Χλωμούδης Κωνσταντίνος

Χλωμούδης Κωνσταντίνος

Χλωμούδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Ανάλυση – Πολιτικές Διαχείρισης Λιμένων
Πληροφορίες