Επιστημονική Ένωση Αποφοίτων

Επιστημονική Ένωση Αποφοίτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το σωματείο "Επιστημονική Ένωση Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς" (Uni.Pi. Alumni Association) ιδρύθηκε το 2017 με έδρα την πόλη του Πειραιά και κεντρική επιδίωξη τη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών των αποφοίτων μας, αλλά και την προαγωγή των αξιών του -όπως αυτές συμπυκνώνονταν στα ιδρυτικά οράματα για αξιοκρατία, ίσες ευκαιρίες και πολυμερή ανάπτυξη της προσωπικότητας- σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο.
Οι άξονες αυτοί αντικατοπτρίζονται στο επίσημα καταχωρημένο Καταστατικό του Συλλόγου όπου και ορίζονται ως σκοποί του:

 • Η καλλιέργεια της μόνιμης και διαρκούς επαφής των μελών της με τον πανεπιστημιακό χώρο και κυρίως με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Πα.Πει.)
 • Η διαρκής ενημέρωση των μελών της για τις εκάστοτε εξελίξεις στον χώρο των Επιστημών που άπτονται των τμημάτων του Πα.Πει.
 • Η παρακολούθηση της επιστημονικής έρευνας και γενικά των δραστηριοτήτων του Πα.Πει, των Τμημάτων του, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, η ανάπτυξη κάθε δυνατής συνεργασίας με αυτά και η συμβολή στην ανάπτυξη των επιστημών που καλλιεργούνται στο Πα.Πει.
 • Η προώθηση και η διάδοση της φήμης του Πα.Πει. και των Τμημάτων αυτού, τόσο σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο, όπως και η σύνδεσή του με την αγορά εργασίας.
 • Η παροχή υποτροφιών, βραβείων ή άλλης μορφής διακρίσεων και βοηθημάτων σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές του Πα.Πει.
 • Η διευκόλυνση της ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ένωσης και η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ τους, με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και επαφή των μελών της με τα σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τις τάσεις και τις προτεινόμενες λύσεις.
 • Η ανάπτυξη επικοινωνίας των μελών της Ένωσης με τον κόσμο της οικονομίας, με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η γενικότερη προβολή των μελών της στον επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα.
 • H διοργάνωση εκδηλώσεων συναφούς με τους σκοπούς της Ένωσης, περιεχομένου.
 • Η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
 • Η ουσιαστική επαφή, συνεισφορά και ενίσχυση δράσεων με την τοπική κοινωνία.

Η υπηρέτηση των παραπάνω σκοπών θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του πανεπιστημίου μας και στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου και καλύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος για εμάς και την κοινωνία μας γενικότερα. Σας καλούμε όλους τους αποφοίτους ανεξαιρέτως να συμμετέχετε στην Επιστημονική μας Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο alumni@unipi.gr.

Με εκτίμηση,
Διοικητικό Συμβούλιο Επιστημονικής Ένωσης
Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πειραιώς