Πάλλης Αθανάσιος

Πάλλης Αθανάσιος

Πάλλης Αθανάσιος

Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ναυτιλιακή – Λιμενική Οικονομική και Πολιτική
Πληροφορίες