Κανελλίδης Βασίλειος

Κανελλίδης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ψηφιακές Τεχνικές στα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής
Πληροφορίες