Τσιούμας Eυάγγελος

Τσιούμας Eυάγγελος

Τσιούμας Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία
Πληροφορίες