Γραφείο Επικοινωνίας

Γραφείο Επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Σταθάτου Ελένη  Γραφείο Επικοινωνίας Υπεύθυνη Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Πειραιώς 210 414 2820 306Α, Κεντρικό Κτίριο estath@unipi.gr