Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Ενημερωθείτε για τα νέα του τμήματος:
facebook icon  linkedin icon  email icon
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Email: naf-secr@unipi.gr

Τηλ: +30 210 414-2074, -2397, -2175, -2075

Ανακοινώσεις Τμήματος

MHNYMA TΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών αποτελεί κορυφαία επιλογή για σπουδές στη ναυτιλία και τις μεταφορές. Συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων πανεπιστημιακών τμημάτων, σε παγκόσμιο επίπεδο, που θεμελίωσαν τις σπουδές στα συγκεκριμένα πεδία.

Το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του άρτια επιστημονική κατάρτιση σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σπουδών, καθώς διαθέτει:

 • συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση, απόρροια των τεσσάρων δεκαετιών λειτουργίας του,
 • υψηλής ποιότητας επιστημονικό δυναμικό με διακρίσεις και αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο,
 • δικτύωση με τους φορείς και τις επιχειρήσεις του κλάδου,
 • συνεργασίες με ακαδημαϊκά τμήματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού,
 • άρτια διοικητική στελέχωση και υποδομή.

Έχοντας ως βάση το παγκόσμιας εμβέλειας και ακτινοβολίας ναυτιλιακό κέντρο του Πειραιά, τη ναυτιλιακή πρωτεύουσα που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου και το δυναμικότερο ναυτιλιακό cluster της Ευρώπης, το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών είναι σε θέση να συνδέεται στενά και να βρίσκεται σε σχέση αλληλοϋποστήριξης με τους φορείς και τους οργανισμούς της ναυτιλίας. Έχει έτσι τη δυνατότητα να αντλεί πρακτικές γνώσεις και να προσαρμόζει τα προγράμματά του ώστε να υποστηρίζουν τις παραγωγικές ανάγκες της ναυτιλίας και των μεταφορών.

Παράλληλα, μέσω της ερευνητικής δραστηριότητας και των διεθνών συνεργασιών του, το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος συμβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης τόσο σε παραδοσιακά ερευνητικά πεδία, όσο και σε πεδία που βρίσκονται στην αιχμή της προσπάθειας για την προσαρμογή της ναυτιλίας και των μεταφορών στο νέο, τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον που στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι σπουδές στο Τμήμα συνδυάζουν τις αναγκαίες αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, με την επιστημονική εξειδίκευση και με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποτελούν εφόδια για την επαγγελματική σταδιοδρομία στη ναυτιλία ή για περαιτέρω σπουδές και έρευνα.

Γιάννης Θεοτοκάς
Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Λίγα λόγια για το τμήμα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ίδρυσε το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών (Τ.Ν.Σ.) το 1989, με στόχο τη γεφύρωση του ακαδημαϊκού χάσματος στο ελληνικό ναυτιλιακό πλέγμα. Ο στόχος της υλοποίησης της συγκεκριμένης στρατηγικής απόφασης ήταν η προσφορά ακαδημαϊκών υπηρεσιών υψίστης ποιότητας στην τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων σκοπών:

 • Προσφορά σύγχρονης θεωρητικής και πρακτικής ειδίκευσης στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, των συνδυασμένων μεταφορών και της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης.
 • Διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε διαφόρους επιστημονικούς κλάδους που εντάσσονται στο χώρο των ναυτιλιακών σπουδών, όπως είναι η διοίκηση, το περιβάλλον το μάρκετινγκ, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η στρατηγική διοίκηση, η οργανωσιακή συμπεριφορά, η λογιστική και χρηματοοικονομική, οι ναυτασφαλίσεις κ.α.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εξατομικευμένων στις ανάγκες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό χώρο, όπως ναυτιλιακές εταιρείες, λιμάνια, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προμηθευτές, υπουργεία.
 • Δημιουργία παγκόσμιων και μακροχρόνιων συνεργασιών σε ακαδημαϊκό και βιομηχανικό επίπεδο μέσω συμπράξεων με ακαδημαϊκά ιδρύματα σε επίπεδο έρευνας και ανταλλαγής φοιτητών και με ισχυρούς παίκτες της αγοράς σε επίπεδο πρακτικής άσκησης και ευκαιριών σταδιοδρομίας.

Το Τμήμα, μέσω των ισχυρών δεσμών του με το ελληνικό ναυτιλιακό πλέγμα και την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στους προπτυχιακούς φοιτητές και μοναδικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους αποφοίτους. Από την ίδρυσή του, διατηρεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο αποφοίτων με ισχυρές διασυνδέσεις, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Όραμα και αποστολή

Όραμα

Να καταστεί ένα ηγετικό κέντρο αριστείας ναυτιλιακών σπουδών με παγκόσμια επιρροή.

Αποστολή

Να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και έρευνα υψίστης ποιότητας στον τομέα των ναυτιλιακών σπουδών δημιουργώντας μία συνεχή επιρροή στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διαρκεί 4 χρόνια.  

Κάθε έτος διαιρείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ), μαθήματα επιλογής (ΕΠ) και μαθήματα ξένης γλώσσας (ΞΓ).

Τα μαθήματα επιλογής εφαρμόζονται από το 3ο εξάμηνο και οι φοιτητές όλων των προγραμμάτων θα πρέπει να δηλώνουν σε κάθε εξάμηνο τα υποχρεωτικά και τα αντίστοιχα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλογής, για την απόκτηση πτυχίου. Τα μαθήματα ξένης γλώσσας θα πρέπει να εξετάζονται επιτυχώς, αλλά δεν θα προσμετρώνται στον βαθμό πτυχίου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και για τα προγράμματα σπουδών παλαιότερων ετών, πατήστε εδώ

Η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στη Ναυτιλία προϋποθέτει τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας. Οι ερευνητικές περιοχές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις παρακάτω:

 • Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Γεωχημική Ωκεανογραφία
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Δίκαιο
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Λειτουργική Διαχείριση
 • Οικονομικά
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Πληροφοριακά συστήματα & Τεχνολογία

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εισόδου περιλαμβάνουν:

 • Κατοχή Πτυχίου σε οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο
 • Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σε οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσα; Knowledge of English Language (τουλάχιστον επίπεδο C1)
 • Η εργασιακή εμπειρία αξιολογείται θετικά

Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας 3 μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές και γίνεται κατά το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης καθορίζεται κάθε έτος από την Συνέλευση του Τμήματος.

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, στην προσπάθεια του να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία, πέραν της δεδομένης άριστης θεωρητικής κατάρτισης που τους παρέχει. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική αφού δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να την επιλέξουν ως «μάθημα επιλογής». Επίσης, η πρακτική άσκηση αφορά εγχώρια απασχόληση, διενεργείται μόνο στο 8ο εξάμηνο και αφορά τους φοιτητές που βρίσκονται στο τέταρτο έτος των σπουδών τους. Η διαδικασία της υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης εξελίσσεται σε δύο στάδια, α) την πρόσκληση υποβολής και καταχώρηση των αιτήσεων πρακτικής άσκησης και β) την σχετική ενημέρωση των επιχειρήσεων και την επιλογή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Κατά την διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής και καταχώρησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει σε εμφανή σημεία στους χώρους του Πανεπιστημίου και στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα του τμήματος και στην πλατφόρμα της Πρακτικής Άσκησης https://praktiki.unipi.gr) την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης, στην οποία αναφέρονται πληροφορίες για την κατάθεση και την προθεσμία υποβολής τους. Οι φοιτητές καλούνται εν συνεχεία να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα και την κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας.

Μέσα από τη διαδικασία επιλογής, που ανακοινώνεται αναλυτικά κάθε φορά, διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση και η μη διάκριση των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα με βάση το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία ή χρόνια πάθηση, την ηλικία, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Παράλληλα, εξελίσσεται η σχετική ενημέρωση των επιχειρήσεων και η επιλογή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Κατά την διάρκεια της εξέλιξης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, πραγματοποιείται Έλεγχος Ποιότητας από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης και το προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, μέσω της διαρκούς επαφής με τους συμμετέχοντες φοιτητές, αλλά και τους φορείς υποδοχής (ναυτιλιακές επιχειρήσεις), προκειμένου να συμβάλλουν στην παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος αλλά και να λυθούν τυχόν προβλήματα.

Ο τρόπος εφαρμογής της πρακτικής άσκησης από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών συνδέει τις ακαδημαϊκές σπουδές με τον απαιτητικό χώρο εργασίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στοχεύοντας κυρίως στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας η οποία με την σειρά της θα επιτρέψει στον φοιτητή την ενδυνάμωση του βιογραφικού του ώστε να βελτιωθούν και οι προοπτικές του για μελλοντική απασχόληση. Επιπρόσθετα, η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και τις σύγχρονες τεχνολογίες, στην απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων (επικοινωνίας, δικτύωσης και λειτουργίας σε ομάδες) και στην εν γένει προετοιμασία του για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο μέλλον. Απώτερος στόχος δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος και της αγοράς εργασίας, μέσω του φοιτητικού δυναμικού και της απορρόφησης του.

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών έχει καταφέρει να αποκτήσει μία εξαιρετική φήμη και αναγνώριση του ακαδημαϊκού του έργου από πλευράς των ναυτιλιακών εταιρειών, γεγονός που αποτυπώνεται από την συνεχή αύξηση του αριθμού των φοιτητών που οι τελευταίες ζητούν για πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, απασχολούνται στο σύνολο σχεδόν των τμημάτων των ναυτιλιακών εταιρειών, με αυτά των Ναυλώσεων (Chartering) και του Operation να διεκδικούν ωστόσο την μερίδα του λέοντος στις προτιμήσεις των φοιτητών. Τα αποτελέσματα κρίνονται λίαν ικανοποιητικά, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των φοιτητών μας απορροφάται στην αγορά εργασίας μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να αξιολογούν θετικά την εργασιακή απόδοση τους.

Το Τμήμα είναι ιδιαίτερα δραστήριο ακολουθώντας μία πλήρως εξωστρεφή πολιτική η οποία περιλαμβάνει εκπαιδευτικές εκδρομές σε ναυτιλιακές εταιρείες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και την πρόσκληση και συμμετοχή στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών στις εκδηλώσεις του Τμήματος.

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών προσφέρει την ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν ή να επεκτείνουν τη γνώση και κατανόησή τους σε ναυτιλιακά ζητήματα μέσω διαδικτυακών προγραμμάτων. Αυτά τα προγράμματα προσφέρονται για συγκεκριμένα θέματα και σχεδιάζονται από το διδακτικό προσωπικό για νέα ναυτιλιακά στελέχη και στελέχη μεσαίου επιπέδου.

https://emaritime.unipi.gr/el/

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών προσφέρει τη δυνατότητα σε άτομα και οργανισμούς να επεκτείνουν τη γνώση και την κατανόησή τους σε ναυτιλιακά ζητήματα μέσω των Προγραμμάτων Μετεκπαίδευσης Σεμιναριακού χαρακτήρα (ExEdP). Αυτά τα προγράμματα είτε προσφέρονται για συγκεκριμένα θέματα που σχεδιάζονται από το διδακτικό προσωπικό είτε εξατομικεύονται στις ανάγκες των οργανισμών. Στην πρώτη περίπτωση, τα προγράμματα προσφέρονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα στο έτος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες των οργανισμών.

Τα Προγράμματα Μετεκπαίδευσης Σεμιναριακού χαρακτήρα είναι διαδραστικά και συνδυάζουν διαλέξεις στην τάξη, προσομοιώσεις, παιχνίδια και μελέτες περιπτώσεων δίνοντας έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές πραγματικών καταστάσεων. Σχεδιάζονται για στελέχη μεσαίου επιπέδου και άνω που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε διαφορετικές πτυχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Διδακτικό Προσωπικό

Καθηγητές

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ονοματεπώνυμο

Γραφείο

Τηλέφωνο

E-mail

Ανδρονίκη Γκατζόλη

609/ΓΛ21

210 4142530 

ngatz@unipi.gr 

Ομότιμοι Καθηγητές

 

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

E-MAIL

Γκιζιάκης Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής

kgiziak@unipi.gr

Παζαρζής Μιχαήλ

Ομότιμος Καθηγητής

mpazarzi@unipi.gr

Τζαννάτος Ερνέστος

Ομότιμος Καθηγητής

 

Τσελέντης Βασίλειος – Στυλιανός

Ομότιμος Καθηγητής

tselenti@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Διοικητικό Προσωπικό

Φράγκου Νίκη

Προϊσταμένη Γραμματεία Τμήματος

Γρηγοριάδης Νικόλαος

Γραμματεία Τμήματος

Κατσαρέα Αδαμαντία

Γραμματεία Τμήματος

Γιαννάκη Αικατερίνη

Γραμματεία Τμήματος

Φιλοσοφία Έρευνας

Στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ασχολούμαστε συστηματικά με θέματα της ναυτιλίας και των μεταφορών με στόχο να προσφέρουμε εφαρμοσμένες λύσεις και να βοηθήσουμε τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να έχουν θετική επιρροή στην οικονομία και την κοινωνία. Μεταξύ των θεματικών περιοχών της έρευνας μας περιλαμβάνονται οι κάτωθι:

Ναυτιλιακή Διοίκηση

Στρατηγική Διοίκηση

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λειτουργική Διαχείριση

Ποσοτικές Μέθοδοι

Οικονομική Ανάλυση

Δίκαιο

Οργάνωση & Διοίκηση Λιμένων

Λιμενική Πολιτική

Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών Σταθμών

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Πληροφοριακά συστήματα & Τεχνολογία

Γεωχημική Ωκεανογραφία

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει άρθρα σε κορυφαία διεθνή περιοδικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα διεθνή περιοδικά .

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κατά την πενταετία 2017 – 2022

2022


 • Giampouranis DK, Golias M, Theofanis S, Boile M. Berth Allocation at Passenger Terminals Using Auctions. Journal of Marine Science and Engineering. 2022; 10(8):1010. https://doi.org/10.3390/jmse10081010
 • Pallis A.A., Wilmsmeier G. and Satta G. (2022). “Preparing cruise lines, ports, and destinations for the next day of cruising”, Research in Transportation Business and Management, Vol. 45, 100912, https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2022.100912
 • Papachristou A.A. Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2022). “Cruise home-port selection criteria”, Research in Transportation Business and Management, Vol 45, 100584,   https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100584
 • Knatz, G., Notteboom T. & Pallis A.A. (2022). “Container Terminal Automation: Revealing Distinctive Terminal Characteristics and Operating Parameters”, Maritime Economics and Logistics, Vol. 24, No 3, pp. 537-565. https://doi.org/10.1057/s41278-022-00240-y
 • Brooks M.R., Knatz, G. Pallis A.A. and Wilmsmeier G. (2022). “Transparency in port governance: setting a research agenda”, Journal of Shipping and Trade, Vol. 7, No 1, https://doi.org/10.1186/s41072-021-00103-4.
 • Vlachos, I., Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2022) “Determinants and stressors of seafarers’ job satisfaction: evidence from a global survey”, Maritime Policy & Management, DOI: 10.1080/03088839.2022.2118884.
 • Chlomoudis I. C., Konstantinou A., Kostagiolas P. and Pallis L. P. (2022), “Information needs and information-seeking behaviour of maritime students: a systematic literature review using the PRISMA method“, Library Management, Emerald Publishing Limited, 2022/4/5.
 • Chlomoudis I. C., Pallis L. P. and Platias Ch. (2022), “Environmental Mainstreaming in Greek TEN-T Ports”, Sustainability, Vol. 14, No. 3, 1634.
 • Chlomoudis I. C., and Styliadis, T. (2022), “Innovation and Patenting within Containerized Liner Shipping”, Sustainability, Vol. 14 No. 2, pp. 892.
 • Kostaris, K., και Andrikopoulos, A. (2022), “Herding behavior in shareholder activism brokers”, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol. 13, No. 2, pp. 261-276. https://doi.org/10.1504/IJBAAF.2022.126158
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., και Sigalas, C. (2022), “Net asset value discounts and premiums in maritime shipping industry”, European Financial Management, Vol. 28, No. 2, pp. 510-544. https://doi.org/10.1111/eufm.12313
 • Karatzimas S., Naoum V.C. and Narbón-Perpiñá I. (2022), “Municipal cost behavior during financial crisis and financial sustainability periods: Evidence from Spain”, International Public Management Journal, Vol. 25 No. 6, pp. 862-882. https://doi.org/10.1080/10967494.2021.1947924
 • Ballas A., Naoum, V.C. and Vlismas O. (2022), “The Effect of Strategy on Asymmetric Cost Behavior of SG&A Expenses”. European Accounting Review, Vol. 31 No. 2, pp. 409-447. https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1813601
 • Chasiotis, I., Konstantios, D. and Naoum, V. (2022), Asymmetries in the capital structure speed of adjustment: The idiosyncratic case of the maritime industry, Cogent Economics & Finance, Vol. 10 No. 1 https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2066764
 • Polemis D., E.F. Darousos., M. Boviatsis, (2022), “A Theoretical Analysis of Contemporary Vessel Navigational Systems: Assessing the Future Role of the Human Element for Unmanned Vessels”, TRANSNAV International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol.16, N.4, pp 637- 646.
 • Boviatsis M., A. Alexopoulos., D. Polemis, (2022), “An Assessment of the Most Sustainable Marine Fuel Based on the Present Regulatory Framework and Future Trends” Journal of Shipping and Ocean Engineering, Vol. 12, pp 43-52.
 • Boviatsis M., A. Alexopoulos., D. Polemis, (2022) “Evaluation of the Impact of the Present Ship Recycling Regulations by Assessing the Most Prominent Shipbreaking Countries in the Shipping Industry”, Journal of Shipping and Ocean Engineering, Vol. 12, pp 61-68.
 • Boviatsis M., D. Polemis., V. Tselentis (2022), “Implementing the Ballast Water Management Convention in Shipping Practice: Emerging Threats, Operational Issues and Solutions”, Journal of Shipping and Ocean Engineering, Vol. 12, pp 53-60.

2021


 • Sdoukopoulos E., Boile M., (2021) “Strengthening the Collaborative Environment in Port- Hinterland Corridor Management Inititatices: A Value System Approach” Sustainability 13 (16), 9212 https://doi.org/10.3390/su13169212
 • Brooks M.R., Knatz, G. Pallis A.A. and Wilmsmeier G. (2021). “Visibility and Verifiability in Port Governance Transparency Exploring Stakeholder Expectations”, WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 20, No 4, pp. 435-455, https://doi.org/10.1007/s13437-021-00250-2
 • Notteboom T. Pallis A.A. and Rodrigue J-P. (2021). “Disruptions and Resilience in Container Shipping, Ports and Supply chains: The COVID-19 pandemic vs. the 2008-2009 Financial Crisis”, Maritime Economics and Logistics. Vol. 23, No 2, pp. 179-210, https://doi.org/10.1057/s41278-020-00180-5
 • Chaos, S.R., Pallis A.A., Marchán S.S., Roca D.P. and Conejo A.S.A. (2021). “Economies of Scale in Cruise Shipping,” Maritime Economics and Logistics, Vol. 23, pp. 674-696. https://doi.org/10.1057/s41278-020-00158-3
 • Pallis A.A. and Papachristou A.A. (2021). “European Cruise ports: Challenges since the pre-pandemic era”, Transport Reviews, Vol. 41, No 3, pp. 352-373. https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1857884
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2021) “Examining the impact of market orientation on service quality in shipping companies: the role of risk propensity”, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 13 No. 1, pp. 106-122. https://doi.org/10.1108/IJQSS-01-2020-0012
 • Pelagidis, T. and Karaoulanis, I. (2021), “Capesize market behavior: Explaining volatility and expectations”, Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol. 37, No. 1.
 • Pelagidis, T. (2021), “COVID-19 Pandemic and Energy Shifts in South-East Mediterranean. A Possible Correlation?”, (with A. Stratakis), Regional Science Inquiry, XIII(1).
 • Pelagidis, T. (2021), “The Taxation of Labour in the Developed Countries. Insights by the World Economic forum Executive Opinion Survey (with M. Mitsopoulos), CATO Journal, Vol.41(3).
 • Karaoulanis, I. and Pelagidis, T. (2021), “Panamax Markets Behaviour: Explaining Volatility and Expectations” (with J. Karaoulanis), Journal of Shipping and Trade, Vol. 6, No. 15.
 • Pelagidis, T. (2021), “Labor Taxation and Investment. The Impact on Employment”, (with M. Mitsopoulos), Regional Science Inquiry, XIII(2).
 • Styliadis, T. and Chlomoudis I. C. (2021) “Analyzing the evolution of concentration within containerized transport chains through a circuitist approach: The role of innovations in accelerating the circuits of liner and container terminal operators”, The Asian Journal of Shipping and Logistics, 2021 Nov 1.
 • Angelopoulos J., Vitsounis Th., Persefoni and Chlomoudis I. C., (2021) “Reflecting Economic Activity through Ports: The Case of Australia”, Maritime Transport Research Journal, on May 10, 2021.
 • Andrikopoulos, A., Kostaris, K., and Zounta, S. (2021) “Acknowledgement networks in accounting scholarship: A note”, Accounting, Economics and Law: A Convivium, https://doi.org/10.1515/ael-2020-0162
 • Dourtmes, S., και Andrikopoulos, A. (2021), “The impact of social banking on economic development”, East-West Journal of Economics and Business, Vol. 24, No. 1-2, pp. 103-123.
 • Vadasi, C., Bekiaris, M., και Andrikopoulos, A. (2021), “Internal Audit Function Quality and Corporate Governance: The Case of Greece”, Multinational Finance Journal, Vol. 25 No. (1-2), pp. 1-61.
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., Merikas, A., και Sigalas, C. (2021), “Related party transactions and principal-principal conflicts in public companies: Evidence from the maritime shipping industry”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 145, 102171, https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102171 .
 • Chasiotis, I., Konstantios, D. and Naoum, V. (2021), “Dividend Dynamics in the Shipping Industry: A Panel Data Analysis of Partial Adjustment Models”. Theoretical Economics Letters, Vol. 11, pp. 995-1001. 10.4236/tel.2021.115063
 • Chasiotis, I., Giaka, M. , Konstantios, D. and Naoum, V. (2021),” Financing Investment under Uncertainty: The Case of Payout Reductions in Globally Listed Maritime Firms”, Theoretical Economics Letters, Vol. 11, pp. 1157-1164. 10.4236/tel.2021.116073 
 • Naoum, V.C. and Papanastasopoulos G. (2021), “The implications of cash flows for future earnings and stock returns within profit and loss firms”. International Journal of Finance and Economics, Vol. 26 Νο. 2, pp. 2927-2945. https://doi.org/10.1002/ijfe.1943

2020


 • Sdoukopoulos E., Boile M. (2020) “Port-hinterland concept evolution: A critical review”, Journal of Transport Geography, Vol. 86, Issue C. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102775
 • Pelagidis, T. and Haralambides, H. (2020), “What Shipping can Tell us about Europe’s Covid-19 Induced Japanification”, World Economics Journal, Vol. 21, No. 3.
 • Pelagidis, T. and Kostika, E. (2020), “Statistical Data Collection Challenges amid COVID-19 Pandemic”, World Economics Journal, Vol. 21, No. 4.
 • Stratakis, A. and Pelagidis, T. (2020), “The Importance of Southeast Mediterranean Natural Gas Reserves to EU’s Energy Security: A Geopolitical and Economic Approach”, Regional Science Inquiry, XII(2).
 • Papageorgiou, Μ K Kanellopoulou, I Karapanagiotidis, A Papachatzi, O Christopoulou, T Kostopoulou, E Beriatos, S Sakellariou, A Sfougaris, D Kallioras, E Tzannatos, E Mente, S Kyvelou, M-N Duquenne. (2020), “Maritime Spatial Planning (MSP) implementation challenges in Greece”, Euro-Mediterranean Journal of Environmental Integration, Vol. 5, Issue IKEEART-2021-749.
 • Chlomoudis I. C., “The dynamics of short sea shipping: new practices and trends.” Maritime Economics & Logistics, (2020): 1-2. – ideas.repec.org.
 • Tampakoudis, I., Andrikopoulos, A., Nerantzidis, M., και Kiosses, N. (2020), «Does boardroom gender diversity affect shareholder wealth? Evidence from bank mergers and acquisitions», International Journal of Finance and Economics, Vol. 27, No. 3, 3315-3344, https://doi.org/10.1002/ijfe.2323 .
 • Andrikopoulos, A. (2020), «Delineating social finance», International Review of Financial Analysis, 70, 101519, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101519 .
 • Andrikopoulos, A., Merika, A., Merikas, A., και Tsionas, M. (2020), «The dynamics of fleet size and shipping profitability: The role of steel scrap prices», Maritime Policy and Management, Vol. 47 No. 8, pp. 985-1009, https://doi.org/10.1080/03088839.2020.1735007 .
 • Andrikopoulos, A., Bekiaris, M., και Kostaris, K. (2020), “Stars in a small world: Social networks in auditing research”, Scientometrics, Vol. 122, No. 1, pp. 625-643, https://doi.org/10.1007/s11192-019-03272-z .
 • Vadasi, C., Bekiaris, M., και Andrikopoulos, A. (2020), “Corporate governance and internal audit: an institutional theory perspective”, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 20 No. 1, pp. 175-190, https://doi.org/10.1108/CG-07-2019-0215.
 • Balios, D., Eriotis N., Naoum, V.C., Vasiliou D. (2020), “Sticky behaviour of selling, general, and administrative costs and earnings management practices: an international comparative perspective”, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Vol. 12 Issue: 3-4. 10.1504/IJMFA.2020.10034640

2019


 • Anagnostopoulou, A., Spyrou, E., Mitrakos, D. & Boile, M. (2019) An advanced solution for efficient logistics management at both company and network level, Transportation Planning and Technology, Volume 42, Issue 4 DOI: 10.1080/03081060.2019.1600240
 • Sdoukopoulos E., Boile M., Tromaras A., Anastasiadis N. (2019) Energy Efficiency in European ports: State-of-practice and insights on the way forward. Sustainability. Volume 11, Issue 18, 4952.  https://doi.org/10.3390/su11184952
 • Anagnostopoulou A., Papargyri E., Boile M. (2019) Innovative Scheme for Efficient Freight Movement and Sustainable Emissions Management. Transport and Telecommunication Journal. Vol. 20 Issue 3 pp 242-250. https://doi.org/10.2478/ttj-2019-0020
 • Pallis A.A., Arapi K.P. and Papachristou A.A. (2019). “Models of Cruise Ports Governance”, Maritime Policy and Management, Vol. 46, No. 5, pp. 630-651. https://doi.org/10.1080/03088839.2019.1590657
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2019) “Exploring the links between talent philosophies and talent management in service organizations”, Industrial and Commercial Training, Vol. 51, No. 4, pp. 277-286. https://doi.org/10.1108/ICT-03-2019-0026
 • Vaggelas G.K. and Pallis A.A. (2019). Configuration and Prospects of the Piraeus shipping cluster”, Spoudai Quarterly Economic Journal, 69, pp. 3-17, https://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/view/2717/2677
 • Pelagidis, T. (2019), “The Importance of Making Things. Manufacturing Matters” (with M. Mitsopoulos), Industrial Relations, 74/1, 2019.
 • Pelagidis, T. (2019), “The Meaning of ‘More Europe”, European View (with M.  Mitsopoulos), Vol. 18, n.1. 2019.
 • Stratakis, A. M., and Pelagidis, T. (2019), “The Viability of a Mediterranean Energy Hub and the Interests of European Union and Russia; Common or Conflicted”, MGIMO Journal of Law and Administration, Vol. 15, No. 4, pp. 69-91
 • Pelagidis, T. and Panagiotopoulos, G. (2019), “Forward Freight Agreements and Market Transparency in the Capesize Sector”, Asian Journal of Shipping and Logistics, Vol.35, No. 3, 2019.
 • Pelagidis, T. (2019), “Davos 2019 in the Uncharted Waters of Digital Globalization” World Economics, Vol. 20, No. 1, 2019.
 • Pelagidis, T. and Tsahali, E. (2019), “BDI’s Correlation with Leading Economic Indicators”, Regional Science Inquiry, XI(1), June 2019.
 • Pelagidis, T. and Haralambides, H. (2019), “BRI and China’s European Ambitions”, World Economics, Vol. 20(3) 2019.
 • Chlomoudis I. C. and Styliadis Th. (2019), “Concentration of container flows in the port phase: the case of the U.S West and East Coast port ranges”, Issues in Business Management and Economics Vol.7, No. 1, pp. 1-13.
 • Andrikopoulos, A., Georgakopoulos, A., Merika, A., και Merikas, A. (2019), «Corporate governance in the shipping industry: board interlocks and agency conflicts», Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vo. 19, No. 4, pp. 613-630, https://doi.org/10.1108/CG-07-2018-0224
 • Merika, A., Merikas, A., Tsionas, Μ., και Andrikopoulos, A. (2019), «Exploring vessel-price dynamics: The case of the dry-bulk market», Maritime Policy and Management, Vol. 46, No. 3, pp. 309-329, https://doi.org/10.1080/03088839.2018.1562246 .
 • Karakasnaki, M., Psomas, E. and Bouranta, N. (2019) “The interrelationships among organizational culture and service quality under different levels of competitive intensity: an application in the shipping industry”, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 11 No. 2, pp. 217-234. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-10-2017-0096/full/html

2018


 • Parola, F., Pallis, A.A., Risitano, M. & Ferretti, M. (2018). “Marketing strategies of port authorities: A multi-dimensional theorization”, Transportation Research Policy and Practice Part A, Vol. 111, pp. 199-212.  https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.03.012
 • Pallis, A.A., Parola, F., Satta G. & Notteboom T. (2018). “Private Entry and Emerging Partnerships in Cruise Terminal Operations in the Meditteranean Sea”, Maritime Economics and Logistics, Vol. 20, No 1, pp. 1-28. https://doi.org/10.1057/s41278-017-0091-7
 • Karakasnaki, M., Vlachopoulos, P., Pantouvakis, A. and Bouranta, N. (2018) “ISM Code implementation: an investigation of safety issues in the shipping industry”, WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 17, pp. 461-474. https://doi.org/10.1007/s13437-018-0153-4
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2018) “The human talent and its role on ISM Code effectiveness and competitiveness in the shipping industry”, Maritime Policy and Management, Vol. 45, No. 5, pp. 649-664. https://doi.org/10.1080/03088839.2018.1454989
 • Pantouvakis, A. and Karakasnaki, M. (2018), “The role of Agility and Organizational Learning Culture in forming Long Lasting relations in Shipping”, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 10, No. 2, pp. 160-180. https://doi.org/10.1504/IJSTL.2018.090096
 • Konstantinidis, G., and Pelagidis, T. (2018), “Efficiency Measurement of 6 Major Container Ports in the West Africa Region”, Regional Science Inquiry, X(2).
 • Pelagidis, T. (2018), “Free Trade, Protectionism, and the Global Economy”, World Economics, Vol. 19, No. 2.
 • Pelagidis, T. (2018), “The Ten-Year Anniversary Crash”, World Economics, 19(3).
 • Pelagidis, T. (2018), “An Economic Comparison of Greece and Italy”? World Economics, 19(4).
 • Stratakis, A., and Pelagidis, T. (2018), “The South-East Energy Corridor Connecting Greece and Cyprus; How Feasible, how Viable?”, Eastern Mediterranean Geopolitical Review vol. 3.
 • Mitsopoulos, M., and Pelagidis, T. (2018), “The Lessons Quebec Offers to Greece and Europe”, Managerial and Decision Economics, Dec. 2018.
 • Chortareas, G., and Pelagidis, T. (2018), “How Europe should Overcome the Coming Deadlock”, Economists’ Voice, Vol.15, Dec. 2018.
 • Margaritou, M.D., Tzannatos, E. (2018), “A multi-criteria optimization approach for solar energy and wind power technologies in shipping”, FME Transactions, 46:3.
 • Andrikopoulos, A., και Trichas, G. (2018)“Publication patterns and coauthorship in the Journal of Corporate Finance”, Journal of Corporate Finance, Vol. 51, pp. 98-108, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.05.008.
 • Karlis T., D. Polemis (2018), “Cruise Homeport Competition in the Mediterranean”, Tourism Management, 68, p. 168-176.
 • Karlis T., D. Polemis (2018) “Chinese Outward FDI in the Terminal Concession of the port of Piraeus”, Case Studies of Transport Policy 6 (1), p. 17-24.

2017


 • Notteboom T. Parola, F., Satta G. and Pallis, A.A. (2017). “The relationship between port choice and terminal involvement of alliance members in container shipping”, Journal of Transport Geography, Vol. 64, No C, pp. 158-173. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.09.002
 • Brooks M.R., Cullinane K.P.B. and Pallis, A.A. (2017). “Revisiting Port Governance and Port Reform: A Multi-country Examination”, Research in Transportation Business and Management, Vol. 22, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2017.02.005
 • Pallis, A.A. and Vaggelas G.K. (2017). “Port governance: A Greek Prototype”, Research in Transportation Business and Management, Vol 22, pp. 49-57. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2016.12.003
 • Pantouvakis, A. and KarakasnakiM. (2017), “Role of the human talent in total quality management–performance relationship: an investigation in the transport sector”, Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 28, No. 9-10, pp. 959-973. https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1303873
 • Mitsopoulos, M., and Pelagidis, T. (2017) “Constitutional Design and Corruption”, European Journal of Law and Economics, vol. 44/1.
 • Saranti, A., Pelagidis, T., and Mitsopoulos, M. (2017). “Efficiency in the Tax-Auditing. A Case Study of the Greek SDOE (Economic Crime Unit)”, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, June 2017.
 • Palaiologos, Y., and Pelagidis, T. (2017). “How to Damage an Already Fragile Economy. The Rise and fall of Populism in Greece”, Georgetown Journal of International Affairs, August 2017.
 • Pelagidis, T. (2017) “The Uncovered Interest Parity Puzzle. Evidence from four Major Currencies” (with A. Petsas), Regional Science Inquiry, June 2017.
 • Pantazis, A., and Pelagidis, T. (2017). FINANCIAL INDICATORS AFFECTING STOCK PERFORMANCE. THE CASE OF CAPITAL PRODUCT PARTNERS, Regional Science Inquiry, Dec. 2017.
 • Chlomoudis I. C., Pallis L. P., and Tzannatos S. E., (2017) “Tangible Assets Threats and Hazards: Risk Assessment and Management in the Port Domain”, Journal of Traffic and Transportation Engineering, Vol. 5, No. 5, (Serial Number 19).
 • Angelopoulos, J. and Chlomoudis, I. C. (2017) “A Generalized Dynamic Factor Model for the US Port Sector.”, SPOUDAI-Journal of Economics and Business 67.1 January-March 2017, pp. 22-37.
 • Cohen S., Karatzimas S. and Naoum V.C. (2017), “The Sticky Cost Phenomenon at the Local Government Level: Empirical Evidence from Greece”. Journal of Applied Accounting Research, Vol. 18 Issue: 4, pp.445-463. https://doi.org/10.1108/JAAR-03-2015-0019
 • Venieris, G., Cohen, S., Vlismas, O., Naoum, V.C. and S. Karatzimas (2017), “The requirements of different user groups on an online accounting platform”, Journal for International Business and Entrepreneurship Development, Vol. 10 No. 1.  https://doi.org/10.1504/JIBED.2017.082751

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών υποστηρίζει το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ με πολλούς τρόπους:

 • Χορηγεί επιστημονικές άδειες στα μέλη ΔΕΠ για την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου και την ανάπτυξη δικτύου επιστημονικών συνεργασιών.
 • Στο πλαίσιο της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, υποστηρίζεται οικονομικά η ποιότητα και η ποσότητα του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ.
 • Χρηματοδοτεί από Τμηματικούς πόρους (ΠΜΣ) τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και
 • Χρηματοδοτεί τις συνδρομές σε βάσεις δεδομένων που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πεδίο της ναυτιλίας και της θαλάσσιας οικονομίας

 

Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Τηλ:

+30 210 414-2074, -2397, -2175, -2075

E-mail:

naf-secr@unipi.gr

Γραφείο:

113, Κεντρικό Κτίριο (1ος Όροφος)

Διεύθυνση:

Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Γραμματεία Προέδρου Ναυτιλιακών Σπουδών

Τηλ:

+30 210 414-2526

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Ναυτιλία”

Τηλ:

+30 210 414 22542

E-mail:

 nafadmin@unipi.gr

Γραφείο:

609

Διεύθυνση:

Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 6ος όροφος

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος “MSc in Shipping Management

Τηλ:

+30 210 414 2504

E-mail:

 shipman@unipi.gr

Γραφείο:

502

Διεύθυνση:

Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς

   

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος «MSc Sustainability and Quality in Marine Industry»

Τηλ:

+30 210 414-2074, -2397, -2175, -2075

E-mail:

 naf-secr@unipi.gr

Γραφείο:

113, Κεντρικό Κτίριο (1ος Όροφος)

Διεύθυνση:

Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Βιομηχανία»

Τηλ:

+30 210 414-2074, -2397, -2075

E-mail:

 port@unipi.gr

Γραφείο:

113, Κεντρικό Κτίριο (1ος Όροφος)

Διεύθυνση:

Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία»

Τηλ:

+30 210 414-2074, -2397, -2075/  210 4582309

E-mail:

naf-secr@unipi.gr , dinet@unipi.gr, dinet@hna.gr

Γραφείο:

113, Κεντρικό Κτίριο (1ος Όροφος)

Διεύθυνση:

Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

 


.mapouter{position:relative;text-align:right;}.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;}