Ψυχογυιός Δημήτριος

Ψυχογυιός Δημήτριος

Ψυχογυιός Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Πληροφορίες