Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ – ΚΕΠΠ)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ – ΚΕΠΠ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOGO

Ερευνητικό Έργο ΕΛΚΕ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο, το οποίο εξειδικεύεται σε ανάληψη Ευρωπαϊκών   Προγραμμάτων, δημοσίευση πρωτοτύπων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κλπ. Το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου έχει βραβευθεί με διεθνείς τιμητικές διακρίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ).