Πολέμης Διονύσιος

Πολέμης Διονύσιος

Πολέμης Διονύσιος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διεθνή Οικονομικά και Θαλάσσιο Διεθνές Εμπόριο
Πληροφορίες