Σύνδεση στο VPN

Σύνδεση στο VPN

SERVER

H υπηρεσία VPN (Virtual Private Network - Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο) προσφέρεται στο Εκπαιδευτικό προσωπικό, τα μέλη ΕΤΕΠ, το διοικητικό προσωπικό, τους υποψήφιους διδάκτορες, τους μεταπτυχιακούς και τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες αυτούς όταν συνδέονται στο Internet μέσω εναλλακτικών παρόχων, να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του δικτύου του ιδρύματος, όπως χρήση των συνδρομών της βιβλιοθήκης για πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα. Με τη χρήση της υπηρεσίας VPN δημιουργείται ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του δικτύου του ιδρύματος, απ’ όπου διέρχεται όλη η δικτυακή κίνηση για τον υπολογιστή αυτό, και ο υπολογιστής του χρήστη αποκτά διεύθυνση IP που προέρχεται από το δίκτυο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία χρειάζεστε:

  • Προσωπικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω ενός εναλλακτικού παρόχου.
  • Ιδρυματικό λογαριασμό (username και password) που σας έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
  • Το κατάλληλο λογισμικό σύνδεσης ανάλογα με τον τύπο του λειτουργικού σας συστήματος.

Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε και ακολουθείστε τις αναγραφόμενες παρακάτω οδηγίες.

Οδηγίες για προπτυχιακούς φοιτητές

Windows x86 (32-bit): Κατεβάστε την εφαρμογή

Windows Vista/7/8 x64 (64-bit): Κατεβάστε την εφαρμογή

Windows 10: Εγκαταστήστε την εφαρμογή Cisco AnyConnect από τη διεύθυνση https://studentsvpn.unipi.gr. Μετά την εγκατάστασή της, ανοίξτε την και συνδεθείτε στη διεύθυνση: studentsvpn.unipi.gr. Στη συνέχεια επιλέξτε το group: studentsvpn-anyconnect και εισάγετε τα στοιχεία σας.

Macintosh: Ρυθμίστε τον ενσωματωμένο vpn driver του MacOS με τις ακόλουθες ρυθμίσεις

Interface : VPN

VPN Type : Cisco IPSec

Server Address : 195.251.224.73

Account Name : το username σας

Password : το password σας

Authentication Settings :

Shared Secret και Group Name : studentsvpn

GNU/Linux-x86: Κατεβάστε την εφαρμογή

GNU/Linux-x86 64-bit: Κατεβάστε την εφαρμογή

Σημείωση: Τα username και password έχουν δοθεί από τη Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος και είναι τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή students.unipi.gr.

Οδηγίες για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες χρηστών

Windows x86 (32-bit): Κατεβάστε την εφαρμογή

Windows Vista/7/8 x64 (64-bit): Κατεβάστε την εφαρμογή

Windows 10: Εγκαταστήστε τον client Cisco AnyConnect από τη διεύθυνση https://unipivpn.unipi.gr. Μετά την εγκατάστασή του, ανοίξτε τον και συνδεθείτε στη διεύθυνση: unipivpn.unipi.gr. Στη συνέχεια επιλέξτε το group: unipivpn-anyconnect και εισάγετε τα στοιχεία σας.

Macintosh: Ρυθμίστε τον ενσωματωμένο vpn driver του MacOS με τις ακόλουθες ρυθμίσεις

Interface : VPN

VPN Type : Cisco IPSec

Server Address : 195.251.224.73

Account Name : το username σας

Password : το password σας

Authentication Settings :

Shared Secret και Group Name : unipivpn

GNU/Linux-x86: Κατεβάστε την εφαρμογή

GNU/Linux-x86 64-bit: Κατεβάστε την εφαρμογή

Σημείωση: Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες τα username και password έχουν δοθεί από τη Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος και είναι τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή students.unipi.gr. Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία χρήστη, τα username και password αντιστοιχούν στα στοιχεία του mail που έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε αίτημα υποστήριξης προς το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων μέσω της πλατφόρμας helpdesk.unipi.gr ή μέσω email στο: