Αρτίκης Αλέξανδρος

Αρτίκης Αλέξανδρος

Αρτίκης Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορική στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Πληροφορίες