Έρευνα Αποφοίτων

Έρευνα Αποφοίτων

 

Αγαπητέ απόφοιτε του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

στο πλαίσιο του μαθήματος «Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με διδάσκοντα τον Καθηγητή Σωτήριο Μπερσίμη, πραγματοποιείται διαδικτυακή έρευνα με τίτλο «Ακαδημαϊκή Ζωή και Πορεία Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς». Η έρευνα τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου.

Η διαδικτυακή έρευνα έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει και να αποτυπώσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή ζωή των ενεργών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αναλυτικότερα, στοχεύει στο να καταγράψει το προφίλ των φοιτητών καθώς και τους παράγοντες, οι οποίοι ενδεχομένως να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την πορεία των σπουδών τους.

Δευτερεύων στόχος της έρευνας είναι η αξιοποίηση των συμπερασμάτων αυτής για τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας υποστήριξης των φοιτητών κατά την πορεία των σπουδών τους, ώστε να αντιμετωπίζονται και να εξομαλύνονται, κατά το δυνατόν, θέματα που μπορεί να λειτουργήσουν ανασταλτικά ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών.

Η παρούσα έρευνα βασίζεται σε ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει κατηγορίες ερωτήσεων που έχουν ως σκοπό τη διερεύνηση και την αποτύπωση των παραγόντων που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή ζωή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες μελέτες διαφόρων Πανεπιστημίων ανά την υφήλιο. Η δομή του ερωτηματολογίου έχει ως ακολούθως:

  1. Βασικά Στοιχεία Φοίτησης: Η ενότητα του ερωτηματολογίου αυτή έχει ως στόχο την αναγνώριση των βασικών εισαγωγικών στοιχείων του ερωτηθέντος, είτε ενεργού φοιτητή είτε απόφοιτου, όπως το Τμήμα του Πανεπιστημίου το οποίο φοιτά ή έχει αποφοιτήσει, ‘Έτος εισαγωγής/Έτος περάτωσης των σπουδών, μέθοδος εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, συνολική εμπειρία από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου κ.α.
  2. Προσωπικά Στοιχεία και Οικογενειακό Περιβάλλον: Η ενότητα του ερωτηματολογίου αυτή έχει ως στόχο την καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης του ερωτηθέντος (μέγεθος οικογένειας, πλήθος τέκνων στην οικογένεια), γενικότερα δημογραφικά στοιχεία και το επίπεδο εκπαίδευσης γονέων.
  3. Οικονομική και Οικογενειακή Κατάσταση (κατά τη φοίτησή σας): Η ενότητα του ερωτηματολογίου αυτή έχει ως στόχο να ανιχνεύσει τυχόν ενδοοικογενειακούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν την ακαδημαϊκή απόδοση όπως οικογενειακή κατάσταση των γονέων κατά τη διάρκεια φοίτησης, οικονομική κατάσταση, κ.α.
  4. Προσωπική Υγεία: Σύμφωνα με μελέτες και πορίσματα η προσωπική υγεία του ατόμου κατά τη διάρκεια της φοίτησης είναι ικανή να επηρεάσει την απόδοση του φοιτητή. Χρόνια νοσήματα, μπορούνε να σταθούνε εμπόδιο στην ακαδημαϊκή ζωή του φοιτητή.
  5. Στοιχεία Εκπαίδευσης και Ιστορικό Επιδόσεων: Μία άλλη ενότητα που εξετάζεται, όταν διερευνούμε το ακαδημαϊκό ταξίδι του φοιτητή είναι τα σχολικά έτη ιδιαίτερα αυτά του Λυκείου καθώς και το ιστορικό επιδόσεων του ατόμου εκείνη την περίοδο. Επίσης άλλα στοιχεία τα οποία εξετάζονται εδώ είναι εξω-ακαδημαικες δραστηριότητες και ειδικά ενδιαφέροντα τα οποία θέτουν μια πορεία ως προς το ακαδημαϊκό προφίλ του ατόμου.
  6. Φοιτητική Κατοικία και Εργασία: Πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα αστικό κέντρο, όπου οι αποστάσεις χρονικά είναι μεγάλες, αποτελεί η φοιτητική κατοικία. Η απόσταση της οικίας του ατόμου από το χώρο του Πανεπιστημίου, τα μέσα (Ι.Χ, Μ.Μ.Ε, κ.α.) με τα οποία μετακινείται είναι μερικά από τα στοιχεία που εξετάζει αυτή η ενότητα, τα οποία επιδρούν καθοριστικά στο ενδιαφέρον καθώς και τη στάση του ατόμου απέναντι στις σπουδές του. Παράλληλα στην ίδια ενότητα εξετάζεται και η εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών. Δεν είναι η μειοψηφία των ατόμων η οποία εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές.
  7. Στοιχεία Προσωπικότητας: Και τελικώς δε θα μπορούσαμε να μην εξετάσουμε τα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου. Οι μελέτες έχουν αποδείξει πως υπάρχουν κυρίαρχα χαρακτηριστικά τα οποία όταν αναγνωρισθούν μπορούν να δώσουνε μια εκτίμηση της τάσης του ατόμου για μια καλύτερη ακαδημαϊκή πορεία.

Η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά πολύτιμη και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα είναι ανώνυμα και απολύτως εμπιστευτικά. Περαιτέρω, τα στοιχεία που συλλέγονται δεν διασταυρώνονται με οποιοδήποτε άλλο μητρώο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ούτε ενημερώνουν με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μητρώο. Όλες οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και παράλληλα εξαιρετικά σημαντική. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με θέματα που αφορούν στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), μπορείτε να απευθυνθείτε στο dpo@unipi.gr.

Εφόσον είστε απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εδώ: Ερωτηματολόγιο Αποφοίτου Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: quest@unipi.gr

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη σημαντική, για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έρευνα και σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τη συμβολή σας στην έρευνά μας.

Με εκτίμηση,

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στην έρευνα

εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας: Γεώργιος Βασίλας, Εμμανουήλ-Ελευθέριος Κατσουλάκης Αικατερίνη Παπαματθαιάκη, Αναστάσιος-Δημήτριος Καλλιτσάρης, Νικολέτα Τιρσίνα

Ο Διδάσκων του μαθήματος,

Καθηγητής Σ. Μπερσίμης