Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Γενικές Πληροφορίες για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς στους Φοιτητές

Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών:

Προσωπικός Κωδικός

Με την εγγραφή του φοιτητή στη γραμματεία του τμήματός του δημιουργείται προσωπικός κωδικός χρήστη (username), τον οποίο μπορεί ο φοιτητής να ενεργοποιήσει μέσω της υπηρεσίας uregister.unipi.gr, χρησιμοποιώντας το νούμερο του κινητού του τηλεφώνου ή το προσωπικό του email. Η διαχείριση και ανάκτηση του προσωπικού κωδικού (password) γίνεται στη συνέχεια μέσω της υπηρεσίας mypassword.unipi.gr.

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Στη διεύθυνση sis-portal.unipi.gr λειτουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Από την εφαρμογή αυτή έχετε τη δυνατότητα:
  • να ενημερώνεστε για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα κλπ.
  • να υποβάλλετε δηλώσεις εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου
  • να ενημερώνεστε για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχετε εξεταστεί
  • να λαμβάνετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης
H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών.
ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Φοιτητικό Εισιτήριο

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Εκδίδεται μετά από είσοδο στη διεύθυνση academicid.minedu.gov.gr με την χρήση των προσωπικών σας κωδικών και με σχετική αίτηση που θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα λειτουργεί και ως φοιτητικό εισιτήριο (πάσο) που διευκολύνει τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

STUDENT DISCOUNT CARD

Δικαιούχοι της ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μετά την εγγραφή τους στο πρώτο έτος σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στη γραμματεία της σχολής που έχουν επιτύχει. Η νέα ταυτότητα έχει σχήμα και μορφή πιστωτικής κάρτας και είναι βελτιωμένη σε θέματα ασφάλειας έναντι της πλαστογραφίας.

Για τους Όρους και προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Παρακαλείσθε όπως απευθυνθείτε στη σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις.

Αναλυτικές, βήμα προς βήμα, οδηγίες για την απόκτηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πανεπιστημιακά Συγγράματα

Τα συγγράμματα διανέμονται μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπ. Παιδείας που λειτουργεί στη διεύθυνση eudoxus.gr. Στην υπηρεσία αυτή καταχωρούνται οι δηλώσεις των συγγραμμάτων κάθε εξαμήνου και παρέχεται η σχετική πληροφόρηση.

Η είσοδος στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ πραγματοποείται με τους προσωπικούς σας κωδικούς.

Ασύρματο Δίκτυο - Wifi

Όλοι οι χώροι διδασκαλίας του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο wi-fi που ονομάζεται unipi. Σε αυτό μπορείτε να συνδεθείτε είτε με φορητό υπολογιστή είτε από το κινητό σας, χωρίς τη χρήση κάποιου κωδικού.

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης - VPN

Η υπηρεσία πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (υπηρεσία VPN) παρέχει δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα, όπως π.χ. από οικιακές συνδέσεις Internet. Μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι, για παράδειγμα, εφικτή η πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η βιβλιοθήκη, από θέσεις εργασίας εκτός Πανεπιστημίου. Περισσότερα στοιχεία για την υπηρεσία αυτή δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html.

Διάθεση Λογισμικού για Εκπαιδευτική χρήση

Μεταβείτε στο σύνδεσμο https://helpdesk.unipi.gr/software/ ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το λογισμικό που διατίθεται για εκπαιδευτική χρήση. Παρακαλείστε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης.

Ηλεκτρονική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (E-Learning)

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν, υπό την εποπτεία και με την επιμέλεια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων συστήματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο και φιλοξενούνται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης στη διεύθυνση https://eclass.unipi.gr/. Σε αυτά αναρτώνται σημειώσεις, ανακοινώσεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό. Ενημέρωση για τη χρήση τους παρέχεται από τους διδάσκοντες. Πλέον του κεντρικού συστήματος eclass, ορισμένα Ακαδημαϊκά Τμήματα όπως το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων διαθέτουν επίσης τμηματικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία είναι προσβάσιμα στις διευθύνσεις https://gunet2.cs.unipi.gr/ και https://evdoxos.ds.unipi.gr/ αντίστοιχα.