Λαγούδης Ιωάννης

Λαγούδης Ιωάννης

Λαγούδης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαχείρισης Πλοίων
Πληροφορίες