Αρχική Σελίδα

 01/08/2014
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τo Π.Μ.Σ. ΜΒΑ (Παράταση έως 15 Σεπτεμβρίου 2014)
30/07/2014
Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου», (έως 05 Σεπτεμβρίου 2014)
30/07/2014
Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (έως 05 Σεπτεμβρίου 2014)
30/07/2014
Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
29/07/2014
Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας" έως τις 31.07.2014
28/07/2014
Ανακοινώσεις για τη σίτιση και την παραλαβή των καρτών σίτισης
25/07/2014
Tμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Προκήρυξη του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων»
16/07/2014
Ακαδημαϊκό Hμερολόγιο Aκαδημαϊκού Έτους 2014-2015
16/07/2014
Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών Ιδρύματος Fulbright για Έλληνες (Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016)
15/07/2014
Διακοπή λειτουργίας κεντρικών εξυπηρετητών
14/07/2014
MBA TQM – Παράταση στην Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων ως τις 30/7
03/07/2014
Διακοπή Ρεύματος
01/07/2014
Τμήμα Πληροφορικής: Παράταση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» έως 15.9.2014
01/07/2014
Τμήμα Πληροφορικής: Παράταση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» έως 15.9.2014
01/07/2014
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας : Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας έως τις 10/07/2014
01/07/2014
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών: Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία»
01/07/2014
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Παράταση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» έως 15.7.2014
27/06/2014
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. "Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας"
25/06/2014
Πράξη Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών για ένταξη μέλους ΔΕΠ στην κατηγορία μερικής απασχόλησης
24/06/2014
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα Π.Μ.Σ. ΜΒΑ και ΜΒΑ TQM (Παράταση έως 10 Ιουλίου 2014)
23/06/2014
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
20/06/2014
Πρακτικό Αποτελεσμάτων Εκλογής Προέδρου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών
19/06/2014
Τμήμα Πληροφορικής - Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πληροφορική: Νέα Πρόσκληση Yποβολής Αιτήσεων E-Learning Πληροφορικής
19/06/2014
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας : Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας έως τις 30/06/2014
16/06/2014
Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
13/06/2014
Εκλογές Ανάδειξης Προέδρου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών
12/06/2014
Πρακτικό Αποτελεσμάτων Εκλογής Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής
12/06/2014
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τo Π.Μ.Σ. ΔΕ ΜΒΑ (Παράταση έως 20 Ιουνίου 2014)
12/06/2014
Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» (παράταση έως 20 Ιουνίου 2014)
12/06/2014
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα Π.Μ.Σ. ΜΒΑ και ΜΒΑ TQM (Παράταση έως 10 Ιουλίου 2014)
11/06/2014
Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στα Οικονομικά των Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων E-learning
11/06/2014
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Παράταση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» έως 30.6.2014
11/06/2014
Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (παράταση έως 19 Ιουνίου 2014)
10/06/2014
DUO-Thailand 2015 Call for Application
06/06/2014
Εκλογές Ανάδειξης Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής
05/06/2014
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα Π.Μ.Σ. (Παράταση έως 30 Ιουνίου 2014)
05/06/2014
Τμήμα Πληροφορικής: Παράταση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» έως 30.6.2014
05/06/2014
Τμήμα Πληροφορικής: Παράταση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» έως 30.6.2014
03/06/2014
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα Π.Μ.Σ. (Παράταση έως 20 Ιουνίου 2014)
02/06/2014
Σίτιση φοιτητών/τριών Aκαδ. Έτους 2014-2015
02/06/2014
Ημερίδα ενημέρωσης φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν για σπουδές στο εξωτερικό κατά το Ακαδ. Έτος 2014-2015 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +
30/05/2014
Πρόσκληση για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς
30/05/2014
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Παράταση έως 30 Ιουνίου 2014)
30/05/2014
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Παράταση έως 30 Ιουνίου 2014)
30/05/2014
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. "Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας"
29/05/2014
Εκλογή εκπροσώπου Διοικητικού Προσωπικού για το Συμβούλιο
29/05/2014
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
29/05/2014
Τμήμα Πληροφορικής: Hμερίδα με θέμα «Introduction to Game Design, Game Development and Kinect»
29/05/2014
Εκλογή εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. για το Συμβούλιο
29/05/2014
Εκλογή εκπροσώπου Ε.Ε.Π. για το Συμβούλιο
29/05/2014
Εκλογή εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. για το Συμβούλιο
29/05/2014
Εκλογή εκπροσώπου Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Σύγκλητο
29/05/2014
Εκλογή εκπροσώπου Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τη Σύγκλητο
29/05/2014
Εκλογή εκπροσώπου Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης
29/05/2014
Εκλογή εκπροσώπου Υποψηφίων Διδακτόρων για τη Σύγκλητο
29/05/2014
Διεθνής Διαγωνισμός «European Satellite Navigation Competition»
29/05/2014
Πρόσκληση στις παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
28/05/2014
MBA TQM – Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων
28/05/2014
Ημερίδα του Τομέα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τμήματος ΟΔΕ με θέμα "Η συμβολή της Λογιστικής και του Ελέγχου στη βελτίωση της Δημοσιονομικής Διαχείρισης"
26/05/2014
Ημερίδα Mονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Πειραιώς
26/05/2014
Τμήμα Πληροφορικής: Ημερίδα Ενημέρωσης για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Σπουδές και Σταδιοδρομία Πληροφορικής»
26/05/2014
Τμήμα Πληροφορικής: Ημερίδα Ενημέρωσης για τα Μεταπτυχιακά Πρόγραμματα Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Σταδιοδρομία Πληροφορικής»
22/05/2014
Αναβολή μαθημάτων λόγω των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών
21/05/2014
Τμήμα Πληροφορικής, ημερίδα με θέμα: «Web Development with Microsoft technologies»
19/05/2014
Διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα «Ψηφιακά Συστήματα: Μοχλός Δημιουργίας και Ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2020» στις 21 Μαΐου 2014
19/05/2014
Φοιτητικός Διαγωνισμός Ιδεών στις 21-22 Μαΐου 2014
15/05/2014
Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών: Συνεντεύξεις Προγράμματος Erasmus
14/05/2014
Νέος Κύκλος online Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν.Πειραιώς
14/05/2014
Aναβολή μαθημάτων λόγω δημοτικών εκλογών
09/05/2014
Αναβολή Μαθημάτων λόγω Ορκωμοσίας
08/05/2014
16ο Συνέδριο- Business Week
08/05/2014
Ανακοίνωση Αιμοδοσίας
08/05/2014
ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική": Παράταση Υποβολής GMAT
08/05/2014
Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων: Συνεντεύξεις Προγράμματος Erasmus
07/05/2014
Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» (Διάστημα υποβολής αιτήσεων 5/05/2014 έως 19/06/2014)
07/05/2014
Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Συνεντεύξεις Προγράμματος Erasmus
07/05/2014
Ορκωμοσία Μαΐου 2014
05/05/2014
Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
05/05/2014
MBA TQM – "Ημέρες Ποιότητας"
05/05/2014
Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Συνεντεύξεις Προγράμματος Erasmus
05/05/2014
Δήλωση Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2013-2014
05/05/2014
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών: Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία»
05/05/2014
Ανακοίνωση για τη διδασκαλία των μαθημάτων - Φοιτητικές Εκλογές 2014
02/05/2014
MBA TQM – Ενημερωτική Εκδήλωση
02/05/2014
ΠΜΣ Χρηματοοικονομική & Τραπεζικής Διοικητική, Παρουσίαση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 5-5-2014
02/05/2014
Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής
30/04/2014
Libra Internship Program Application (2015)
29/04/2014
Συνεντεύξεις φοιτητών Erasmus Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
29/04/2014
Τμ. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» με κατευθύνσεις: «Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική» και «Χρηματοοικονομική Ανάλυση»
29/04/2014
Τμ. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»
29/04/2014
Πρόγραμμα E-learning Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων: Έναρξη Τμημάτων 19/5/14
28/04/2014
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»
28/04/2014
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»
16/04/2014
Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»
16/04/2014
Τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή κ. Ιωσηφ Σηφακη , σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής
16/04/2014
Open Door Seminar του Ευρωπαϊκού Προγράμματος e-Medi@te
16/04/2014
Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών: Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων
16/04/2014
Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+
16/04/2014
Ημερίδα ενημέρωσης φοιτητών που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές στο εξωτερικό κατά το Ακαδ. Έτος 2014-2015 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +
14/04/2014
Τμ. Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Στατιστική»
08/04/2014
Eκδήλωση "Time Voyagers" του TEDx University of Piraeus
08/04/2014
Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»
08/04/2014
Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα»
04/04/2014
Ανοιχτή Ημέρα Ενημέρωσης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, E-learning Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς και Υποτροφιών
26/03/2014
Ενημερωτικό Σεμινάριο Αναπαραγωγικής Υγείας
26/03/2014
Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στα Οικονομικά των Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων E-learning
26/03/2014
Τμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές"
26/03/2014
Τμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην "Ενέργεια:Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία"
21/03/2014
Διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
20/03/2014
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
20/03/2014
Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
19/03/2014
Διακοπή τηλεφωνικών γραμμών λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ
18/03/2014
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» - Τμήμα Πληροφορικής
18/03/2014
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» - Τμήμα Πληροφορικής
17/03/2014
Παράταση δηλώσεων μαθημάτων επιλογής εαρινού εξαμήνου (Ακαδ. Έτος 2013-2014)
17/03/2014
Τμήμα Πληροφορικής : Διημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη εφαρμογών στις πλατφόρμες των Windows και Windows Phone»
17/03/2014
Τμήμα Πληροφορικής - Πρόσκληση Yποβολής Αιτήσεων E-Learning Πληροφορικής
14/03/2014
Προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς της θέσης εισαγωγής
14/03/2014
Μεταφορά θέσης φοιτητών που ασθένησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους
11/03/2014
Ομάδα Συμβουλευτικής "Αγκαλιάζοντας την Ευτυχία"
04/03/2014
Ενημερωτικό Σεμινάριο Αναπαραγωγικής Υγείας
25/02/2014
Ορισμός εκπροσώπων για τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
24/02/2014
Δηλώσεις μαθημάτων επιλογής εαρινού εξαμήνου
21/02/2014
Μεταφορά φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%
20/02/2014
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
10/02/2014
Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. ΄Ετους 2013-2014
10/02/2014
Υποτροφίες Πανεπιστημίου Lingnan του Hong Kong και του Κρατικού Ινστιτούτου Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
10/02/2014
Διακοπή λειτουργίας του κεντρικού συστήματος κλιματισμού στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Καραολή & Δημητρίου 80
03/02/2014
Δηλώσεις Συγγραμάτων
29/01/2014
Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Πρώτες Βοήθειες"
28/01/2014
Τροποποίηση Ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014
24/01/2014
Εγγραφή αθλητών Aκαδημαϊκού Έτους 2013-2014
24/01/2014
Πρόγραμμα LLP-ERASMUS: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη μετακίνηση φοιτητών/Καθηγητών/προσωπικού με σοβαρές αναπηρίες για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2013-2014 (επαναπροκήρυξη)
23/01/2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στις Επιτροπές του Συμβουλίου Ιδρύματος
17/01/2014
Ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών
16/01/2014
Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-learning) Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων: Έναρξη Τμημάτων 27/1/14 & 10/3/14.
15/01/2014
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
09/01/2014
Δήλωση Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
09/01/2014
Εκλογή Εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης
07/01/2014
Call for application for Greek students: International Fellowship program in Paris and Berlin
23/12/2013
Πρόσκληση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
20/12/2013
Δήλωση Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014
20/12/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Online Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ηλεκτρονικής Μάθησης από το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
19/12/2013
Προγράμματα εξετάσεων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2013-2014
17/12/2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “YouthActiv”
13/12/2013
Ανακοίνωση για πληρωμή φοιτητών LLP- ERASMUS (εαρινό εξάμηνο 2013-2014)
13/12/2013
Πρακτικό Αποτελεσμάτων Εκλογής Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
11/12/2013
Νεότερη ανακοίνωση της Επιτροπής Διεξαγωγής των Εκλογών Ανάδειξης Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
11/12/2013
Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στα Οικονομικά των Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων E-learning
10/12/2013
Ημερίδα Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πειραιώς
10/12/2013
Ανακοίνωση Επιτροπής Διεξαγωγής των Εκλογών Ανάδειξης Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
10/12/2013
Συγκρότηση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το Ακαδ. Έτος 2013-2014
10/12/2013
Τμήμα Πληροφορικής : Ημερίδα με θέμα «Windows 8.1 Application Development» , 11/12/2013 18:00-21:00
06/12/2013
Ανακήρυξη Υποψηφίων Προέδρων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
06/12/2013
Πρόσκληση στην εκδήλωση ''I change. We change'' του TEDx University of Piraeus
06/12/2013
Ανακοίνωση για μετακίνηση προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση
04/12/2013
Πρακτική Aσκηση Vulcanus για Ευρωπαίους φοιτητές στην Ιαπωνία
03/12/2013
Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
03/12/2013
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
02/12/2013
Τμήμα Πληροφορικής : Ημερίδα με θέμα «DEVELOPMENT USING C#»
29/11/2013
Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2013-14
27/11/2013
Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
21/11/2013
Πρόσκληση στο ΙΗ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: «Οι κανόνες ανταγωνισμού εντός της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς»
Τμήματος ΟΔΕ - σε συνεργασία Ελεγκτικό Συνέδριο-
21/11/2013
Εργασίες αναβάθμισης της υπηρεσίας καταλόγου (LDAP) του Πανεπιστημίου Πειραιώς
14/11/2013
Εβδομάδα πρόληψης και ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
14/11/2013
Πρακτικό Αποτελεσμάτων Εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
12/11/2013
Ανακοίνωση για την Επέτειο του Πολυτεχνείου
12/11/2013
Πρακτικό Αποτελεσμάτων 2ης Επαναλητικής Εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
12/11/2013
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
08/11/2013
Πρακτικό Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
08/11/2013
Ανακοίνωση επιτροπής διεξαγωγής 2ης επαναληπτικής εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
07/11/2013
Πρακτικό Αποτελεσμάτων Εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
07/11/2013
Πρακτικό Αποτελεσμάτων Εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
07/11/2013
Πρακτικό Αποτελεσμάτων Εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
07/11/2013
Πρακτικό Αποτελεσμάτων Εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
07/11/2013
Ανακοίνωση Επιτροπής Διεξαγωγής Επαναληπτικών Εκλογών Ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
05/11/2013
Οδηγίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και σχετικά ΦΕΚ για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμητόρων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
04/11/2013
Ανακοίνωση επιτροπών διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης Κοσμητόρων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
04/11/2013
Πίνακας υποψηφίων Κοσμητόρων ανά Σχολή του Πανεπιστημίου Πειραιώς
04/11/2013
Αναβολή μαθημάτων λόγω ορκωμοσίας Νοεμβρίου 2013
04/11/2013
Ανακήρυξη Υποψηφίων Κοσμητόρων Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Πειραιώς
04/11/2013
Ανακήρυξη Υποψηφίων Κοσμητόρων Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας Πανεπιστημίου Πειραιώς
04/11/2013
Ανακήρυξη Υποψηφίου Κοσμήτορα Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
04/11/2013
Ανακήρυξη Υποψηφίου Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς
04/11/2013
Ενημέρωση για μειωμένο εισιτήριο στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.
01/11/2013
Ορκωμοσία αποφοίτων (NEO)
31/10/2013
Ανακοίνωση για την παράδοση των ειδικών ταυτοτήτων σίτισης
30/10/2013
Διαδικασία δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξάμηνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
29/10/2013
Τμήμα Πληροφορικής : Ημερίδα με θέμα «MICROSOFT DEVELOPER TECHNOLOGIES», 30/10/2013 18:00-21:00
23/10/2013
Ανασυγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
23/10/2013
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
22/10/2013
Απόφαση Συγκλήτου για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων
17/10/2013
Εγγραφή επιτυχόντων ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδ. έτος 2013-14
09/10/2013
Οδηγίες και διαδικασία επιλογής εξερχόμενων φοιτητών Χειμερινών Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014)
07/10/2013
Εκλογή Κοσμητόρων-Τριμελείς Επιτροπές
07/10/2013
Ανακοίνωση για συμβουλευτική – υποστηρικτική θεραπεία
25/09/2013
Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Aκαδ. Έτους 2013-2014
19/09/2013
Ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα του Διοικητικού Προσωπικού
18/09/2013
Πρόσκληση για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς
17/09/2013
Ανακοίνωση του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων
17/09/2013
Εκλογή εκπροσώπου Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι για τη Σύγκλητο
17/09/2013
Εκλογή εκπροσώπου Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ για τη Σύγκλητο
17/09/2013
Εκλογή εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. για τη Σύγκλητο
17/09/2013
Εκλογή εκπροσώπου Διοικητικού Προσωπικού για τη Σύγκλητο
17/09/2013
Εκλογή εκπροσώπου Υποψηφίων Διδακτόρων για τη Σύγκλητο
17/09/2013
Εκλογή εκπροσώπου Μεταπτυχιακών Φοιτητών για τη Σύγκλητο
17/09/2013
Εκλογή εκπροσώπου Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Σύγκλητο
16/09/2013
Πρόγραμμα LLP-ERASMUS: Πληρωμή φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2013-2014
12/09/2013
Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Παν. Πειραιώς σχετικά με την απεργία των υπαλλήλων
03/09/2013
Εκλογή Κοσμητόρων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
17/07/2013
Αποτελέσματα Erasmus για το Ακαδ. Έτος 2013-2014
17/07/2013
Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Προέδρων Ακαδημαϊκών Τμημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς
12/07/2013
Εκλογές Ανάδειξης Προέδρων Ακαδημαϊκών Τμημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς
30/05/2013
Αποτελέσματα Εκλογής Πρύτανη
30/05/2013
Πρόγραμμα E-learning Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
24/05/2013
Ανακοίνωση Επιτροπής Οργάνωσης Διαδικασίας Ανάδειξης Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς
22/05/2013
Πρόσκληση ανοιχτής ακρόασης υποψηφίων Πρυτάνεων
21/05/2013
Ανακοίνωση για σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014
21/05/2013
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: Διοργάνωση Σεμιναρίου με Θέμα “Educational Leadership for Sustainable Innovation in Education″
21/05/2013
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα “Υπολογιστικά Νέφη – Cloud Computing: Okeanos και το Synnefo″
20/05/2013
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»
20/05/2013
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα»
20/05/2013
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
18/05/2013
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: Διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα “Ψηφιακά Συστήματα: Μοχλός Ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2020″
17/05/2013
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής- Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
16/05/2013
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυτιλίας
16/05/2013
15ο Συνέδριο Business Week (2013) «Ο Κοινωνικός Ρόλος και η Ηθική των Μάνατζερ»
15/05/2013
Ημερίδα Παρουσίασης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τρίτη 21/05/2013
14/05/2013
Υποψηφιότητες για τη θέση Πρύτανη
30/04/2013
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Ένταξη και Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»
29/04/2013
Ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις αποδοχών του προσωπικού - Ορθή Επανάληψη
29/04/2013
Τροποποίηση Ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
29/04/2013
Υποβολή υποψηφιοτήτων περιόδου Ιουνίου για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου"
29/04/2013
Υποβολή υποψηφιοτήτων περιόδου Ιουνίου για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Εφαρμοσμένη Στατιστική"
29/04/2013
Τμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: Αποτελέσματα Προγράμματος ERASMUS
29/04/2013
Σίτιση Κυπρίων Φοιτητών
29/04/2013
Εκλογή Πρύτανη
26/04/2013
Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία VRIκα! 2013-2014
25/04/2013
Τμ. Πληροφορικής: Συνεντεύξεις Προγράμματος Erasmus
22/04/2013
Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων: Συνεντεύξεις Προγράμματος Erasmus
18/04/2013
Τμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: Συνεντεύξεις Προγράμματος Έρασμος για Πανεπιστήμια των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική
16/04/2013
Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση της Υγείας"
15/04/2013
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
15/04/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς
15/04/2013
Call for interest and application for the position of the University Rector
12/04/2013
Εκδήλωση TEDx University of Piraeus
12/04/2013
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»
12/04/2013
Ανακοίνωση για τη διδασκαλία των μαθημάτων - Φοιτητικές Εκλογές 2013
11/04/2013
Τμήμα Πληροφορικής: Ημερίδα Ενημέρωσης για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
10/04/2013
Επιλογή Εξερχόμενων φοιτητών LLP-ERASMUS για σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14
10/04/2013
Εντατικά γλωσσικά μαθήματα για τους επιλεγμένους φοιτητές Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
09/04/2013
Τμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές"
09/04/2013
Πρόγραμμα E-learning Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.
04/04/2013
Εκδήλωση προβολής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς
02/04/2013
Ημερίδα Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα "Δια Βίου Μάθηση-Erasmus 2013-14"
01/04/2013
Τμήμα Πληροφορικής: Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»
26/03/2013
Τμήμα Πληροφορικής: Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»
20/03/2013
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών: Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία»
15/03/2013
Ανακοινώσεις για δηλώσεις μαθημάτων
14/03/2013
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Ασκηση του προγράμματος LLP-ERASMUS για τα Ακαδ. Έτη 2012-13 & 2013-14
11/03/2013
Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στα Οικονομικά των Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Nέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων E-Learning
06/03/2013
Επικαιροποίηση Σχεδίου "ΑΘΗΝΑ"
18/02/2013
Υποβολή ερωτήματος για διατύπωση γνώμης - Σχέδιο "Αθηνά"
31/01/2013
Ανακοίνωση για την εκλογή Εξωτερικών Μελών και Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς
21/12/2012
Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Παν. Πειραιώς
14/12/2012
Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πειραιώς
29/11/2012
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης - Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως (E-learning)
14/11/2012
Ανακοίνωση Πρυτανικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πειραιώς
12/11/2012
Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών Ανάδειξης Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
09/11/2012
Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών Ανάδειξης Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
05/11/2012
Ανακοίνωση για Εκλογές Ανάδειξης Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς
25/10/2012
Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών Ανάδειξης Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς
24/10/2012
Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών Ανάδειξης Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς
22/10/2012
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς
04/10/2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη του Εκπρόσωπου των Φοιτητών στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς
04/10/2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς
03/10/2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς
02/06/2011
Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας ( Ι.Δ.Α.Χ.)
20/04/2011
Ημερομηνίες καταβολής μισθοδοσίας μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
11/11/2010
Ψήφισμα Πανεπιστημίου Πειραιώς
12/10/2010
Στοιχεία Προσωπικού για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών
06/09/2010
Ενημερωτικό σημείωμα για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
 

 ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
WEB MAILΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
ΜΟ.ΔΙ.Π.


 


ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ


   
 
©2003 Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τεχνική Υλοποίηση MLS Πληροφορική Α.Ε.