Δεδούσης Βασίλειος

Δεδούσης Βασίλειος

Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)
Πληροφορίες