Ναούμ Βασίλειος – Χρήστος

Ναούμ Βασίλειος – Χρήστος

Ναούμ Βασίλειος-Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Χρηματοοικονομική Λογιστική στα Πλαίσια της Ναυτιλίας
Πληροφορίες