Ιατρείο

Ιατρείο

Το ιατρείο διαθέτει δικές του υποσελίδες όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες, καθώς και οι δραστηριότητες του Συμβουλευτικού Σταθμού.

Από το Ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Λειτουργεί καθημερινά στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου, γραφείο 003.

Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ιατροτεχνολογικό υλικό (καρδιογράφο, απινιδωτή, οξυγόνο, αναπηρική καρέκλα, φαρμακευτικό υλικό για ενδοφλέβια, ενδομυϊκή ή από του στόματος αγωγή).

Καθημερινά εξυπηρετεί τον πληθυσμό του Πανεπιστημίου Ειδικός Παθολόγος και νοσηλεύτρια, ενώ περιστασιακά το επισκέπτεται και Γυναικολόγος.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Κατσούλη Μάρθα Ιατρείο  ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας  +30 210 4142042 Ισόγειο/ΚΕΚΤ mkatsoul@unipi.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο

Στοιχεία επικοινωνίας

ΚΦΑ Μαυροδάκος Παναγιώτης, Κινητό τηλέφωνο: 6984351557, email: mavdak@unipi.gr

ΚΦΑ Ραφούλη Αναστασία, Κινητό τηλέφωνο: 6936184348, email: arafouli@unipi.gr

Ανακοινώσεις