Διεθνείς Σχέσεις

Διεθνείς Σχέσεις

Το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001:2000 για το πρόγραμμα Erasmus+, Κινητικότητα για Σπουδές.

Η δομή του Γραφείου:

Ιδρυματικός Συντονιστής                                                                                                                                                                                                              

Καθηγητής Σπυρίδων Ρουκανάς

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Υπεύθυνη Γραφείου Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Δρ. Χριστίνα Κοντογουλίδου 

Διεθείς Συνεργασίες

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι μέλος Διεθνών Οργανισμών και Δικτύων για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Συνεργάζεται, μέσα από διεθνείς και διμερείς συμφωνίες, με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών και γνώσης. Έχει υπογράψει 53 συμφωνίες τόσο ως Πανεπιστήμιο στο σύνολό του, όσο και μέσω των επιμέρους Τμημάτων.

Εκτός από φορείς εντός Ε.Ε., το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνεργάζεται με φορείς από όλον τον κόσμο, όπως η Αιθιοπία, η Αυστραλία, το Καζακστάν, κλπ., με σκοπό την κινητικότητα προσωπικού και φοιτητών κσι τη δημιουργία κοινων εκδηλώσεων και ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα Memorandum of Understanding – MoU, τα οποία έχει συνάψει το Πανεπιστημίο Πειραιώς, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι μέλος των εξής Διεθνών Οργανισμών & Δικτύων:

Διεθνείς Οργανισμοί

Map Picture

Υποτροφίες Γερμανικού Κοινοβουλίου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πολιτικό Τμήμα της Γερμανικής Πρεσβείας σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, ώρα 10:00 στην Αίθουσα Συνεδρίων (Καραολή Δημητρίου 80 ) σχετικά με το πρόγραμμα «Διεθνείς Κοινοβουλευτικές Υποτροφίες» Internationales Parlaments-Stipendium).

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα συνημμένα αρχεία.

 

Study in Greece

Η Study in Greece (SiG) είναι ο εθνικός φορέας της Ελλάδας με στόχο τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, την προβολή των Ελληνικών Πανεπιστημίων και την παροχή υπηρεσιών για διεθνείς φοιτητές. Έχει την αιγίδα τεσσάρων ελληνικών υπουργείων: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υπουργείο Εξωτερικών ΥποθέσεωνΥπουργείο Πολιτισμού και Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και τη γενικότερη στήριξη του ελληνικού κράτους.

Η διαδικτυακή πύλη Study in Greece περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ένας διεθνής φοιτητής και η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα γενικότερα για σπουδές, έρευνα, συνεργασία και διαβίωση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών σπουδών, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των καθημερινών πρακτικών λεπτομερειών.

Η SiG εκπροσωπεί τα ελληνικά πανεπιστήμια σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις και προωθεί την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω διαφόρων εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης, περιοδείες και παρουσιάσεων που διοργανώνονται σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, τις Πρεσβείες και τα Προξενεία στο εξωτερικό, καθώς και τις ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα.

https://studyingreece.edu.gr/

Study in Greece (SiG) is the national body of Greece aiming at the internationalization of Higher Education, the promotion of Greek Universities and the provision of services for international students. It has the auspices of four Greek ministries: Ministry of Education, Religious Affairs and Sports, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture and Ministry of Tourism, as well as the general support of the Greek state.

The Study in Greece portal includes everything an international student and the international academic community in general, needs to know about studying, researching, collaborating and living in Greece, including study options, cultural activities and everyday practical details.

SiG represents Greek universities in international educational exhibitions and promotes Greek higher education through various promotional and information events, tours and presentations organized in close cooperation with Greek diplomatic authorities, Embassies and Consulates abroad, as well as foreign diplomatic missions in Greece.

https://studyingreece.edu.gr/