Χαιρετισμός Πρύτανη

Χαιρετισμός Πρύτανη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Λίγα λόγια από τον Πρύτανη

Μιχαήλ-Σφακιανάκης

Αγαπητά μέλη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αγαπητές Φίλες, αγαπητοί Φίλοι

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο, διεθνώς αναγνωρισμένο κορυφαίο πανεπιστήμιο, καθοδηγούμενο από τη δέσμευσή του για αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας του το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει συμβάλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια και εδραίωση των επιστημών που θεραπεύει, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και με την παραγωγή επιστημόνων που στελεχώνουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της πατρίδας μας καθώς και διεθνώς.

Το Πανεπιστήμιο

Με γνώμονα την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα και με την ανάπτυξη διεθνών στρατηγικών συνεργασιών συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή, οργάνωση και διάχυση της γνώσης. Συμβάλλει στη δημιουργία ηγετών που χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να προάγουν τον άνθρωπο, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η καλλιέργεια μιας κουλτούρας αλληλοσεβασμού, αλληλεγγύης και ακαδημαϊκής ελευθερίας, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα, να πραγματωθούν οι δυνατότητες και να επιτευχθεί η καινοτομία αποτελούν κεντρικούς πυλώνες του Πανεπιστημίου μας. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες όλων και με τη σκέψη στραμμένη σταθερά προς τα εμπρός, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να σχεδιάσουμε μαζί και να υλοποιήσουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιο, την Επιστήμη και την Κοινωνία. Η Πρυτανική Αρχή δεσμεύεται ως προς την αξία της ακαδημαϊκής ηθικής που αφορά στον πυρήνα της αρχής της αμεροληψίας κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Η αποστολή

Η αποστολή του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως βασική αρχή το “δημιουργώντας και αναπτύσσοντας μαζί” για να εκπαιδεύσει διεθνώς ικανά και με αυτοπεποίθηση άτομα που προάγουν και προωθούν τη γνώση μέσω της καινοτόμου διεπιστημονικής έρευνας. Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε ταλέντα με παγκόσμιο όραμα, ηθικό έρεισμα, καινοτόμο πνεύμα και πρακτικές ικανότητες για να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές προκλήσεις της κοινωνίας και να επιτύχουμε τις βασικές αξίες του πανεπιστημίου σε αρμονία με τα διεθνή πρότυπα.

Σας καλωσορίζω στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και προσβλέπω μαζί να οικοδομήσουμε το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος.