσποινα

Πολέμη Δέσποινα

Πολέμη Δέσποινα

Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών
Πληροφορίες

Απέκτησε το Διδακτορικό (Ph.D) της απο το Graduate School and University Center, City University of New York. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας κατείχε διδακτικές θέσεις στο Queens College και Baruch College του City University of New York και επίκουρος καθηγήτρια (προς μονιμότητα) στο State University of New York, Farmingdale. Τεχνική Διευθύντρια και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην συμβουλευτική εταιρεία EXPERTNET S.A. σε θέματα ασφάλειας. Το 2003 εκλέχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής και από το 2013 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με μονιμότητα (γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών). Ίδρυσε το εργαστήριο ασφάλειας UNIPI Security Lab to 2002 και διετέλεσε διευθύντρια μέχρι το 2017, ήταν επίσης υπεύθυνη της κατεύθυνσης “Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας” του ΠΜΣ Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος. Στο διάστημα 2015-2016 πήρε εκπαιδευτική άδεια και ήταν επισκέπτρια καθηγήτρια στο Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles. Με αναστολή καθηκόντων το διάστημα 2017-2020 υπηρέτησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διεύθυνση DG CONNECT, Unit H1: Cybersecurity Technologies & Capabilities με τίτλο Programme Manager-Policy Officer όπου ασχολήθηκε με κρίσιμα χαρτοφυλάκια που αφορούν την ασφάλεια και ιδιωτικότητα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει περισσότερες από εκατό πενήντα επιστημονικές δημοσιεύσεις. Έχει λάβει σειρά υποτροφιών και διακρίσεων από: Dr. Nuala McGann Drescher Foundation Danish Research Foundation, MSI Army Research Office/Cornell University, NSA, IEEE, State University of New York (SUNY), και The Graduate School of CUNY. Έχει διοργανώσει πολλές επιστημονικές ημερίδες και έχει υπηρετήσει ως μέλος οργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Έχει αναλάβει καθήκοντα Επιστημονικής Υπευθύνου ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών έργων (ΚτΠ, ΓΕΓΕΤ, E.E. FP4-FP8, NSA, ΝΑΤΟ). Έχει επίσης διατελέσει αξιολογήτρια και εμπειρογνώμονας στην Ε.Ε. και στην ENISA από το 1998 στα θέματα ασφάλειας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.