Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Σύνδεσμος για παλιά Ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με έντονη παρουσία και κύρος στο διεθνή επιστημονικό και ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο, παρουσιάζει στη διάρκεια της μακράς διαδρομής του σημαντικό έργο με αξιόλογα αποτελέσματα στον τομέα των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Μέσης και της Άπω Ανατολής.

Οι Συμφωνίες αυτές αφορούν πολλούς επιστημονικούς κλάδους, ωφελούν το επιστημονικό προσωπικό, τους φοιτητές και τα Ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτές.

Το Τμήμα αναλαμβάνει επίσης όλες τις απαραίτητες ενέργειες κατ’ έτος προκειμένου το Πανεπιστήμιο Πειραιώς να συμμετάσχει σε Διεθνείς Συναντήσεις (International Association of Universities, European Association of Universities κ.τ.λ.), για να ενημερώνεται και να συμβάλλει με την παρουσία του στις αποφάσεις και τις δράσεις που αφορούν τις σπουδές και την Ανώτατη Εκπαίδευση γενικότερα. Η παρουσία του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο διεθνές γίγνεσθαι, ενδυναμώνεται με την ενεργή συμμετοχή του σε 5 Διεθνείς Ενώσεις και Οργανισμούς.