Χριστοδούλου Αναστασία

Χριστοδούλου Αναστασία

Χριστοδούλου Αναστασία

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Βιώσιμη Διαχείριση Θαλάσσιας Οικονομίας
Πληροφορίες