Erasmus +

Erasmus +

erasmus

Το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με σκοπό την επίτευξη των σκοπών και της αποστολής του.

Περιηγηθείτε στη Στρατηγική Διεθνοποίησης του Ιδρύματος εδώ.

Επίσης, ως υπεύθυνο Γραφείο για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ ΚΙνητικότητα Φοιτητών & Προσωπκού, στηρίζει τους εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο.

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να περιηγηθείτε στα εκάστοτε προγράμματα.

Όσα μέλη ΔΕΠ ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε Billateral Agreements με Πανεπιστήμια σε χώρες του Προγράμματος, παρακαλούνται να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη Διαδικασία.

Erasmus 30Years copy copy

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ πλην του τομέα της Νεολαίας. Εθνική Μονάδα για τον τομέα της Νεολαίας είναι το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε  3 βασικές Δράσεις/ Key Actions για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό του Προγράμματος: https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus

erasmus plus

ΚΑ1- Βασική Δράση 1/Key Action 1

Ανώτατη Εκπαίδευση KA1

Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ για το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας του προγράμματος Erasmus, έδωσε το όνομά του στο νέο πρόγραμμα Erasmus+.
Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της Κινητικότητας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού.

Επιπλέον, μέσω της κινητικότητας δίνεται η ευκαιρία στους καθηγητές και το προσωπικό Ιδρυμάτων, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες.
Η ποιότητα της εκπαίδευσης και η ελκυστικότητα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ενισχύονται και μέσω των Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που μπορούν να υλοποιήσουν Όμιλοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγχρόνως, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα υποτροφίες που απευθύνονται σε φοιτητές χωρών της Ε.Ε., κυρίως όμως σε φοιτητές από χώρες εταίρους, οι οποίοι λαμβάνουν και αυξημένο ποσό υποτροφίας.
Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκοντας να βοηθήσει νέους που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν έναν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει και τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στις τράπεζες της χώρας τους.
Διευκρινίζεται ότι μόνο τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με το Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν στην Εθνική Μονάδα, αίτηση χρηματοδότησης δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο της Δράσης αυτής.

ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS+

Μετά την επιλογή τους οι φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν από το Ίδρυμα Αποστολής τους τον Χάρτη φοιτητή Erasmus+  στον οποίο ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φοιτητή κατά την περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής του άσκησης στο εξωτερικό. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ .


Frequently Asked Questions

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα Erasmus +