Θεοτοκάς Ιωάννης

Θεοτοκάς Γιάννης

Θεοτοκάς Ιωάννης

Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Πρόεδρος Τμήματος

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Πληροφορίες

Ο Γιάννης Θεοτοκάς είναι Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) και έλαβε διδακτορικό τίτλο (PhD) στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ιδίου πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με τη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη ναυτιλία.

Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων (πέντε από τα οποία σε συνεργασία) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και 43 δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους και επιστημονικούς τόμους, σε θέματα σχετικά με τη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη ναυτιλία, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Καινοτομία, την Ανταγωνιστικότητα στη ναυτιλία κ.α. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή συλλογικών τόμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 60 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών σχετικών με την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και τη στρατηγική στη ναυτιλία, τη ναυτική εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ίδρυμα Νιάρχου, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, την Ακαδημία Αθηνών και άλλους οργανισμούς (KNOWME, CAPTAINS, MELES, INNOSUTRA, RURAL eGOV, SLIM-VRT). Συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων και στην Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος.

Από το Σεπτέμβριο του 2015 έως το Φεβρουάριο του 2017 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο του 2015 διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2009 έως το 2015.