Σύνθεση ΜΟΔΙΠ

Σύνθεση ΜΟΔΙΠ

Μέλη ΜΟΔΙΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

Σπυρίδων Ρουκανάς

Σπυρίδων Ρουκανάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Σπυρίδων Ρουκανάς

Σπυρίδων Ρουκανάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

ΜΕΛΗ

Ανδρικόπουλος Ανδρέας

Αν.Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Χρήστος Δουλκερίδης

Δουλκερίδης Χρήστος

Αν.Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

user-icon

Δρίβας Κυριάκος

Αν.Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

user-icon

Κοπανάκη Ευαγγελία

Αν.Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

user-icon

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

Αν.Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης και Συγκλήτου

Τακτκά Μέλη
Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π. Ηλίας Μαραγκός
Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π. Πελαγία Μόρμορη
Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π Ειρήνη Περαντωνάκη
Εκπρόσωπος από Επισκέπτες Καθηγητές, εντεταλμένους διδάσκοντες, επισκέπτες ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσει Αργυρώ Μαυρογιώργου, Ερευνήτρια,
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών Δεν έχει ορισθεί
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων Δεν έχει ορισθεί
Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης ΜΟ.ΔΙ.Π.  Βαρβάρα Μάρκου, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.

Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής, δηλ. έως 21.12.2028.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Χρυσούλα Φραγκούλη για τη διοικητική υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και η υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. Βαρβάρα Μάρκου για την τήρηση των πρακτικών της επιτροπής.