Πελαγίδης Θεόδωρος

Πελαγίδης Θεόδωρος

Πελαγίδης Θεόδωρος

Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Ανάλυση
Πληροφορίες