Ιατρείο

Ιατρείο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Από το Ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Λειτουργεί καθημερινά στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου, γραφείο 003.

Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ιατροτεχνολογικό υλικό (καρδιογράφο, απινιδωτή, οξυγόνο, αναπηρική καρέκλα, φαρμακευτικό υλικό για ενδοφλέβια, ενδομυϊκή ή από του στόματος αγωγή).

Καθημερινά εξυπηρετεί τον πληθυσμό του Πανεπιστημίου Ειδικός Παθολόγος και νοσηλεύτρια, ενώ περιστασιακά το επισκέπτεται και Γυναικολόγος.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4142166

Συμβουλευτικό Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΣΥ.ΚΕ.Π.Π.) ιδρύθηκε το 1995 και λειτουργεί ως ένας χώρος Συνάντησης, Υποστήριξης, Επικοινωνίας και Παρέμβασης. Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές διαπραγματεύονται θέματα που είναι σημαντικά για όλους και αφορούν σε:

  • Ενεργητική μάθηση
  • Επιτυχή προσαρμογή σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις
  • Κοινωνική επιδεξιότητα, σχέσεις και οικογένεια
  • Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων
  • Πρόληψη και Υγεία
  • Τρόποι δημιουργικής έκφρασης και ψυχαγωγίας
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για επιτυχημένη πορεία

Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν μπορεί να γίνεται είτε μέσω της ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, είτε μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων εστιάζοντας στην προαγωγή της ακαδημαϊκής προσαρμογής του φοιτητικού πληθυσμού.

Το ΣΥ.ΚΕ.Π.Π. βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αίθουσα 018.

Η ταχυδρομική διεύθυνση του ΣΥ.ΚΕ.Π.Π. είναι: Καραολή & Δημητρίου 80 185 34, Πειραιάς
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4142042
Fax: 210-4142402

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sykep@unipi.gr

Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: 9:00π.μ.-15:00μ.μ. Δευτέρα ως Παρασκευή