Πιστοποιητικά Ταυτότητας Χρήστη και Διακομιστή

Πιστοποιητικά Ταυτότητας Χρήστη και Διακομιστή

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού διακομιστή και ψηφιακού πιστοποιητικού ταυτότητας χρήστη τύπου Β, υπογεγραμμένων από την αρχή πιστοποίησης Sectigo, με την οποία συνεργάζεται το ΕΔΥΤΕ (GRNET)

Στο πεδίο που εμφανίζεται γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες Πανεπιστήμιο Πειραιώς και πατάμε το κουμπί “Start single sign-on”. Η πιστοποίηση του χρήστη γίνεται μέσω του CAS Server (Central Authentication Service) του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού. Στη συνέχεια ακολουθώνται οι οδηγίες που παρέχονται στη ιστοσελίδα της Sectigo. Στην περίπτωση έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού διακομιστή, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου (noc@unipi.gr) για τη δημιουργία του ψηφιακού πιστοποιητικού από την αρχή πιστοποίησης Sectigo.

Επιπλέον, η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού “Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority – (HARICA)” είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας. Από εκεί υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών χρήστη τύπου Β. Η αρχή πιστοποίησης HARICA είναι διαθέσιμη εδώ. Οδηγίες χρήσης για την έκδοση πιστοποιητικών HARICA μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η αρχή πιστοποίησης HARICA είναι διαθέσιμη εδώ.

Οδηγίες χρήσης για την έκδοση πιστοποιητικών HARICA μπορείτε να βρείτε εδώ.