Δανιήλ Γεώργιος

Δανιήλ Γεώργιος

Δανιήλ Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ναυτασφαλίσεις – Ναυτικό Δίκαιο – Δίκαιο Θαλάσσης
Πληροφορίες