Βραβεία – Υποτροφίες

Βραβεία – Υποτροφίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Οι υποτροφίες εισαγωγής, οι υποτροφίες επίδοσης, τα βραβεία εισαγωγής και τα βραβεία επίδοσης χορηγούνται σε προπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τον «Κανονισμό Υποτροφιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πρόγραμμα Υποτροφιών Επίδοσης και Βραβείων» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).