Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές

Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές

Ανακοινώσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025
Ανακοινώσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
Ανακοινώσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023
Ανακοινώσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022
Ανακοινώσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
Ανακοινώσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020
Ανακοινώσεις που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
  • Ανακοίνωση για την Παράταση της  Διαδικασίας Υποβολής Εγγράφων για τους φοιτητές που μετακινούνται για ΣΠΟΥΔΕΣ κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακ. Έτος 2018-2019) 
  • Ανακοίνωση για την Έναρξη Διαδικασίας Υποβολής Εγγράφων για τους φοιτητές που μετακινούνται για ΣΠΟΥΔΕΣ κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακ. Έτος 2018-2019) 
  • Ανακοίνωση για ενημερωτική εκδήλωση για τους επιλέγεντες φοιτητές που μετακινούνται για ΣΠΟΥΔΕΣ κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακ. Έτος 2018-2019)
  • Ανακοινώσεις για Συνεντεύξεις Ακαδημαϊκών Συντονιστών για την Επιλογή Φοιτητών με το Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019
    1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
    2. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Σύμφωνα με την επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πειραιώς που συνεδρίασε στις 27/02/2018, τα κριτήρια μοριοδότησης για τους εξερχόμενους φοιτητές έχουν αλλάξει. Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.
Ανακοινώσεις που αφορούν προηγούμενα Ακαδημαϊκά Έτη
Erasmus+ το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 - Ημερίδα 17/04/2018

 

Παρουσιάσεις Ημερίδας 17/04/2018 για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Παρουσίαση Εξερχομένων Erasmus + 2018-2019 για Σπουδές

Παρουσίαση για Online Linguistic Support

Παρουσίαση για τα απαραίτητα έγγραφα

 

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών Ακαδημαϊκά Έτη 2014-2018
Παρουσιάσεις Ημερίδων 2015 - 2016