Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώσεις για Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025
Ανακοινώσεις για Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

28/02/2022 – Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

09/07/2021 – Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Ανακοινώσεις για Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

31/05/2021 – Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

03/03/2021 – Παρουσίαση για ενημέρωση Φοιτητών_Πρακτική Άσκηση 

03/03/2021 – Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

08/10/2020 – Ανακοίνωση για Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

08/10/2020- Ανακοίνωση για Κριτήρια Επιλογής Πρακτικής Άσκησης

Ανακοινώσεις για Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

6/3/2020 – Συμπληρωματική Προκήρυξη Ομίλου Πρακτικής Παντείου Πανεπιστημείου Erasmus+

13/11/2019 – Ανακοίνωση για Κριτήρια Επιλογής Πρακτικής Άσκησης

13/11/2019 – Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω Erasmus+

Ανακοινώσεις για Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

6/3/2019 – Ανακοίνωση για την διεξαγωγή Ημερίδας Ενημέρωσης για πρακτική άσκηση μέσω Erasmus+

26/2/2019 – Ανακοίνωση για Κριτήρια Επιλογής Πρακτικής Άσκησης

26/2/2019 – Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω Erasmus+

Ανακοινώσεις για Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

19/05/2018- Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

01/05/2018- Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής φακέλου για πρακτική άσκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

21/03/2018- Ανακοίνωση σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία των αίτησεων για πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ για το Ακ. Έτος 2017-2018 

19/03/2018- Ανακοίνωση σχετικά με τις υπολειπόμενες θέσεις μετακίνησης με το πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση

02/02/2018 – Ανακοίνωση σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

29/11/2017 – Επείγουσα ανακοίνωση για προσαύξηση της περιόδου μετακίνησης για όσους βρίσκονται ήδη σε μετακίνηση ή πρόκειται να μετακινηθούν με το Erasmus+.

31/10/2017 – Ανακοίνωση για Παράταση Προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

11/07/2017 – Ανακοίνωση για Κριτήρια Επιλογής Πρακτικής Άσκησης

11/07/2017 – Ανακοίνωση για Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

06/03/2017 – Ανακοίνωση για Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Ανακοινώσεις για Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

23/05/2017 – Ανακοίνωση για Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

13/01/2017 – Ανακοίνωση για ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων και Φακέλων Φοιτητών και Αποφοίτων, για το πρόγραμμα Erasmus + for placement, για το Ακαδημαϊκό Ετος 2016-17.

1/12/2016 – Ανακοίνωση για Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Φακέλων Φοιτητών και Αποφοίτων ,για το πρόγραμμα Erasmus + for placement ,για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17.

11/11/2016 – Ανακοίνωση για προσκόμιση εγγράφων φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus + για ΣΠΟΥΔΕΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017.

Ανακοίνωση για την Έναρξη Διαδικασίας Υποβολής Φακέλων για φοιτητές που έχουν επιλεγεί με το πρόγραμμα Erasmus 2016 – 2017 για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

Ανακοίνωση για την έναρξη της πρώτης φάσης υποβολής αιτήσεων για Κινητικότητα Φοιτητών και Αποφοίτων με το Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Παρουσιάσεις Ημερίδας 07/03/2017 για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus + το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018