Καρακασνάκη Μαρία

Καρακασνάκη Μαρία

Καρακασνάκη Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ποιότητα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Πληροφορίες