Σοφιανοπούλου Στυλιανή

Σοφιανοπούλου Στυλιανή

Καθηγήτρια, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πληροφορίες

Έχει πτυχίο Οικονομικών από την Ανωτ. Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (νυν Παν. Πειραιώς) από όπου αποφοίτησε πρώτη στη σειρά κατάταξης. Έκανε μεταπτυχιακές (MSC) και διδακτορικές σπουδές (PhD), στην Επιχειρησιακή Έρευνα στο London School of Economics and Political Science. Κατά την διάρκεια των σπουδών της ήταν υπότροφος του Ι.Κ.Υ. καθώς και του Ιδρύματος Σκυλίτση. Έχει εργαστεί επί πενταετία (1988-1993) ως Adjunct Professor στο Deree College. Την διετία 1991-1993 υπηρέτησε ως Λέκτορας στο Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Παν. Αθηνών. Το 1993 εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Παν. Πειραιώς, όπου προήχθη σε Αναπλ. Καθηγήτρια το 1998 και σε Καθηγήτρια το 2009. Εκλέχτηκε Πρόεδρος του Τμήματος για δύο θητείες κατά το διάστημα 2013-2016. Διδάσκει Επιχειρησιακή Έρευνα και Ποσοτικές Μεθόδους. Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων πάνω από 50 εργασίες που έχουν λάβει περισσότερες από 610 αναφορές. Το δημοσιευμένο έργο της εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης, του σχεδιασμού και της ανάλυσης συστημάτων παραγωγής, προγραμματισμού και δρομολόγησης οχημάτων/αποθεμάτων, κ.λ.π. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται επίσης η ανάπτυξη (μετα)ευρετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης και οι εφαρμογές της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA) σε προβλήματα παραγωγής, ενεργειακά συστήματα και βιομηχανικά κύτταρα. Είναι κριτής άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει διατελέσει μέλος της Operational Research Society, UK (1985-1998), ενώ είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας από το 1988.