Ηλεκτρονική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ηλεκτρονική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την εφαρμογή της όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας, Αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνεχίζει να υποστηρίζει την ασύγχρονη διδασκαλία

Σύμφωνα με την απόφαση Συγκλήτου της 29ης Ιανουαρίου 2024, η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα. Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις θα διαρκέσουν από τις 2/2/2024 έως και τις 4/3/2024.

Σταδιακά θα αναρτώνται στη συγκεκριμένη σελίδα οδηγίες που αφορούν στη χρήση των υπηρεσιών και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Οι οδηγίες που θα αναρτηθούν αφορούν στις κεντρικά διαχειριζόμενες πλατφόρμες του Πανεπιστημίου είναι η πλατφόρμα Microsoft Teams, που χρησιμοποιείται για τηλεδιασκέψεις,  η πλατφόρμα Microsoft Forms, που θα χρησιμοποιηθει για εξετάσεις μέσω ερωτηματολογίων καθώς και οι την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης των eclass.unipi.gr.
(Επιμέρους ακαδημαϊκά τμήματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν και άλλες πλατφόρμες, όπως π.χ. η πλατφόρμα aristarchus.ds.unipi.gr που χρησιμοποιείται από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και gunet2.cs.unipi.gr που χρησιμοποιείται από το Τμήμα Πληροφορικής. Οδηγίες και κατευθύνσεις για τις πλατφόρμες αυτές θα παρέχονται από την ιστοσελίδα του αντίστοιχου Tμήματος)

Για τη διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στις εξετάσεις, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν φροντίσει να ολοκληρώσουν μια σειρά από προαπαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στην δημιουργία λογαριασμών στις πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν και την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μαθήματα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται στο έγγραφο του παρακάτω συνδέσμου:

Προαπαιτούμενες ενέργειες από πλευράς φοιτητών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις με ηλεκτρονικά μέσα

Οι φοιτητές παρακαλούνται επίσης να παρακολουθούν τις ιστοσελίδες του ακαδημαϊκού τους Tμήματος καθώς και τις ανακοινώσεις του www.unipi.gr για τυχόν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.