Καραλέκας Δημήτριος

Καραλέκας Δημήτριος

Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Τεχνολογία Υλικών – Βιομηχανικές Εφαρμογές
Πληροφορίες