Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας

Βιομηχανικης Διοικησης και Τεχνολογιας
Ενημερωθείτε για τα νέα του τμήματος:
 linkedin icon  email icon
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Email: tex-secr@unipi.gr

Τηλ: +30 210 414-2094, -2098, -2095 

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας είναι ένα δυναμικό, εξελισσόμενο κύτταρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με στόχους, όραμα και προοπτικές. Το διακριτό του πλεονέκτημα και ταυτόχρονα η προστιθέμενη αξία του είναι ότι συνδυάζει τη διοικητική επιστήμη με την τεχνολογική συνιστώσα στο χώρο των βιομηχανικών επιχειρήσεων, διαφοροποιούμενο έτσι από τις γενικές σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων. 

Στόχος του Tμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν στη λειτουργία της παραγωγής από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας.

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών (αυτοματοποιημένος εξοπλισμός παραγωγής και διακίνησης, δίκτυα πληροφοριών, νέα υλικά και διεργασίες, συστήματα υποστήριξης / λήψης αποφάσεων κ.α.). καθώς και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στο σύγχρονο πολύπλοκο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, απαιτούν σταθερά θεμέλια και γνώσεις στη διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής.

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, το ΠΜΣ στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία», αποτελείται από τρεις σύγχρονες ειδικεύσεις, “Διοίκηση Logistics”, “Διοίκηση Ενέργειας και Περιβάλλοντος” και “Διοίκηση Έργων”. Οι κλάδοι των Logistics, της Ενέργειας και Περιβάλλοντος και του Project Management αποτελούν αναμφίβολα τομείς αιχμής στο σύγχρονο εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η εκπαίδευση επαγγελματιών στους παραπάνω τομείς, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

Το ΠΜΣ στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»  αποτελεί βασική πηγή άντλησης στελεχιακού δυναμικού υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Σε αυτό συμβάλλει, τόσο το εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει σε κατευθύνσεις υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα µας και διεθνώς, όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό με διακρίσεις στον τομέα του, δημοσιεύσεις στα καλύτερα διεθνή περιοδικά και με υψηλού επιπέδου ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών του Προγράμματος αποτελούν ποικίλες δραστηριότητες, όπως σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά ταξίδια, ασκήσεις προσομοίωσης, εταιρικές επισκέψεις που προσθέτουν ειδική αξία.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (εδώ) και του Τμήματος (εδώ).

Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος – PhD (δείτε λεπτομέρειες εδώ).

Αγορά Εργασίας

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας παρέχει μια υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εμπειρία που προωθεί την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματική και καινοτόμα διαχείριση των λειτουργιών και προκλήσεων της βιομηχανικής διοίκησης και παραγωγής, στη διαχείριση τεχνολογίας, στην επίλυση προβλημάτων, στην ανάπτυξη της αυτενέργειας, της επιχειρηματικότητας, της ομαδικής εργασίας και της επιστημονικής κριτικής ικανότητας προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιτυχής επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του Τμήματος στον ιδιωτικό ή/και στον δημόσιο τομέα.

Για το σκοπό αυτό, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται ένα επιτυχημένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται πλήθος άλλων σχετικών δράσεων, όπως επισκέψεις σε εταιρείες, συμμετοχή σε ημέρες καριέρας, ημερίδες και ομιλίες ανώτερων στελεχών, δικτύωση με σημαντικούς επαγγελματικούς φορείς και ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών την εκμάθηση ποσοτικών εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

Οι απόφοιτοί του Τμήματος μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των συγχρονων επιχειρήσεων, βιομηχανιών και οργανισμών. Καθώς εισέρχονται στην αγορά εργασίας, απολαμβάνουν τη φήμη ενός καλού πανεπιστημίου, όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από διεθνείς αξιολογήσεις αλλά κυρίως από την εξαιρετική εικόνα που έχουν δημιουργήσει οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας και της οικονομίας.

 

Ερευνητικό έργο

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στον αριθμό επιστημονικών περιοδικών που τη δημοσιεύουν, στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των μελών ΔΕΠ, στη συμμετοχή αφοσιωμένων και ικανών Διδακτορικών και Μετα-διδακτορικών φοιτητών, καθώς και στις ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Τμήμα.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το Τμήμα υποστηρίζει: (α) την προώθηση των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών τάσεων, (β) τη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς, (γ) την καλύτερη εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και (δ) την ενίσχυση της σύνδεσής του με τη βιομηχανία και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

MHNYMA TΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές,

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (ΒΔΤ) και σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας. Το Τμήμα μας ξεκίνησε να λειτουργεί το 1991. Αποτελεί την αυθεντική συνέχεια της Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών που ιδρύθηκε το 1938, μετεξελίχθηκε το 1958 σε Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ) και μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 1989.

Το Τμήμα ΒΔΤ είναι ένα δυναμικό, εξελισσόμενο κύτταρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με στόχους, όραμα και προοπτικές. Το διακριτό του πλεονέκτημα και ταυτόχρονα η προστιθέμενη αξία του είναι ότι συνδυάζει τη διοικητική επιστήμη με την τεχνολογική συνιστώσα στο χώρο των βιομηχανικών επιχειρήσεων, διαφοροποιούμενο έτσι από τις γενικές σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων. Ας προσπαθήσουμε να δούμε μακροσκοπικά τι σημαίνει αυτό.

Καθημερινά όλοι μας χρησιμοποιούμε προϊόντα και αγαθά που έχουν παραχθεί μέσα από βιομηχανικές διεργασίες και διαδικασίες. Τι κρύβει όμως η βιομηχανική παραγωγή; Ερωτήματα όπως το πώς σχεδιάζεται ένα προϊόν, πώς επιλέγουμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, ποιον εξοπλισμό θα επιλέξουμε και πώς θα τον θέσουμε σε λειτουργία, πώς θα προγραμματίσουμε την παραγωγή μας αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους μας, πώς θα διαχειριστούμε τις προμήθειές μας και πώς θα οργανώσουμε τις διανομές μας, πώς θα χαράξουμε τη στρατηγική μας απέναντι στον ανταγωνισμό, πώς θα διοικήσουμε και θα κινητοποιήσουμε τα στελέχη μας, πώς θα αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες μας και πώς θα αναλύσουμε τα επιχειρηματικά δεδομένα μας, πώς θα διαχειριστούμε τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, πώς λαμβάνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις υπό αβεβαιότητα, πώς συγκροτούμε αξιόπιστες και ποιοτικές μονάδες παραγωγής, αλλά και πολλά άλλα, αποτελούν καθημερινά ζητούμενα σε μία βιομηχανική επιχείρηση ώστε εμείς σήμερα να είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε διάφορα καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα.

Στις προπτυχιακές σας σπουδές στο Τμήμα ΒΔΤ θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε και να εξασκηθείτε στις μεθόδους που μας δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και να χρησιμοποιήσετε σύγχρονα εργαλεία λογισμικού για να υποστηρίξετε τις αποφάσεις σας, να υλοποιήσετε στρατηγικές και να λύσετε προβλήματα που απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες στη σύγχρονη, τεχνολογικά εξελιγμένη βιομηχανία. Κυρίως όμως θα αναπτύξετε έναν διευρυμένο αλλά και συνδυαστικό τρόπο σκέψης και θα ανακαλύψετε τις προκλήσεις και την γοητεία του συνδυασμού τεχνολογικών και διοικητικών γνώσεων, που διαμορφώνουν τόσο τον σύγχρονο επιστήμονα όσο και το επιτυχημένο στέλεχος επιχειρήσεων.

Το Τμήμα μας αλλά και το Πανεπιστήμιό μας γενικότερα, θα βρίσκεται κοντά σας σε κάθε σας βήμα, θα σας εφοδιάσει με γνώσεις και με ευκαιρίες και θα σας ανοίξει παράθυρα για να ανακαλύψετε ελκυστικά αντικείμενα.

Από την πλευρά σας, θα πρέπει να είστε συνεπείς, να λειτουργείτε με ακαδημαϊκές αρχές, να κάνετε κάθε σας ημέρα να αξίζει και να εξελίσσεστε.

Σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά και καλή πρόοδο!

Καθηγητής Δημήτριος Εμίρης

Προπτυχιακές Σπουδές​

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας παρέχει μια υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εμπειρία που προωθεί την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματική και καινοτόμα διαχείριση των λειτουργιών και προκλήσεων της βιομηχανικής διοίκησης και παραγωγής, στη διαχείριση τεχνολογίας, στην επίλυση προβλημάτων, στην ανάπτυξη της αυτενέργειας, της επιχειρηματικότητας, της ομαδικής εργασίας και της επιστημονικής κριτικής ικανότητας προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιτυχής επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του Τμήματος στον ιδιωτικό ή/και στον δημόσιο τομέα.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης με έμφαση στον τομέα της παραγωγής. Η δομή του προγράμματος συνθέτει αρμονικά τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις ενός πολύπλοκου συστήματος όπως είναι η βιομηχανική μονάδα, έτσι ώστε ο απόφοιτος του Τμήματος να είναι σε θέση ν’ αντιμετωπίζει επιτυχώς τα σύνθετα διοικητικά και οικονομοτεχνικά προβλήματα, που είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάζονται συχνά στην καριέρα τους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εδώ.

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας προσφέρει τετραετές Προγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών το οποίο αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απονέμει, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, Πτυχίο στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία».

Μεταπτυχιακές Σπουδές​

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας προσφέρει το Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. 

Το ΠΜΣ του Τμήματος περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:

 • Διοίκηση Logistics: Στόχος της ειδίκευσης αυτής αποτελεί η παροχή των απαιτούμενων εξειδικευμένων γνώσεων και προσωπικών δεξιοτήτων για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον κλάδο της Διακίνησης και Διανομής Προϊόντων. Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσω ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών, το οποίο συνδυάζει τη μελέτη καθιερωμένων τεχνικών και προσεγγίσεων από το πεδίο της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με τις πρόσφατες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, όπως η αειφόρος/βιώσιμη διαχείριση εφοδιασμού, η μελέτη σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, και η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής. Περισσότερες πληροφορίες εδώ – Πρόγραμμα σπουδών ειδίκευσης Διοίκηση Logistics εδώ.
 • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος: Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση της ενέργειας και την αειφορική διαχείριση απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές τεχνικές, οργανωτικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Στόχο της ειδίκευσης «Διαχείριση Ενέργειας & Περιβάλλοντος» αποτελεί η μεταφορά του συνόλου των γνώσεων, πρακτικών και μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται για την ολιστική μελέτη των παραπάνω θεμάτων και την προσαρμογή των επιχειρήσεων/οργανισμών στο σύγχρονο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ – Πρόγραμμα σπουδών ειδίκευσης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος εδώ.
 • Διοίκηση Έργων: Στόχο της κατεύθυνσης αποτελεί η παροχή των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου, από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού και προγραμματισμού μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει τη μελέτη ποιοτικών θεμάτων και πραγματικών περιπτώσεων με τεχνικές και ποσοτικές προσεγγίσεις, και είναι διαμορφωμένο κατά τρόπο που επιτρέπει σε φοιτητές/φοιτήτριες με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, να ωφεληθούν από την παρακολούθησή του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε ομάδες, δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για το συγκερασμό διαφορετικών γνώσεων, προσεγγίσεων και πρακτικών και την αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων έργων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ – Πρόγραμμα σπουδών ειδίκευσης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (εδώ) και του Τμήματος (εδώ).

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδακτορικές Σπουδές​

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης της έρευνας και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Συγχρόνως, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για το Τμήμα πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στην εκπόνηση των επιστημονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιό του.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγητές

Καθηγήτρια

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Καθηγητής

Αντιπρόεδρος Τμήματος

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

OMOTIMOI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Λεωνίδας Καμαρινόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής

Λάμπρος Λάιος

Ομότιμος Καθηγητής

Φραγκίσκος Μπατζιάς

Ομότιμος Καθηγητής

Νικόλαος Μπλέσιος

Ομότιμος Καθηγητής

Κωνσταντίνος Παππής

Ομότιμος Καθηγητής

Κωνσταντίνος Ρήγας†

Ομότιμος Καθηγητής

Παναγιώτης Φωτήλας

Ομότιμος Καθηγητής

ΕΔΙΠ

Αγγελική Γεροντή

ΕΔΙΠ

Λοιπό διδακτικό προσωπικό

Αλέξανδρος Μπουσδέκης

Εντεταλμένος Διδάσκων

Διοικητικό προσωπικό

Ευαγγελή Τασιά

Προϊσταμένη Γραμματείας

Φωτεινή Παραγυιού

Γραμματεία

Ευφροσύνη Αλεξανδρή

Γραμματεία

Αναστασία-Μαρίνα Τρυποσκούφη

Γραμματεία Προέδρου

Ερευνητική Πολιτική

 

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος συναρτάται με τους στόχους αυτού και καθορίζεται από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ. Για το σκοπό αυτό έχουν ιδρυθεί και  λειτουργούν τα εργαστήρια του Τμήματος, τα οποία, παράλληλα με τις δραστηριότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, εξυπηρετούν και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το Τμήμα υποστηρίζει: (α) την προώθηση των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών τάσεων, (β) τη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς, (γ) την καλύτερη εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και (δ) την ενίσχυση της σύνδεσής του με τη βιομηχανία και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες του Τμήματος καλύπτουν ένα σχετικά ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών όπως:

 • Τεχνικές βιομηχανικών συστημάτων, περιλαμβανομένων υπολογιστικών τεχνικών και μεθόδων ταχείας ανάπτυξης προϊόντων
 • Ρομποτικά συστήματα παραγωγής και αυτόματος έλεγχος
 • Μαθηματικός προγραμματισμός στην παραγωγή
 • Τεχνολογία υλικών – βιομηχανικές εφαρμογές, σχεδιασμός & ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής προϊόντων και συστήματα σχεδιασμού και παραγωγής με Η/Υ
 • Σχεδιασμός προϊόντων χημικής τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας
 • Βιομηχανικές διεργασίες και διαχείριση φυσικών πόρων
 • Πληροφορική, πληροφοριακά συστήματα και ήπιες υπολογιστικές τεχνικές
 • Συστήματα διακίνησης & διανομής προϊόντων και διοίκηση προμηθειών
 • Τεχνοοικονομική ενεργειακών συστημάτων
 • Εταιρική στρατηγική
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία έτη στην προαγωγή της έρευνας σε σύγχρονους τομείς όπως:

 • Σχεδιασμός & ανάπτυξη προϊόντων: τεχνολογίες προσθετικής μορφοποίησης, οικολογικός σχεδιασμός, μηχανική ανάλυση προηγμένων υλικών/κατασκευών, ψηφιακή μοντελοποίηση/πρωτοτυποποίηση
 • Νανοτεχνολογία: νανοδομημένα υλικά και νανοδιατάξεις, παραγωγή και προτυποποίηση αυτών, κατασκευή τρισδιάστατων ιατρικών μικροδομών
 • Προηγμένα ενεργειακά συστήματα και διαχείριση της ενέργειας: τεχνοοικονομική ανάλυση, κλιματική αλλαγή και βιωσιμότητα, μηχανισμοί αγοράς ενέργειας, ευφυή δίκτυα 
 • Περιβαλλοντική διαχείριση: προηγμένα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος, δίκτυα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείριση φυσικών πόρων, ανακύκλωση, αξιοποίηση αποβλήτων
 • Διαχείριση έργων: ευφυείς  τεχνικές  χρονικού  προγραμματισμού  και  διάθεσης  πόρων  με περιορισμούς, διοίκηση επικινδυνότητας έργων
 • Ρομποτική και μηχατρονική: ρομποτική όραση και πλοήγηση αυτόνομων συστημάτων, δυναμικές ιδιότητες βέλτιστων γεωμετριών αρθρωτών ρομπότ, ανθρώπινη μοντελοποίηση για κίνηση σε υπολογιστή
 • Logistics: συστήματα ERP, green logistics, ψηφιακός μετασχηματισμός εφοδιαστικής αλυσίδας, έξυπνες ψηφιακές αλυσίδες, βιώσιμα logistics, ανθρωπιστική εφοδιαστική αλυσίδα
 • Παραγωγικά συστήματα: εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων στη βιομηχανία για την αναγνώριση/πρόβλεψη διαταραχών στην παραγωγή και την υποστήριξη αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους
 • Συστήματα υποστήριξης απόφασης: ασαφή δίκτυα, νευρονικά δίκτυα, ασφάλεια δεδομένων
 • Εταιρική στρατηγική και διοίκηση: αμφιδέξιες στρατηγικές σε ραγδαίως μεταβαλλόμενους κλάδους, στρατηγικές διαχείρισης γνώσης και ανάπτυξης καινοτομίας, απόδοση και δυναμική ομάδων, μοντέλα πολύ-επίπεδης ανάλυσης.
 • Εταιρική χρηματοοικονομική: επενδύσεις, ενεργειακή και περιβαλλοντική χρηματοοικονομική, αξιολόγηση επενδύσεων

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κατά την περίοδο 2018 – 2023

2023


 • Bozionelos, N., Mukhuty, S., Kostopoulos, K.C., Bozionelos, G. and Blenkinsopp, J., 2023. Civilian volunteers in United Nations hot spots: what makes them intend to apply for yet another mission?. The International Journal of Human Resource Management34(12), pp.2516-2545.
 • Gennitsaris, S., Oliveira, M.C., Vris, G., Bofilios, A., Ntinou, T., Frutuoso, A.R., Queiroga, C., Giannatsis, J., Sofianopoulou, S. and Dedoussis, V., 2023. Energy Efficiency Management in Small and Medium-Sized Enterprises: Current Situation, Case Studies and Best Practices. Sustainability15(4), p.3727.
 • Karna, M., Kakalis, C., Chatzidai, N., Kousiatza, C., Tambouratzis, T. and Karalekas, D., 2023. A combined experimental and artificial neural networks study of distortion in 3D printed beam specimens. Materials Today: Proceedings.
 • Keil, T., Syrigos, E., Kostopoulos, K.C., D. Meissner, F. and G. Audia, P., 2023. (In) Consistent Performance Feedback and the Locus of Search. Journal of Management, p.01492063231185519.
 • Klossa, C.M., Chatzidai, N. and Karalekas, D., 2023. Tensile properties of 3D printed carbon fiber reinforced nylon specimens. Materials Today: Proceedings.
 • Kostopoulos, K., Syrigos, E. and Kuusela, P., 2023. Responding to inconsistent performance feedback on multiple goals: the contingency role of decision maker’s status in introducing changes. Long Range Planning56(1), p.102269.
 • Michas, S. and Flamos, A., 2023. Are there preferable capacity combinations of renewables and storage? Exploratory quantifications along various technology deployment pathways. Energy Policy174, p.113455.
 • Orfanidou, V.S., Rachaniotis, N.P., Tsoulfas, G.T. and Chondrokoukis, G.P., 2023. Life Cycle Costing Implementation in Green Public Procurement: A Case Study from the Greek Public Sector. Sustainability15(3), p.2817.
 • Papachristos, V., Antonopoulos, C., Rachaniotis, N.P., Spontas, D. and Dasaklis, T.K., 2023. The Potential of ICT Adoption in Promoting Sustainable and Resilient Supply Chains: Evidence from Greek Logistics Firms. Sustainability15(22), p.15854.
 • Pietrapertosa, F., Olazabal, M., Simoes, S.G., Salvia, M., Fokaides, P.A., Ioannou, B.I., Viguié, V., Spyridaki, N.A., Hurtado, S.D.G., Geneletti, D. and Heidrich, O., 2023. Adaptation to climate change in cities of Mediterranean Europe. Cities140, p.104452.
 • Psychoyios, D., 2023. Income growth, forecasting and stock valuation. IMA Journal of Management Mathematics, p.dpad018.
 • Reckien, D., Buzasi, A., Olazabal, M., Spyridaki, N.A., Eckersley, P., Simoes, S.G., Salvia, M., Pietrapertosa, F., Fokaides, P., Goonesekera, S.M. and Tardieu, L., 2023. Quality of urban climate adaptation plans over time. npj Urban Sustainability3(1), p.13.
 • Tzani, D., Exintaveloni, D.S., Stavrakas, V. and Flamos, A., 2023. Devising policy strategies for the deployment of energy efficiency Pay-for-Performance programmes in the European Union. Energy Policy178, p.113593.

2022


 • Bilalis, L., Canellidis, V., Papatheodorou, T. and Giannatsis, J., 2022. Direct Digital Manufacturing of a Customized Face Mask. Journal of Manufacturing and Materials Processing, 6(5), p.126.

 • Bozionelos, N., Mukhuty, S., Kostopoulos, K.C., Bozionelos, G. and Blenkinsopp, J., 2022. Civilian volunteers in United Nations hot spots: what makes them intend to apply for yet another mission?. The International Journal of Human Resource Management, pp.1-30.

 • Eirinakis, P. and Koronakos, G., 2022. A mathematical programming approach for optimizing on-specs production for industrial processes under input uncertainty. IFAC-PapersOnLine55(10), pp.2822-2827.

 • Eirinakis, P., Lounis, S., Plitsos, S., Arampatzis, G., Kalaboukas, K., Kenda, K., Lu, J., Rožanec, J.M. and Stojanovic, N., 2022. Cognitive Digital Twins for Resilience in Production: A Conceptual Framework. Information13(1), p.33.

 • Eirinakis, P., Mourtos, I. and Zampou, E., 2022. Random Serial Dictatorship for horizontal collaboration in logistics. Omega111, p.102662.

 • Kitsou, S.P., Koutsoukis, N.S., Chountalas, P. and Rachaniotis, N.P., 2022. International Passenger Traffic at the Hellenic Airports: Impact of the COVID-19 Pandemic and Mid-Term Forecasting. Aerospace9(3), p.143.

 • Kostopoulos, K., Syrigos, E. and Kuusela, P., 2022. Responding to Inconsistent Performance Feedback on Multiple Goals: The Contingency Role of Decision Maker’s Status in Introducing Changes. Long Range Planning, p.102269.

 • Rachaniotis, N.P., 2022. Evaluating the COVID-19 Containment Protocol in Greek Universities for the Academic Year 2021–2022. International Journal of Environmental Research and Public Health19(21), p.14363.

 • Rachaniotis, N.P., Dasaklis, T.K., Fotopoulos, F., Chouzouris, M., Sypsa, V., Lyberaki, A. and Tinios, P., 2022. Is mandatory vaccination in population over 60 adequate to control the COVID-19 pandemic in EU?. Vaccines10(2), p.329.

 • Spyrou-Sioula, K., Kontopoulos, I., Kaklis, D., Makris, A., Tserpes, K., Eirinakis, P. and Oikonomou, F., 2022. AIS-Enabled Weather Routing for Cargo Loss Prevention. Journal of Marine Science and Engineering10(11), p.1755.

2021


 • Denekos, S.N., Koutsoukis, N.S., Fakiolas, E.T., Konstantopoulos, I. and Rachaniotis, N.P., 2021. Siting refugee camps in mainland Greece using geographic information systems-based multi-criteria decision-making. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 11(3), pp.457-480.

 • Eirinakis, P., Kasapidis, G., Mourtos, I., Repoussis, P. and Zampou, E., 2021. Situation-aware manufacturing systems for capturing and handling disruptions. Journal of Manufacturing Systems58, pp.365-383.

 • Giakoumakis, G., Karnaouri, A., Topakas, E. and Sidiras, D., 2021. Simulation and optimization of combined acid pretreatment and enzymatic saccharification of medical cotton waste. Biomass Conversion and Biorefinery11(2), pp.515-526.

 • Kontochristopoulos, Y., Michas, S., Kleanthis, N. and Flamos, A., 2021. Investigating the market effects of increased RES penetration with BSAM: A wholesale electricity market simulator. Energy Reports7, pp.4905-4929.

 • Orfanidou, V., Rachaniotis, N.P., Tsoulfas, G.T., 2021. Green Public Procurement: Evidence from Greece. International Journal of Procurement Management, in press doi: 10.1504/IJPM.2021.10036696.

 • Papatheodorou, T., Giannatsis J. and Dedoussis, V., 2021. Evaluating 3D Printers Using Data Envelopment Analysis. Applied Sciences, 11(9), p. 4209.

 • Rachaniotis, N.P., Dasaklis, T.K., Fotopoulos, F. and Tinios, P., 2021. A two-phase stochastic dynamic model for COVID-19 mid-term policy recommendations in Greece: a pathway towards mass vaccination. International journal of environmental research and public health18(5), p.2497.

 • Rožanec, J.M., Trajkova, E., Lu, J., Sarantinoudis, N., Arampatzis, G., Eirinakis, P., Mourtos, I., Onat, M.K., Yilmaz, D.A., Košmerlj, A. and Kenda, K., 2021. Cyber-Physical LPG Debutanizer Distillation Columns: Machine-Learning-Based Soft Sensors for Product Quality Monitoring. Applied Sciences11(24), p.11790.

 • Salvia, M., Olazabal, M., Fokaides, P.A., Tardieu, L., Simoes, S.G., Geneletti, D., Hurtado, S.D.G., Viguié, V., Spyridaki, N.A., Pietrapertosa, F. and Ioannou, B.I., 2021. Climate mitigation in the Mediterranean Europe: An assessment of regional and city-level plans. Journal of Environmental Management, 295, p.113146.

 • Sidiras, D., Politi, D., Giakoumakis, G., Salapa, I., 2021. Simulation and optimization of organosolv based lignocellulosic biomass refinery: A review. Bioresource Technology, in press.

 • Süsser, D., Ceglarz, A., Gaschnig, H., Stavrakas, V., Flamos, A., Giannakidis, G. and Lilliestam, J., 2021. Model-based policymaking or policy-based modelling? How energy models and energy policy interact. Energy Research & Social Science75, p.101984.

 • Vassilakos, A., Giannatsis, J. and V. Dedoussis, V., 2021. Fabrication of Parts with Heterogeneous Structure using Material Extrusion Additive Manufacturing. Virtual and Physical Prototyping, 16(3), pp. 267-290.

2020


 • Casino, F., Kanakaris, V., Dasaklis, T.K., Moschuris, S., Stachtiaris, S., Pagoni, M. and Rachaniotis, N.P., 2020. Blockchain-based food supply chain traceability: a case study in the dairy sector. International Journal of Production Research, pp.1-13.

 • Chatzidai, N. and Karalekas, D., 2019. Experimental and numerical study on the influence of critical 3D printing processing parameters. Frattura ed Integrità Strutturale, 13(50), pp.407-413.

 • Chrysagi, E., Rachaniotis, N.P., Tsoulfas, G.T. and Sarri, K.K., 2020. Ink and toner cartridges’ remanufacturing in Greece. International Journal of Environmental Technology and Management23(2-4), pp.271-292.

 • Eirinakis, P., Magos, D. and Mourtos, I., 2020. The diameter of the stable marriage polytope: Bounding from below. Discrete Mathematics, 343(5), p.111804.

 • Giakoumakis, G., Karnaouri, A., Topakas, E. and Sidiras, D., 2020. Simulation and optimization of combined acid pretreatment and enzymatic saccharification of medical cotton waste. Biomass Conversion and Biorefinery, pp.1-12.

 • Giannatsis, J., Vassilakos, A. and Dedoussis, V., 2020. A Heterogeneous Infill Technique for Fused Deposition Modeling. Procedia Manufacturing, 51, pp. 642-648.

 • Kousiatza, C. and Karalekas, D., Experimental study of fabrication‐induced residual strains and distortions in polymeric square plates built using fused deposition modeling process. Material Design & Processing Communications, p.e149.

 • Michas, S., Stavrakas, V., Papadelis, S. and Flamos, A., 2020. A transdisciplinary modeling framework for the participatory design of dynamic adaptive policy pathways. Energy Policy, 139, p.111350.

 • Nazos, A., Grammelis, P., Sakellis, E. and Sidiras, D., 2020. Acid-Catalyzed Wet Torrefaction for Enhancing the Heating Value of Barley Straw. Energies, 13(7), p.1693.

 • Papadopoulou, A.G., Vasileiou, G. and Flamos, A., 2020. A Comparison of Dispatchable RES Technoeconomics: Is There a Niche for Concentrated Solar Power?. Energies, 13(18), p.4768.

 • Politi, D. and Sidiras, D., 2020. Modified spruce sawdust for sorption of hexavalent chromium in batch systems and fixed-bed columns. Molecules25(21), p.5156.

 • Sidiras, D.K., Nazos, A.G., Giakoumakis, G.E. and Politi, D.V., 2020. Simulating the effect of torrefaction on the heating value of barley straw. Energies, 13(3), p.736.

 • Sidiras, D.K., and Politi D. (2019). Adsorption of Hexavalent Chromium in various water sources using modified wheat straw. International Journal of Energy and Environment, 13, pp.69-74.

 • Spyridaki, N.A., Stavrakas, V., Dendramis, Y. and Flamos, A., 2020. Understanding technology ownership to reveal adoption trends for energy efficiency measures in the Greek residential sector. Energy Policy, 140, p.111413.

 • Stavrakas, V. and Flamos, A., 2020. A modular high-resolution demand-side management model to quantify benefits of demand-flexibility in the residential sector. Energy Conversion and Management205, p.112339.

 • Stavrakas, V., Kleanthis, N. and Flamos, A., 2020. An Ex-Post Assessment of RES-E Support in Greece by Investigating the Monetary Flows and the Causal Relationships in the Electricity Market. Energies, 13(17), p.4575.

 • Tambouratzis, T., Giannatsis, J., Kyriazis, A. and Siotropos, P., 2020. Applying the Computational Intelligence Paradigm to Nuclear Power Plant Operation: A Review (1990-2015). International Journal of Energy Optimization and Engineering (IJEOE), 9(1), pp.27-109.

2019


 • Bateh, J. and Sofianopoulou S., 2019. Organisational Growth through Operational Change, International Journal of Business Performance Management, 203, pp. 278-296.

 • Chatzidai, N. and Karalekas, D., 2019. Experimental and numerical study on the influence of critical 3D-printing processing parameters. Frattura ed Integrità Strutturale (Fracture and Structural Integrity), 50, pp. 407-413.

 • Kotzinos, A., Psychoyios, D. and Vlastakis, N., 2019. The impact of ICT diffusion on sovereign cost of debt. International Journal of Banking, Accounting and Finance.

 • Kousiatza, Ch., Tzetzis, D. and Karalekas, D., 2019. In-situ characterization of 3D printed continuous fiber reinforced composites: A methodological study using fiber Bragg grating sensors, Composites Science and Technology, 174, pp. 134-141.

 • Mammassis, C.S. and Kostopoulos, K.C., 2019. CEO goal orientations, environmental dynamism and organizational ambidexterity: An investigation in SMEs. European Management Journal37(5), pp.577-588.

 • Manikas, I., Malindretos, G. and Moschuris, S., 2019. A Community Based Agro-Food Hub Model for Sustainable Farming. Sustainability: Special Issue “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-Food Chains”, 11(4), pp. 1-17, 2019.

 • Matthopoulos, P.P., and Sofianopoulou S, 2019, A Firefly Algorithm for the Heterogeneous Fixed Fleet Vehicle Routing Problem, International Journal of Industrial and Systems Engineering, 332, pp. 204-224.

 • Michas, S., Stavrakas, V., Spyridaki, N.A. and Flamos, A., 2019. Identifying Research Priorities for the further development and deployment of Solar Photovoltaics. International Journal of Sustainable Energy, 383, pp.276-296.

 • Nikoleli, G.P., Siontorou, C.G., Nikolelis, M.T., Bratakou, S. and Bendos, D.K., 2019. Recent lipid membrane-based biosensing platforms. Applied Sciences9(9), p.1745.

 • Orfanos, N., Mitzelos, D., Sagani, A. and Dedoussis V., 2019. Life-cycle Environmental Performance Assessment of Electricity Generation and Transmission Systems in Greece, Renewable Energy, 139, pp. 1447-1462.

 • Psychoyios, D., Missiou, O. and Dergiades, T., 2019. Estimating the size of Shadow Economy with Electricity Consumption Method. Quarterly Review of Economics and Finance, in press.

 • Sagani, A., Hagidimitriou M. and Dedoussis V., 2019. Perennial Tree Pruning Biomass Waste Exploitation for Electricity Generation: The Perspective of Greece, Sustainable Energy Technologies & Assessments, 31, pp. 77-85.

 • Sfakianaki, E., Kakouris, A. and Siontorou, C., 2019. Critical success factors for total quality management in primary and secondary education, International Journal of Services and Operations Management, in press.

 • Stavrakas, V., Papadelis, S. and Flamos, A., 2019. An agent-based model to simulate technology adoption quantifying behavioural uncertainty of consumers. Applied Energy, 255, pp.113795.

 • Vassilakos, A., Giannatsis, J. and Dedoussis V., 2019. 3D Printing of Parts with Intra-Layer Variable Density, Key Engineering Materials, 799, Trans Tech Publications, Switzerland, ISSN 1662-9795, pp. 288-293.

2018


 • Economidou, S.N. and Karalekas, D., 2018. Characterization of fused deposition modeling polymeric structures using embedded fiber Bragg grating sensors. In Additive Manufacturing: Materials, Processes, Quantifications and Applications, Jing Zhang Yeon-Gil Jung (eds.), Elsevier (pp. 163-180).

 • Eirinakis, P., Magos, D. and Mourtos, I., 2018. The stable b-matching polytope revisited. Discrete Applied Mathematics250, pp.186-201.

 • Kostopoulos, K.C., Spanos, Y., Soderquist, K.E., Prastacos, G. and Vonortas, N.S., 2015. Market-, Firm-, and Project-Level Effects on the Innovation Impact of Collaborative R&D Projects. Journal of the Knowledge Economy, pp.1-20.

 • Markellos, R.N. and Psychoyios, D., 2018. Interest Rate Volatility and Risk Management: Evidence from CBOE Treasury Options, Quarterly Review of Economics and Finance, 68, pp. 190-202.

 • Metaxas, I.N., Koulouriotis, D.E. and Emiris, D., 2018. Economic crisis and business excellence: a comparative multi case study assessment. International Journal of Quality & Reliability Management35(4), pp.914-939

 • Michas, S., Stavrakas, V., Spyridaki, N.A. and Flamos, A., 2018. Identifying Research Priorities for the further development and deployment of Solar Photovoltaics. International Journal of Sustainable Energy, pp.1-21.

 • Nikoleli, G.P., Nikolelis, D., Siontorou, C., Nikolelis, M.T. and Karapetis, S., 2018. Potentiometric Biosensing Applications of Graphene Electrodes with Stabilized Polymer Lipid Membranes. Chemosensors6(3), p.25.

 • Nikoleli, G.-P., Nikolelis, D., Siontorou, C.G., Nikolelis M.T. and Karapetis S., 2018. The application of lipid membranes in biosensing. Membranes 8, pp.108.

 • Nikoleli, G.-P., Nikolelis, D., Siontorou, C.G., Karapetis, S. and Nikolelis M.T. 2018. Application of biosensors based on lipid membranes for the rapid detection of toxins. Biosensors – Basel, 8, pp.61.

 • Nikoleli, G.P., Nikolelis, D., Siontorou, C. and Karapetis, S., 2018. Lipid membrane nanosensors for environmental monitoring: The art, the opportunities, and the challenges. Sensors18(1), p.284.

 • Pavlis, N., Moschuris, S. and Laios, L., 2018. Supply Management Performance and Cash Conversion Cycle. International Journal of Supply and Operations Management5(2), pp.107-121.

 • Psychoyios, D. and Dotsis, G., 2018. The Competitiveness of the European ICT Industry. Review of Economic Analysis10(1), pp.97-119.

 • Rachaniotis, N.P. and Masvoula, M, 2018. A decision tool for scheduling fleets of fuel supply vessels. Operational Research: An International Journal, pp.1-15. 

 • Salapa, I., Topakas, E. and Sidiras, D., 2018. Simulation and optimization of barley straw organosolv pretreatment. Industrial Crops and Products113, pp.80-88.

 • Sofianopoulou, S. and Mitsopoulos, I., 2018. A review and classification of heuristic algorithms for the inventory routing problem. International Journal of Operational Research.

Ενδεικτικά ερευνητικά έργα:

 • OrThOP3Dics: Topology optimization of 3D printed patient-specific spinal braces
 • ENSMOV+: Evaluation, Quantification and Strengthening of the Implementation of the Policies and EM&V under Article 7 of the EED
 • FACTLOG: Energy-aware Factory Analytics for Process Industries
 • RENOVERTY: Home Renovation Roadmaps to Address Energy Poverty in Vulnerable Rural Districts
 • SPI2MARKET: Paving the way for the adoption of the Smart Readiness Indicator into the national regulation and market of six Member States
 • IAM COMPACT: Expanding Integrated Assessment Modelling
 • PROSPECT+: Capacity building for cities and regions – from learning to action
 • ENPOR: Actions to Mitigate Energy Poverty in the Private Rented Sector
 • ENCLUDE: Energy Citizens for Inclusive Decarbonization
 • ENERGee Watch: Peer-to-peer learning in regional and local authorities to timely and accurately define, monitor and verify their sustainable actions
 • TIPPING+: Enabling Positive Tipping Points towards clean-energy transitions in Coal and Carbon Intensive Regions
 • INHERIT: Next Generation Solutions for Sustainable, Inclusive, Resource-efficient and Resilient Cultural Heritage
 • POLIZERO: Swiss Policy towards Zero CO2 Emissions compatible with European Decarbonisation Pathways
 • MODAPTO: Modular Manufacturing and Distributive Control via Interoperable Digital Twins
 • SHARE-COVID19: Non-intended health, economic and social effects of the COVID-19 epidemic control decisions: Lessons from SHARE
 • Knowledge and Innovation – Community for the Blue Economy (KICS) in Piraeus
 • SMEnergy: Energy footprint management for SMEs (Erasmus+)

Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Τηλ:+30 210 414-2095, -2098, -2094
E-mail:tex-secr@unipi.gr
Γραφείο:114, Κεντρικό Κτίριο (1ος Όροφος)
Διεύθυνση:Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς
Γραμματεία Προέδρου Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Τηλ:+30 210 414-2164
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Βιομηχανικής Διοίκηση και Τεχνολογία
Τηλ:+30 210 414-2095 -2111
E-mail:texmaster@unipi.gr
Γραφείο:114, Κεντρικό Κτίριο (1ος Όροφος)
Διεύθυνση:Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς