Χατζηνικολάου Στέφανος

Χατζηνικολάου Στέφανος

Χατζηνικολάου Στέφανος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Τεχνολογία και Αποδοτικότητα Πλοίου
Πληροφορίες