Παντουβάκης Άγγελος

Παντουβάκης Άγγελος

Παντουβάκης Άγγελος

Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διοίκηση και Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Πληροφορίες