Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Πληροφορίες