Ανδρικόπουλος Ανδρέας

Ανδρικόπουλος Ανδρέας

Ανδρικόπουλος Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Λογιστική Χρηματοδότηση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Πληροφορίες