Σιοντόρου Χριστίνα

Σιοντόρου Χριστίνα

Σιοντόρου Χριστίνα

Καθηγήτρια, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Σχεδιασμός προϊόντων χημικής τεχνολογίας
Πληροφορίες

Η Χριστίνα Σιοντόρου αποφοίτησε από το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences) του Πανεπιστημίου του Sunderland (UK) το 1993 και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1993-2000). Από το 1998 έως το 2003 εργάσθηκε ως Σύμβουλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, κυρίως σε θέματα ποιότητας (ανάλυσης, ελέγχου και διακρίβωσης), κανονιστικών θεμάτων και μάνατζμεντ. Από το 2003 βρίσκεται στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, στην αρχή διδάσκουσα βάσει του ΠΔ407/80 και από το 2008 μέχρι σήμερα ως μέλος ΔΕΠ. Από το 2004, είναι μέλος συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού (Σ.Ε.Π.), του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και διδάσκει την ενότητα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος (ΔΕΟ42) στο Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει: (i) 68 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ii) 45 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και (iii) κεφάλαια σε 12 βιβλία των εκδοτικών οίκων CRC Press, Kluwer, Springer και Wiley.

Νανοαισθητήρες, δίκτυα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, αισθητήρες πολλαπλής συστοιχίας, βιοτεχνολογικά προϊόντα, περιβαλλοντική διαχείριση, διαχείριση γνώσης, χαρτογράφηση & αξιολόγηση τεχνολογίας